• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bysinka

  Przeczytaj także...
  Górne Przedmieście - do 1929 roku osobna miejscowość zwana Górną Wsią, w 1929 roku włączona do miasta Myślenice, jako jego dzielnica pod obecną nazwą.Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Dolina Bysinki, Pasmo Babicy i Barnasiówki z góry Chełm w Myślenicach.

  Bysinka – potok, dopływ Raby. Ma źródła na wysokości 540 – 550 m n.p.m. na północno-zachodnich stokach góry Sularzowej w Paśmie Babicy. Przepływa przez wieś Bysina oraz Myślenice w województwie małopolskim. Jego dolina tworzy naturalną granicę między Beskidem Makowskim (południowe zbocza doliny Bysinki należące do Pasma Babicy) a Pogórzem Wielickim (północne zbocza doliny Bysinki należące do Pasma Barnasiówki). Zasilana jest kilkoma potokami spływającymi z tych pasm, największy jest Potok Satiana mający źródła na południowo-zachodnich stokach Barnasiówki. Bysinka spływa we wschodnim kierunku i uchodzi do Raby w Myślenicach. Ujście znajduje się na wysokości 250 m, w miejscu o współrzędnych 49°17′43″N 19°51′10″E/49,295278 19,852778.

  Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.Barnasiówka (566 m) – szczyt na Pogórzu Wielickim. Znajduje się w długim Paśmie Barnasiówki i jest najwyższym szczytem tego pasma.

  Ujście Bysinki wyznacza granicę pomiędzy górnym a środkowym biegiem Raby. Powierzchnia zlewni wynosi 13,4 km².

  Bysinka wpłynęła na kształt urbanistyczny Myślenic. Układ rynkowy miasta został zbudowany na jej brzegu. Wzdłuż niej rozwijała się również Górna Wieś (obecnie Górne Przedmieście).

  Przypisy

  1. Wykaz wód płynących Polski. [dostęp 2015-11-04].
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2015-04-01].
  3. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  4. Rzeki stwarzające znaczne zagrożenie powodziowe w Regionie Górnej Wisły. [dostęp 2015-06-05].
  5. Magdalena Paszkiewicz: Metodyka gospodarowania zasobami wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości na przykładzie zlewni Raby. [dostęp 2015-06-05].
  6. Ł. Stożek: Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej. [dostęp 2015-06-05].
  Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.Chełm (614 m) – wznoszący się nad Myślenicami szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny. Pasmo to budzi wiele kontrowersji wśród geografów. Według Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Wyspowego, na mapach i w przewodnikach turystycznych zaliczane jest czasami do Beskidu Makowskiego. Ostatnio niektórzy geografowie zaliczają to pasmo do niedawno wyodrębnionego nowego regionu – Beskidu Myślenickiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bysina – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice. Płynie przez nią rzeka Bysinka. Wieś ma na swym terenie kaplicę zbudowaną w roku 1950 na cześć partyzantów, którzy w czasie II Wojny Światowej ukrywali się w tutejszych lasach.
  Myślenice – miasto powiatowe w woj. małopolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Myślenice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Beskid Makowski (dawniej nazywany Beskidem Średnim, 513.48) – grupa górska, część Beskidów Zachodnich. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Orawskie Beskidy (po słowackiej stronie). Najwyższym szczytem jest Mędralowa (1169 m).
  Pasmo Babicy – najdalej na północ wysunięte pasmo wzniesień Beskidu Makowskiego. Najwyższym szczytem jest Babica (728 m).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.