• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bystrzyca Dusznicka

  Przeczytaj także...
  Nysa Kłodzka (czes. Kladská Nisa, niem. Glatzer Neisse) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, lewobrzeżny dopływ Odry.Duszniki-Zdrój (niem. Bad Reinerz, czes. Dušníky) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Historycznie miejscowość znajdowała się w hrabstwie kłodzkim. Położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich.
  Kotlina Kłodzka (czes. Kladská kotlina, niem. Glatzer Kessel) (332.54) – kraina geograficzna w Sudetach Środkowych, główne miasto – Kłodzko. Kotlina jest otoczona przez Góry Stołowe, Góry Bardzkie, Góry Złote, Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika i wraz z nimi tworzy krainę historyczną zwaną ziemią kłodzką.
  Bystrzyca Dusznicka w Polanicy-Zdroju

  Bystrzyca Dusznicka inaczej Bystrzyca Zielona (niem. Reinerzer Weistritz) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej. Długość – 33 km, powierzchnia zlewni – 201 km².

  Źródła rzeki znajdują się w Górach Orlickich (Sudety Środkowe), na stokach Hutniczej Kopy w pobliżu Zieleńca. W górnym biegu powyżej Dusznik-Zdroju jej dolina stanowi granicę między Górami Orlickimi i Górami Bystrzyckimi. Rzeka płynie głęboką doliną z kilkoma odcinkami przełomowymi (np. Smocze Gardło). Następnie płynie przez Obniżenie Dusznickie, tworząc między Szczytną a Polanicą-Zdrojem przełomową Piekielną Dolinę. Bystrzyca Dusznicka uchodzi do Nysy Kłodzkiej powyżej Kłodzka.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Wielisław, Wielesław, Wielsław – staropolskie imię męskie. Składa się z członów: Wiele- ("chcieć, kazać, radzić") i -sław ("sława"). Mogło oznaczać "tego, kto pragnie sławy". Skróconą formą tego imienia jest Wiesław.

  W dorzeczu tej rzeki spotyka się liczne źródła mineralne, np. w Dusznikach-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Wielisławiu i Bobrownikach (dzielnicy Szczytnej).

  Planowana jest budowa 712-metrowej zapory wraz z suchym zbiornikiem „Szalejów Górny” o powierzchni blisko 110 ha i pojemności 7,6 mln m sześciennych przy maksymalnym poziomie piętrzenia. Prace projektowe mają zostać ukończone w sierpniu 2012. Zapora będzie częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej, którą w ostatnich kilkunastu latach nawiedziły trzy duże powodzie - w 1997, 1998 i 2011.

  Rogoziniec – ciek wodny w Górach Bystrzyckich o charakterze potoku górskiego. Źródła pod szczytem Wolarza na wysokości ok. 830 m n.p.m., uchodzi do Bystrzycy Dusznickiej w jej przełomowym odcinku zwanym Piekielną Doliną w Polanicy-Zdroju. W swym dolnym odcinku obszar zlewni potoku wchodzi w skład ustanowionego tam obszaru stanowiącego część polskich obszarów Natura 2000.Góry Bystrzyckie (332.53, czes. Bystřické hory, niem. Habelschwerdter Gebirge) – rozległy, słabo zróżnicowany masyw górski w Sudetach Środkowych. Administracyjnie Góry Bystrzyckie położone są w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.

  Dopływy:

 • Młynówka
 • Wapienny Potok
 • Biały Potok
 • Elizówka
 • Jastrzębnik
 • Cicha
 • Kamienny Potok
 • Rogoziniec
 • Miasta nad Bystrzycą Dusznicką:

 • Duszniki-Zdrój
 • Szczytna
 • Polanica-Zdrój
 • Galeria[]

 • Bystrzyca Dusznicka pomiędzy Szczytną a Polanicą.

 • W Polanicy Zdr.

 • W Polanicy Zdr.

  Kłodzko (tuż po wojnie Kładzko, łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, dial. Glooz, czes. Kladsko) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, będące siedzibą powiatu kłodzkiego, wiejskiej gminy Kłodzko. Leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Europy
 • Przypisy

  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Sudety Środkowe (332.4-5) (cz. Orlická oblast, Střední Sudety, Středosudetská oblast, niem. Mittelsudeten) – pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i w północnych Czechach, w środkowej części Sudetów, będące częścią prowincji Masywu Czeskiego.Szczytna (do 1945 niem. Rückers) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szczytna. Położone jest u podnóża Gór Stołowych, nad Bystrzycą Dusznicką.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Góry Orlickie (332.52; czes. Orlické hory, niem. Adlergebirge) — najwyższa część Sudetów Środkowych, w Czechach i Polsce; najwyższy szczyt - Wielka Desztna (Velká Deštná), 1115 m n.p.m..
  Zieleniec (niem. Grunwald) – dzielnica Dusznik-Zdroju, w Górach Orlickich, na wysokości 800-960 m n.p.m.; ośrodek sportów zimowych.
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Piekielna Dolina (niem. Höllental) – przełomowy odcinek doliny Bystrzycy Dusznickiej między Szczytną a Polanicą, oddzielający Góry Stołowe od Gór Bystrzyckich. Dolina została wypreparowana w górnokredowych piaskowcach ciosowych. Zbocza doliny są strome, w dużej części pokryte blokami piaskowca. Dnem doliny płynie Bystrzyca Dusznicka, a wzdłuż niej poprowadzono: drogę bitą oraz linię kolejową, z Polanicy do Szczytnej, które kilkakrotnie się przecinają.
  Hutnicza Kopa (889,7 m n.p.m., niem. H) — przygraniczny szczyt w polskiej części Gór Orlickich, w Sudetach Środkowych, niedaleko Zieleńca.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.