• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bydgoszcz  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11]
  Przeczytaj także...
  15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej (15 pal) – oddział artylerii lekkiej Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego II RP.Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.
  Przypisy
  1. Ireneusz Budzyński. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r. „Informacje i opracowania statystyczne”, 2010-08-20. GUS, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507 (pol.). 
  2. http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.
  3. http://www.tmmb.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=28 dostęp 2014-02-26.
  4. Wydra 1984 ↓, s. 211.
  5. Art. 3. Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 28 lipca 1998 r. – Dz. U. 1998.96.603 mówi: „Siedzibą wojewody i sejmiku województwa są: 2) w województwie kujawsko-pomorskim – wojewody – Bydgoszcz, sejmiku województwa – Toruń,”. Ww. ustawa nie określa terminu stolica województwa kujawsko-pomorskiego jako obowiązującego, choć w potocznym rozumieniu oba miasta nazywane są „stolicami” bądź „współstolicami”, co odnotować można również w czwartym akapicie „Podział administracyjny Polski 2006” na witrynie KSNG.
  6. http://www.outsourcingportal.eu/pl/sektor-bpo-w-bydgoszczy dostęp 2016-05-04.
  7. http://www.bppt.pl/pl,inwestor,47,Specjalna-Strefa-Ekonomiczna.html.
  8. http://www.bydgoszcz.pl/binary/Edukacja%2C%20kultura%2C%20zdrowie%2C%20sport%20i%20turystyka_2014_tcm29-211776.pdf.
  9. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2013-kwiecien-czerwiec/Bydgoszcz___godny_polecenia_cel_podr__y.aspx dostęp 2015-04-13.
  10. http://www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/informacje-z-bydgoszczy/item/10042-ranking-najpiękniejszych-miast-bydgoszcz-w-czołówce-i-wyżej-niż-toruń dostęp 2015-04-13.
  11. http://pl.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations dostęp 2015-05-12.
  12. http://bydgoszcz.eska.pl/poznaj-miasto/bydgoszcz-hitem-turystycznym-polski-wedlug-portalu-tripadvisor/151907.
  13. http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/710208,duze-zdjecie,1,top-10-najchetniej-odwiedzanych-polskich-miast.html.
  14. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-marzec/Wi_cej_si__sojuszniczych_w_Bydgoszczy.aspx#1 dostęp 2015-03-16.
  15. http://www.zit.btof.pl/index.php/kontakt [dostęp 2015-02-19].
  16. http://www.zit.btof.pl/index.php/obszar-funkcjonalny/ludnosc dostęp 2015-02-18.
  17. http://www.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/porozumienie/.
  18. S. Kabat, K. Fiut, T. Żurawski: Stolica polskiego wioślarstwa. Historia Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy. Bydgoszcz 2006.
  19. Statut miasta Bydgoszczy.
  20. Zenon Klemensiewicz 1981 ↓, s. 213–227.
  21. Franciszek Sławski (red.), Słownik prasłowiański, Warszawa 1974, s. 459.
  22. Maria Malec, Słownik Etymologiczny nazw geograficznych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, ISBN 83-01-13857-2, str 205.
  23. Zenon Klemensiewicz 1981 ↓, s. 134.
  24. Joseph Schütz: Frankens mainwendische Namen: Geschichte und Gegenwart. München 1994.
  25. Albrecht Greule „Die historischen Horizonte der geographischen Namen in Bayern”, 2.4. Bavaria slavica (Nordbayern) (slawische Ortsnamen) PDF.
  26. Wydra 1984 ↓, s. 182.
  27. „Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski”, tom I, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877, s. 464.
  28. „Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski”, tom I, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877, s. 469–470.
  29. J.G. Muller 1835 ↓, s. 427.
  30. Stanisław Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 46–47.
  31. Kotlina Toruńska, Dolina Dolnej Wisły, sandr Brdy oraz krawędzie czterech wysoczyzn pojeziernych: pomorskiej, krajeńskiej, kujawskiej i chełmińskiej.
  32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy. Część I – Uwarunkowania rozwoju – Bydgoszcz 2009.
  33. Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, s. 279–345.
  34. Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6.
  35. Historia Bydgoszczy. Tom I. Do roku 1920: red. Marian Biskup: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa-Poznań 1991. ISBN 83-01-06667-9.
  36. Bydgoski Węzeł Wodny. Materiały pokonferencyjne z pierwszego sympozjum historyczno-literackiego, z okazji uroczystej inauguracji działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”. Bydgoszcz 2006. ISBN 83-7456-146-7.
  37. Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.
  38. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agn.pdf.
  39. http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/artykul/flis-syfon-i-bruk-w-rzece,2932358,artgal,t,id,tm.html.
  40. Bydgoskie elektrownie wodne.
  41. Program Ochrony Środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku. Uchwała nr XXXV/721/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r. Bydgoszcz. czerwiec 2012.
  42. Program Ochrony Środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2013–2016 http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/721_tcm30-133312.pdf (34,2 MB).
  43. Główny Urząd Statystyczny. Miasta w liczbach 2012. Wybrane dane dla miast wojewódzkich. tabl 14(30).
  44. Banaszak Józef red. Przyroda Bydgoszczy. Bydgoszcz 2004. ISBN 83-7096-531-8.
  45. Lewicka-Ritter Krystyna: „Myślęcinek” – historia najnowsza. [w:] Kalendarz Bydgoski 2008.
  46. Chudziński Kazimierz: Szkoła szybowcowa w Fordonie. [w:] Kalendarz Bydgoski 2003.
  47. Kałużna Krystyna: Ogrody Botaniczne Bydgoszczy. Bydgoszcz 2003. ISBN 83-901329-9-0.
  48. Habel Angelika: Ogród Fauny Polskiej Zoo w Bydgoszczy. Ocena warunków utrzymania wybranych gatunków ssaków. [w:] Kronika Bydgoska XXXII.
  49. Bydgoszcz w liczbach 2014.
  50. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 grudnia każdego roku.
  51. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII 1998.
  52. http://www.polskawliczbach.pl/Bydgoszcz, w oparciu o dane GUS.
  53. Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte 8 kwietnia 2014 roku.
  54. Delimitacja dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia. opracowanie eksperckie Deloitte. Warszawa 30 czerwca 2014.
  55. Licznerski Alfons: Rozwój terytorialny Bydgoszczy. [w:] Kronika Bydgoska II. Bydgoszcz 1965.
  56. Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny. Delimitacja dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia. Opr. Deloitte. Warszawa, 28 maja 2014.
  57. GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu – Ośrodek Statystyki Miast, Kazimierz Kruszka, Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Poznań 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_dojazdy_do_pracy_w_polsce_2010.pdf.
  58. Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. opr. Deloitte.
  59. 470 tys. wobec 2097 tys. w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422965&p_token=0.6985034086679069.
  60. 55 tys. wobec 191 tys. w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422976&p_token=0.5883482109948269.
  61. 138 tys. wobec 440 tys. w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422990&p_token=0.5361844544093024.
  62. 15,3 mld zł wobec 46,9 mld zł w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422990&p_token=0.8198659934577.
  63. 28,7 tys. wobec 101,2 tys. w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422990&p_token=0.4912882039232092.
  64. 229 wobec 589 w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422976&p_token=0.7020904785190123.
  65. 8,0 mld wobec 18,4 mld zł w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422990&p_token=0.8198659934577.
  66. 36,4 tys. wobec 69,5 tys. w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422990&p_token=0.12823944135019366.
  67. 164 wobec 356 w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422976&p_token=0.7728700353643639.
  68. 15 wobec 29 w województwie – za http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=422976&p_token=0.5883482109948269.
  69. BIP bydgoski (pol.). bydgoszcz.pl.
  70. M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Strzałków 2012, tenże, Sądownictwo ziemskie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Strzałków 2012. Patrz też Bydgoscy urzędnicy ziemscy.
  71. Guldon Zenon: Zaludnienie Bydgoszczy w XVI-XVIII wieku. Prace Komisji Historii t. II: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C: 1964.
  72. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln: auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen; Provinz Posen Regierungsbezirk Bromberg s. 2–3 ; Berlin 1912.
  73. Szymon Rudnicki „Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej” Wydawnictwo Sejmowe 2015, ISBN 978-83-7666-363-0, s. 251.
  74. Biskup Marian red:. Historia Bydgoszczy. Tom II 1920-1939. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1999.
  75. Łukasz Gładysiak: Zabijajcie wszystkich. Einsatzgruppen 1938-1941. Warszawa: Demart, 2012. ISBN 978-83-7427-879-9.
  76. Historia Bydgoszczy. Tom II. Część druga 1939-1945: red. Marian Biskup: Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 2004. s. 100–101, ISBN 83-921454-0-2.
  77. Jaszowski Tadeusz, Kuta Tadeusz: Werner Kampe – amator zbrodni. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich. Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Bydgoszcz 1967.
  78. Marian Biskup (red.): Historia Bydgoszczy. Tom II cz. 2. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2004, s. 187–188. ISBN 83-921454-0-2.
  79. Ponieważ Bydgoszcz jest miastem robotniczym (...) przeto słusznym było nasze założenie, że te najwyższe władze administracyjne powinny być pod stałą kontrolą mas pracujących i partii demokratycznych, a w Toruniu prawdopodobnie województwo byłoby pod naciskiem mieszczaństwa, kryjącego w sobie pozostałości reakcyjne” – słowa I sekretarza Komitetu Miejskiego PPR, Antoniego Alstera, protokół z plenum Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Bydgoszczy z 1.09.1945., Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
  80. Kamiennym mostem im. Władysława IV w ciągu ul. św. Trójcy.
  81. Zyglewski Zbigniew. Późnośredniowieczne urzędy i urzędnicy w powiecie bydgoskim. Urzędnicy ziemscy – starostowie, burgrabiowie [w.] Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, T. 16. Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów pod red. Zdzisława Biegańskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego. Bydgoszcz 1998.
  82. Grochowski Robert. Zamek bydgoski. [w.] Kronika Bydgoska XXVII. Bydgoszcz 2006.
  83. Piękna stara Bydgoszcz – tom I z serii Bydgoszcz miasto na Kujawach. Praca zbiorowa. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006, s. 74–95.
  84. Kabaciński Ryszard. Rezydencje uczestników sesji Trybunału Koronnego w Bydgoszczy w 1766 r. Kronika Bydgoska XVII. Bydgoszcz 1996.
  85. Podgóreczny Józef: Józef Wybicki ożenił się w Bydgoszczy. [w:] Kalendarz Bydgoski 1971.
  86. Waniek Zofia: Materiały do organizacji i działalności Królewskiego Sądu Nadwornego w Bydgoszczy w latach 1781–1807: Prace Komisji Historii t.XIX.: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C: 1973.
  87. http://www.kpsw.edu.pl/studia-ii-stopnia/prawo dostęp 2015-06-25.
  88. Bydgoszcz wciąż bez apelacji. Lokalne elity niewiele zrobiły dla utworzenia sądu apelacyjnegoo (pol.). lex.pl. [dostęp 2015-09-07].
  89. http://www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=171&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC61226394FDD77D dostęp 2015-06-25.
  90. http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/areszt-sledczy-bydgoszcz/ dostęp 2015-06-25.
  91. http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/zaklad-karny-bydgoszcz---fordon dostęp 2015-06-25.
  92. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo kujawsko-pomorskie. 31 marca 2016. [dostęp 2015-09-18]. s. 16–25.
  93. Program opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2013–2016.
  94. http://www.shiftx.eu/pl/project-results-5 dostęp 2015-05-12.
  95. http://kuchnia.enjoybydgoszcz.pl/index.php/wydarzenia/item/369-bedzie-bydgoski-szlak-kulinarny dostęp 2015-05-12.
  96. http://www.rp.pl/artykul/131487.html dostęp 2009-12-21.
  97. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-luty/Czas_na_projekt_rewitalizacji_Starego_Fordonu.aspx dostęp 2015-05-12.
  98. Uchwała nr III/7/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Bydgoszczy.
  99. Jastrzębska-Puzowska, Iwona: Od miasteczka do metropolii. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850–1920.
  100. Derkowska-Kostkowska Bogna: Miejscy radcy budowlani w Bydgoszczy w latach 1871–1912. [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu. zeszyt 12. Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 2007. ISSN 1427-5465.
  101. Bręczewska-Kulesza, Daria: Przegląd stylów występujących w bydgoskiej architekturze drugiej połowy XIX i początku XX stulecia.
  102. Gazeta.pl: Error 404.
  103. Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków „BUNKIER” – Galeria zdjęć: Przedmoście Bydgoskie.
  104. http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,17329912,10_najpiekniejszych_polskich_miast_wedlug_Poland_Sotheby_apos_s.html?piano_t=1 dostęp 2015-04-13.
  105. http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rozdano-sybille-2011-2990.php dostęp 2015-04-13.
  106. http://www.polskapodajdalej.pl/index.php?title=&region=2&type=0&year=2012&catid=19&task=search&option=com_gk&lang=pl dostęp 2015-04-13.
  107. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2013-kwiecien-czerwiec/Bydgoszcz___godny_polecenia_cel_podr__y.aspx dostęp 2015-04-13.
  108. http://pl.delfi.lt/aktualia/polska/7-nowych-cudow-polski-laureaci-i-nominowani.d?id=63107054 dostęp 2015-04-13.
  109. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-listopad/Bydgoszcz_jako__Gmina_Przyjazna_Turystom_.aspx dostęp 2015-04-13.
  110. http://www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/informacje-z-bydgoszczy/item/10042-ranking-najpiękniejszych-miast-bydgoszcz-w-czołówce-i-wyżej-niż-toruń dostęp 2015-04-13.
  111. http://www.erih.net/anchor-points/poland.html dostęp 2015-04-21.
  112. http://pl.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations dostęp 2015-05-12.
  113. http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,35590,19215747,piec-najciekawszych-muzeow-polski-nr-1-z-bydgoszczy-zdjecia.html#BoxLokBydImg dostęp 2015-11-20.
  114. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2016-kwiecien/Kolejny_sukces_bydgoskiego_przemys_owego_Szlaku_TeH2O.aspx#1 dostęp 2016-04-05.
  115. Bydgoszcz – portret terytorialny. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
  116. Delimitacja i charakterystyka obszaru realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. marzec 2014.
  117. Wybrane dane dla miast wojewódzkich w 2012 roku. Ośrodek Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
  118. Program strategiczny gospodarka i rynek pracy dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – wrzesień 2014.
  119. Uwarunkowania inwestycyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego – opracowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
  120. GUS: Dojazdy do pracy 2011 / NSP 2011. [dostęp 2015-07-22].
  121. Diamenty Forbesa 2015.
  122. http://www.doingbusiness.org/Rankings/poland/ dostęp 2015-06-25.
  123. Kabaciński Ryszard: Udział Bydgoszczy w spławie wiślanym i pośrednictwie w handlu lądowym z Gdańskiem w latach 1588–1595 i 1660-1670: Prace Komisji Historii t.XI.: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C: 1975.
  124. Życie gospodarcze Bydgoszczy w latach 1466–1772, [w:] Biskup Marian red.: Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920. Warszawa-Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1991.
  125. Śląski Kazimierz. Lądowe szlaki handlowe Pomorza w XI-XIII w. [w:] Zapiski historyczne TNT XXXIV Rok 1969 z.3.
  126. Guldon Zenon. Udział północno-wschodniej Wielkopolski w spławie wiślanym w pierwszej połowie XVII w. [w:] Zapiski historyczne TNT XXXV Rok 1970 z.2.
  127. Gierszewski Stanisław: Wisła w dziejach Polski: Gdańsk: Wydawnictwo Morskie: 1982, s. 74.
  128. Janiszewska-Mincer Barbara. Z życia codziennego rzemieślników bydgoskich w XVI i XVII w. [w:] Kronika Bydgoska XII (1990). Bydgoszcz 1991.
  129. Klonowic Sebastian Fabian: Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy: 1984.
  130. Sobecki Włodzimierz: Piwo bydgoskie – impresje historyczne. [w:] Kalendarz Bydgoski 2009.
  131. Guldon Zenon, Kabaciński Ryszard: Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy (XVI-XVIII wiek). Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz 1975.
  132. Mincer Franciszek: Dzieje Bydgoszczy do roku 1806. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra 1992. ISBN 83-85693-10-6.
  133. Bartowski Krzysztof: W 231. rocznicę Kanału Bydgoskiego (1774-2005). [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Zeszyt 10. Bydgoszcz 2005.
  134. Winid Walenty: Kanał Bydgoski: Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Popierania Nauki, 1928.
  135. Stosunki ludnościowe i gospodarcze w latach 1815–1850, [w:] Biskup Marian red.: Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920. Warszawa-Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1991.
  136. Czajkowski Edmund: 134 bydgoskiego węzła kolejowego. [w:] Kalendarz Bydgoski 1985.
  137. Przeobrażenia gospodarcze Bydgoszczy w latach 1850–1914, [w:] Biskup Marian red.: Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920. Warszawa-Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1991.
  138. Mierzyński Jan: 125 rocznica powstania dyrekcji kolejowej w Bydgoszczy. [w:] Kronika Bydgoska V (1971-73). Bydgoszcz 1980.
  139. Skowroński, Mieczysław: Zakłady i warsztaty kolejowe w Bydgoszczy w okresie międzywojennym (1920-1939), [w:] Kronika Bydgoska VII (1976-79), Bydgoszcz 1986.
  140. Derenda Jerzy. Zakłady Mięsne w Bydgoszczy. [w:] Kalendarz Bydgoski 1999.
  141. Sławińska Krystyna: Przemysł drzewny w Bydgoszczy i w okolicy w latach 1871–1914: Prace Komisji Historii t.VI.: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C: 1969.
  142. Woźniak-Hlebionek Agnieszka. Kanał bydgoski, Brda i Noteć w pruskich planach inwestycyjnych w latach 1773–1915. [w:] Kronika Bydgoska XXIII (2001). Bydgoszcz 2002.
  143. Szcząchor Arleta. Tradycje Żeglugi Bydgoskiej – Lloyd Bydgoski 1891-1945. [w:] Kronika Bydgoska XXV (2003). Bydgoszcz 2004.
  144. Życie gospodarcze Bydgoszczy w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Biskup Marian red:. Historia Bydgoszczy. Tom II 1920-1939. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1999.
  145. Kornet Dorota: Przemysł elektrotechniczny w Bydgoszczy w latach 1920–1939 cz. 1. [w:] Kronika Bydgoska XVIII (1996). Bydgoszcz 1997.
  146. Żłobińska Łucja. Bydgoski „Kauczuk” – Stomil, [w:] Kalendarz Bydgoski 1995.
  147. Chamot Jan. Tak rodził się „Kabel”. [w:] Kalendarz Bydgoski 1973.
  148. Gwiazdowski Stanisław. O inż. Stefanie Ciszewskim, jego fabryce i jej kierowniku Władysławie Gwiazdowskim. [w:] Kalendarz Bydgoski 1985.
  149. Długosz Jerzy. „Jutrzenka” słodka uwodzicielka. [w:] Kalendarz Bydgoski 1994.
  150. Marszałek Franciszek. Pierwsze polskie maszyny do pisania. [w:] Kalendarz Bydgoski 1971.
  151. Baciarelli Krystyna. Bez fotografii ani rusz. [w:] Kalendarz Bydgoski 1973.
  152. Pruss Zdzisław, Weber Alicja, Kuczma Rajmund: Bydgoski leksykon muzyczny. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Bydgoszcz 2004, s. 151.
  153. Kotlarz Grzegorz: Budowa bydgoskiego odcinka magistrali węglowej Herby Nowe – Gdynia w latach 1928–1930. [w:] Kronika Bydgoska XXI (1999). Bydgoszcz 2000.
  154. Woźny Jacek: Archeologia bliskiej przeszłości w kontekście niemieckiej architektury militarnej regionu bydgoskiego. [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. zeszyt 12. Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2007.
  155. Gmina Białe Błota. Wczoraj – dziś – jutro. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Płotkowskiego. Urząd Gminy Białe Błota 1998. ISBN 83-87586-02-1, s. 47–50.
  156. Michalski Stanisław red.: Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Poznań 1988.
  157. Bałachowska Maria, Gołębiewski Janusz: Rozwój gospodarczy i przestrzenny Bydgoszcz w latach 1945–1970. [w:] Kronika Bydgoska IV.
  158. Brakowski Konrad. Od przełącznika do obwodów scalonych. [w:] Kalendarz Bydgoski 1972.
  159. Praca zbiorowa: Mały przewodnik po Polsce hasło „Bydgoszcz”. Warszawa: 1980, s. 89–90.
  160. Statystyczne Vademecum Samorządowca: miasto Bydgoszcz 2013.
  161. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 – województwo kujawsko-pomorskie.
  162. http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/56,35590,15520967,Najwieksi_pracodawcy_w_Bydgoszczy__Lider_mogl_byc.html artykuł z 25-02-2014, dostęp 2015-03-02.
  163. Europejska Stolica Kultury Bydgoszcz 2016 kandydat – opracowanie z 2012 roku.
  164. Bręczewska-Kulesza Daria: Rozwój budownictwa hotelowego w Bydgoszczy w 2. połowie XIX i na początku XX wieku. [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Pracownia dokumentacji i popularyzacji zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2002. ISSN 1427-5465.
  165. Jasiński Dariusz: Naprawa parowozów w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (1851-1985). [w:] Kronika Bydgoska XII.
  166. Umiński Janusz: Korekta w pejzażu (II). [w:] Kalendarz Bydgoski 2011.
  167. Bydgoska Gospodarka Komunalna. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-85860-37-1.
  168. Brzozowska Iwona, Derkowska-Kostkowska Bogna: Fabryka Carla i Wilhelma Blumwe na bydgoskim Wilczaku., [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Zeszyt 2. Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszcz 1997.
  169. Derenda Jerzy: W Belmie trudności można pokonać. [w:] Kalendarz Bydgoski 1996.
  170. Umiński Janusz: Fabryka jakich niewiele. [w:] Kalendarz Bydgoski 2014.
  171. http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/archiwum/zapisany-kawalek-historii-bydgoszczy,1868480,art,t,id,tm.html?sesja_gratka=49ab549f0aa85c353aa5adebd8d6adf9 dostęp 2015-03-04.
  172. Wielki zakład mebli stylowych na Glinkach. [w:] Kalendarz Bydgoski 1997.
  173. Derenda Jerzy: Zakłady Mięsne w Bydgoszczy. [w.] Kalendarz Bydgoski 1999.
  174. 100 lat bydgoskich „Sklejek”. [w:] Kalendarz Bydgoski 2015.
  175. Żłobińska Łucja: Bydgoski Kauczuk – Stomil. [w:] Kalendarz Bydgoski 1995.
  176. Chamot Jan: Bydgoska Fabryka Kabli 1923-1973 – zarys historyczno-socjologiczny. Bydgoszcz 1973.
  177. 60-lecie KZŁ. Dla kolei i jej pasażerów. [w:] Kalendarz Bydgoski 1981.
  178. Federowicz Franciszek, Ksiąski Janusz: Polska kontrola przesyłek pocztowych w Bydgoszczy. [w:] Kalendarz Bydgoski 1981.
  179. Długosz Jerzy: Jutrzenka – słodka uwodziciekla. [w:] Kalendarz Bydgoski 1994.
  180. Mincer Franciszek: Książka o „Eltrze”. [w:] Kronika Bydgoska VI.
  181. Jubileusz Pasamonu pisany pracą załogi. [w:] Kalendarz Bydgoski 2015.
  182. Szmańda Jerzy: Elektronika w dawnym warsztacie. [w:] Kalendarz Bydgoski 1974.
  183. Unilever Bydgoszcz.
  184. Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. opr. Deloitte.
  185. http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/static.php?lang=pl&dokument=388&pierwszy=70&dzial=121 dostęp 2012-05-27.
  186. Serwis Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
  187. Strona PESA.
  188. http://www.unilever.pl/o-nas/historia/wpolsce/bydgoszcz/ Strona Unilever Bydgoszcz.
  189. Strona Colian.
  190. Frosta.
  191. http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/56,35590,13295360,Bydgoskie_marki_znane_w_Polsce_i_nie_tylko.html#LokBydTxt.
  192. Strona BPPT.
  193. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-listopad/Zarz_d_Dorzecza_Wis_y_w_Bydgoszczy_.aspx dostęp 2015-03-02.
  194. http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/static.php?lang=pl&pierwszy=64 dostęp 2012-05-27.
  195. Bydgoski Klaster Przemysłowy.
  196. http://www.zainwestuj.bydgoszcz.pl/files/porozumienie_dla_miasta_it_cluster.pdf dostęp 2015-02-19.
  197. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-maj/Bydgoski_Klaster_Lotniczy.aspx dostęp 2015-06-25.
  198. http://klastry.tarr.org.pl/klastry-dane-kontaktowe/ dostęp 2015-06-30.
  199. Gumowski Marian: Mennica Bydgoska. Toruń 1955.
  200. Obremski Maciej: Wyspa Młyńska – mennica bydgoska. Komunikaty archeologiczne tom VI. Państwowa służba ochrony zabytków w Bydgoszczy: 1994.
  201. Mincer Franciszek. Stanisław Cikowski – założyciel mennicy bydgoskiej. [w:] Kalendarz Bydgoski 1974.
  202. Garbaczewski Witold: Mennica bydgoska – kalendarium. [w:] Kronika Bydgoska XXVII.
  203. Rożdżyński Leon. O trojakach, czyli dutkach bydgoskich (1594-1601). [w:] Przegląd Bydgoski Rocznik 1 R.1936 z.3-4.
  204. Bogucki Andrzej: Próba recepcji złotych monet bitych w mennicy bydgoskiej. [w:] Kronika Bydgoska VIII.
  205. Garbaczewski Witold: Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego – stan i perspektywy badań. [w:] Kalendarz Bydgoski 2006.
  206. Bręczewska-Kulesza Maria, Wysocka Agnieszka: Historia i architektura gmachu NBP w Bydgoszczy. [w:] Kalendarz Bydgoski 2007.
  207. Romaniuk Mark: Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy (1919-1945). [w:] Kalendarz Bydgoski 2008.
  208. Garbaczewski Witold: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy – historia i współczesność.[w:] Kalendarz Bydgoski 2004.
  209. Garbaczewski Witold, Hinz Grzegorz: Od półkopka do złotówki. [w:] Kalendarz Bydgoski 2006.
  210. Sołtysiak Małgorzata: Polska bankowość centralna. [w:] Kalendarz Bydgoski 2009.
  211. Raczyńska-Mąkowska Ewa. Najlepszy polski obiekt użyteczności publicznej stoi w Bydgoszczy. [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. zeszyt 5. Bydgoszcz 2000.
  212. Puzowska Iwona: Bydgoskie domy towarowe z początku XX w. [w.] Kronika Bydgoska X (1986-1988). Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 1990.
  213. Bank Danych Lokalnych GUS.
  214. http://chrondo.pl/o-centrum/ dostęp 2015-02-23.
  215. http://www.tesco.pl/centra-handlowe/bydgoszcz-ul-torunska-101 dostęp 2015-02-23.
  216. http://www.auchanbydgoszcz.pl/ dostęp 2015-02-23.
  217. http://www.galeriapomorska.pl/ dostęp 2015-02-23.
  218. http://www.galeriaglinki.pl/page/pl/o-nas/ dostęp 2015-02-23.
  219. http://www.focusmall-bydgoszcz.pl/ dostęp 2015-02-23.
  220. http://www.drukarniadommody.pl/ dostęp 2015-02-23.
  221. http://www.galeriafordon.pl/o-galerii dostęp 2015-02-26.
  222. http://www.urbanity.pl/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz/galeria-kujawska,b2658.html dostęp 2015-02-23.
  223. http://www.gddkia.gov.pl/pl/174/Dane-teleadresowe dostęp 2015-06-25.
  224. http://www.zdw-bydgoszcz.pl/ dostęp 2015-06-25.
  225. http://wbaiis.utp.edu.pl/index.php/wydzia/jadnostka/54-katedra-budownictwa-drogowego.html dostęp 2015-07-13.
  226. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 412.
  227. http://www.plk-sa.pl/kontakt/zaklady-linii-kolejowych/ dostęp 2015-06-25.
  228. http://www.pkpenergetyka.pl/pl/strona/208 dostęp 2015-06-25.
  229. http://www.przewozyregionalne.pl/w-regionach,kujawsko-pomorskie,kontakt.html dostęp 2015-05-25.
  230. http://www.kgsok.pl/struktura-sok/komendy-regionalne-sok/ dostęp 2015-06-25.
  231. http://www.pkpik.pl/web/guest/grupa-pkp-informatyka;jsessionid=1312C9BA7E08D7D768A6603FD143413F dostęp 2015-06-25.
  232. http://www.izba-kolei.org.pl/ dostęp 2015-06-25.
  233. Zakrzewski Bogdan: 130 lat bydgoskiej kolei. [w.] Kalendarz Bydgoski 1980.
  234. http://kolejowe.edu.pl/ dostęp 2015-06-25.
  235. http://www.technikumkolejowe.bydzia.eu/ dostęp 2015-06-25.
  236. [1].
  237. http://plb.pl/pl/contents/content/52/376 dostęp 2015-07-14.
  238. http://www.biziel.pl/index.php?it=2s&id=7&PHPSESSID=670fc6fd1d9fed2749f153236ae58ba2 dostęp 2015-05-27.
  239. Strona Air Fair.
  240. Zapisane w porozumieniu europejskim AGN.
  241. Bydgoszcz przewodnik. 2014. ISBN 83-917786-7-3.
  242. Turowski Stefan. Żegluga śródlądowa w Bydgoszczy w latach 1945–1982. [w.] Kronika Bydgoska IX (1982-85). Bydgoszcz 1988.
  243. Tereny wypoczynku i rekreacji w Bydgoszczy – diagnoza stanu istniejącego i kierunki rozwoju. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy. Załącznik do Uchwały nr XXXV/731/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 roku.
  244. Bydgoski Węzeł Wodny. Materiały pokonferencyjne z pierwszego sympozjum historyczno-literackiego, z okazji uroczystej inauguracji działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”. Bydgoszcz 2006. s. 104, ISBN 83-7456-146-7.
  245. Bydgoski Węzeł Wodny. Materiały pokonferencyjne z pierwszego sympozjum historyczno-literackiego, z okazji uroczystej inauguracji działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”. Bydgoszcz 2006. s. 74, ISBN 83-7456-146-7.
  246. Bydgoski Rower Aglomeracyjny.
  247. [2].
  248. Rozkład jazdy autobusów, PKS w Bydgoszczy.
  249. Rozkład jazdy autobusów, PolskiBUS.com.
  250. http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/inwestycje-i-projekty/2305-o-systemie-its dostęp 2015-04-13.
  251. http://maps.google.pl/maps?hl=pl&lr=&revid=392792667&resnum=0&um=1&ie=UTF-8&q=wynajem+samochodu+bydgoszcz&fb=1&split=1&gl=pl&view=text&ei=BpaiSoTkKI2ysgaE6NDSBA&sa=X&oi=local_group&ct=more-results&resnum=1 dostęp 2009-09-04.
  252. Guldon Zenon, Kabaciński Ryszard: Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Popularnonaukowe nr 9. Bydgoszcz 1975.
  253. Alabrudzińska Elżbieta. Kolegium jezuickie w Bydgoszczy w XVII i XVIII w. [w:] Kronika Bydgoska XI (1989). Bydgoszcz 1991.
  254. Rasmus Hugo: Najstarsze gimnazjum miejskie w Bydgoszczy. [w:] Kronika Bydgoska XIV (1992). Bydgoszcz 1993.
  255. Biskup Marian red.: Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920. Warszawa-Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1991.
  256. Dorota Okońska: Szkoła brajlem pisana. [w:] Kalendarz Bydgoski 2009.
  257. Henryk Kulpiński: Sto lat w służbie niewidomych. [w:] Kalendarz Bydgoski 1975.
  258. Janiszewska-Mincer Barbara: Pierwszy ośrodek dla Głuchoniemych w Bydgoszczy. [w.] Kalendarz Bydgoski 1996.
  259. Historia Bydgoszczy. Tom II. Część pierwsza 1920-1939: red. Marian Biskup: Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 1999. ISBN 83-901329-0-7, s. 651–719.
  260. Nowak Anna Maria: Szkolnictwo muzyczne w XX wieku. [w.] Kalendarz Bydgoski 2002.
  261. Historia szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy. red. Zygmunt Mackiewicz: Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 2004. ISBN 83-917322-7-4, s. 35–46.
  262. Grzybowska Maria, Werterowska Zofia: Przyczynki do historii architektury zespołu naukowych Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy., [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, zeszyt 4, Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, 1999. ISSN 1427-5465.
  263. Informacje o uczelni na stronie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  264. http://www.uka.amu.edu.pl/informator2010/informator2010_UKW_bydgoszcz.doc dostęp 2011-06-08.
  265. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=418738&p_token=0.8764036718931587 dane dla 2010 r. z Banku Danych Lokalnych GUS.
  266. http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4060&Itemid=875 Perspektywy. Raport o uczelniach niepublicznych 2011.
  267. http://www.isob.ukw.edu.pl/ dostęp 2015-02-26.
  268. http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/baza.php?&vselected=5386&vff=0&vsort=0&vdir=0&vfilter1=4%2C61&vfilter3=57&vnr=0 dostęp 2015-07-21.
  269. Europejska Stolica Kultury Bydgoszcz 2016 kandydat – opracowanie.
  270. Oficjalny Serwis Bydgoszczy – ESK 2016 – startujemy!
  271. Teatry w Bydgoszczy, teatralny.pl [dostęp 2016-03-20].
  272. http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,48722,17291633,Powstaje_nowy__prywatny_teatr__Widownia_na_650_miejsc.html dostęp 2015-07-22.
  273. [3].
  274. http://zafriko.bydgoszcz.pl/kino-plenerowe-lpm-caly-repertuar/ dostęp 2015-07-14.
  275. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-lipiec/Filmowa_blokada_na_Cieszkowskiego.aspx dostęp 2015-07-14.
  276. Bydgoski Teatr Lalek Buratino.
  277. Mincer Franciszek. Biblioteka bernardynów bydgoskich i jej ofiarodawcy, [w:] Kronika Bydgoska XI (1989). Bydgoszcz 1991.
  278. Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Rozdział: Książka. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, s. 65–90.
  279. Słowniczek Gwary Bydgoskiej.
  280. Długosz Jerzy. Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej. [w:] Kalendarz Bydgoski 1992.
  281. Kultura w 2008 r. Publikacja elektroniczna Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa 2009.
  282. http://www.pap.pl/palio/html.run?_CheckSum=447282877&_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&dz=kontakt.korespondenci&s=kontakt.tresc dostęp 2015-04-29.
  283. http://system.ekai.pl/kair/?screen=redakcja dostęp 2015-04-28.
  284. http://www.radiopik.pl/60 dostęp 2015-04-28.
  285. Kabaj Władysław: Historia zaczyna się w 1594 roku. [w:] Kalendarz Bydgoski 1991.
  286. Federowicz Franciszek, Ksiąski Janusz: Najstarsze pieczęcie lakowe poczty bydgoskiej. [w:] Kalendarz Bydgoski 1987.
  287. Romeyko-Baciarelli Krystyna: Pocztowa historia. [w:] Kalendarz Bydgoski 2006.
  288. Winter Piotr: Dawne bydgoskie budynki pocztowe i z pocztą związane. [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu – zeszyt 2, Bydgoszcz 1997.
  289. http://www.teleadreson.pl/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz/poczta-polska-centralny-osrodek-rozliczeniowy-a50ba532eb.html dostęp 2015-07-17.
  290. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych miasta Bydgoszczy za 2014 rok.
  291. http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/ dostęp 2015-04-28.
  292. http://bip.bydgoszcz.kmp.policja.gov.pl/033/jednostki-kmp-w-bydgos/3625,Zasieg-terytorialny-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Bydgoszczy.html dostęp 2015-04-28.
  293. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 roku.
  294. Banach Tadeusz: Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, [w:] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-85860-37-1.
  295. http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/o-szkole.html dostęp 2015-04-28.
  296. Lipiński Krzysztof: Straż Miejska, [w:] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-85860-37-1.
  297. http://www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/?cid=87 dostęp 2015-04-28.
  298. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Bydgoszczy w 2014 roku.
  299. Sprawozdanie ze stanu rozbudowy i funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy za okres od grudnia 2004 do 16 sierpnia 2010.
  300. http://www.bip.powiat.bydgoski.pl/?a=613 dostęp 2015-04-28.
  301. http://www.czk.pl/wyszukaj/index03.php dostęp 2015-04-28.
  302. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
  303. http://express.bydgoski.pl/229091,Siedziba-delegatury-CBA-bedzie-budynek-po-Policyjnej-Izbie-Dziecka.html dostęp 2015-07-21.
  304. Malewski Zygmunt. Kronika lekarzy bydgoskich, [w:] Przegląd Bydgoski Rocznik 1 R.1933 z.3.
  305. Boguszyński Mieczysław: Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego. Z kart historii bydgoskiego lecznictwa. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2008.
  306. Narożny Franciszek. Przyczynki do historii wojskowego szpitalnictwa w Bydgoszczy w 1945 r. [w:] Kalendarz Bydgoski 1986.
  307. Gordon Wincenty. Zakład św. Floriana i siostry wincentki. [w:] Kalendarz Bydgoski 1985.
  308. Gliwiński Eugeniusz. Pierwsze domy sierot w Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski 1999.
  309. Korpalska Walentyna: Sanatorium Przeciwgruźlicze w Smukale koło Bydgoszczy, [w:] Kronika Bydgoska XXVI (2004). Bydgoszcz 2005.
  310. https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ dostęp 2015-07-21.
  311. http://www.hospicjum-domowe.waw.pl/adresy/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie dostęp 2015-04-29.
  312. http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/centra-urazowe dostęp 2015-04-28.
  313. Korpalska Walentyna. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera, [w:] Kalendarz Bydgoski 2000.
  314. http://www.nil.org.pl/struktura-nil/okregowe-izby-lekarskie dostęp 2015-04-29.
  315. http://www.federacjapz.pl/pz/struktura-regionalna dostęp 2015-04-29.
  316. Karnowski Andrzej: Sami sobie, [w:] Kalendarz Bydgoski 2001.
  317. http://www.wspr.bydgoszcz.pl/ dostęp 2015-04-28.
  318. http://wopr.proteus.net.pl/ dostęp 2015-04-28.
  319. http://www.lpr.com.pl/pl/ladowiska.html#s235 dostęp 2015-04-28.
  320. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-marzec/Wi_cej_si__sojuszniczych_w_Bydgoszczy.aspx#1 dostęp 2015-03-16.
  321. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/15009?t=Wsparcie-dla-szpicy-w-Bydgoszczy dostęp 2015-03-16.
  322. Gąsiorowski Bogdan. Bolesław Krzywousty w Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski 1996.
  323. Janiszewska-Mincer Barbara: Bractwo Kurkowe w Bydgoszczy. [w:] Kronika Bydgoska X (1986-1988). Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 1989.
  324. Zawadzki Wojciech: Wojsko w Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski 2011.
  325. Kaliński Arkadiusz: Zarys historii garnizonu pruskiego w Bydgoszczy, [w:] Kronika Bydgoska XXXI.
  326. Błażejewski Stanisław, Kutta Janusz, Romaniuk Marek: Bydgoski Słownik Biograficzny. Tom II. Bydgoszcz 1995. ISBN 83-85327-27-4, s. 72.
  327. Janina-Janikowska Danuta Beata: Rola bydgoskiego szpitala wojskowego w systemie wojskowych zakładów leczniczych Okręgu Generalnego „Pomorze” i Okręgu Korpusu VIII. [w.] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Zeszyt 8. Bydgoszcz 2003.
  328. Zawadzki Wojciech: Wojsko w Bydgoszczy, [w:] Derenda Jerzy red.: Piękna stara Bydgoszcz. Tom I z serii: Bydgoszcz miasto na Kujawach. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006.
  329. Kaliński Arkadiusz. Bydgoskie lotnisko w latach 1916–1939 cz. 2. [w.] Kronika Bydgoska XX.
  330. Jastrzębski Włodzimierz: Mjr Jan Henryk Żychoń – szef Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w Bydgoszczy (1902-1944), [w:] Kronika Bydgoska XI.
  331. Pęcak Krzysztof: Chorągiew Pomorska Związku Hallerczyków z siedzibą w Bydgoszczy i jej placówki w latach 1920–1939, [w:] Kronika Bydgoska XXI.
  332. Jaszowski Tadeusz: Historia jednego batalionu, [w:] Kalendarz Bydgoski 2011.
  333. Nadolski Łukasz, Kaliński Arkadiusz: Bydgoszcz 1945. Pomorskie Muzeum Wojskowe, Bydgoszcz 2010. ISBN 978-83-931251-0-4.
  334. Zawadzki Wojciech: Historia 14. Dywizji Piechoty (1945-1957).
  335. Karnowski Antoni red.: Pomorski Okręg Wojskowy 1945-1987. Zarys dziejów. Bydgoszcz: Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych „Pomorze”, 1989. ISBN 83-7003-475-6.
  336. Umiński Janusz: Wyszogród na szlaku św. Wojciecha. In. Ziemia Gdańska Rocznik Krajoznawczy PTTK t.III, 2004.
  337. Dane według raportów wyszukiwarki zborów na oficjalnej stronie Świadków Jehowy (www.jw.org) z 9 września 2014.
  338. Mrozik Konrad: Osiągnięcia bydgoskiego sportu w czasach II Rzeczypospolitej. [w:] Kronika Bydgoska XIV (1992). Bydgoszcz 1993.
  339. Jastrzębski Włodzimierz red.: 100 lat sportu na Kujawach i Pomorzu. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej. Oddział w Bydgoszczy 1993.
  340. Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia.
  341. http://www.pingpong.com.pl/news/13184/zooleszcz-gwiazda-bydgoszcz-z-pucharem-polski- dostęp 2015-05-19.
  342. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2015-czerwiec/Bydgoszcz_na_pi_tym_miejscu_w_kraju__CWZS_Zawisza_najlepszym_klubem.aspx#1 dostęp 2015-06-12.
  343. Kocerka Henryk. Historia toru regatowego w Brdyujściu 1912-2004. [w.] Kronika Bydgoska XXVI (2004). Bydgoszcz 2005.
  344. Pedro’s Cup.
  345. http://www.wielkawioslarska.pl/ dostęp 2015-05-19.
  346. Urbanyi Zbigniew, Smoliński Zbigniew: Bydgoszcz jako ośrodek sportowy. [w:] Kronika Bydgoska III. Bydgoszcz 1970.
  347. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  348. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  349. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo kujawsko-pomorskie – – m. Bydgoszcz. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  350. Państwowa Komisja Wyborcza | Bydgoszcz. wybory2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  351. [4].
  352. [5] dostęp 2009-12-07.
  353. http://polskalokalna.pl/wiadomosci/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz/news/konsulat-honorowy-ukrainy-w-bydgoszczy,1664802,3330 dostęp 2011-08-08.
  354. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2016-marzec/Konsulat_Ukrainy_otwarty_przy_ul__Garbary.aspx#1 dostęp 2016-03-16.
  355. Konsulat Honorowy Chorwacji w Bydgoszczy.
  356. Konsulat Honorowy Węgier w Bydgoszczy.
  357. http://www.radiopik.pl/index.php?idp=2&idx=331.
  358. Konsulat Honorowy Austrii w Bydgoszczy.
  359. Konsulat Honorowy Słowacji w Bydgoszczy.
  360. http://www.anglisci.pl/materialy-1/osrodki-egzaminacyjne-british-council.html dostęp 2015-06-25.
  361. http://www.goethe.de/ins/pl/lp/net/lmz/plindex.htm dostęp 2015-06-25.
  362. http://bydgoszcz.studentnews.pl/ dostęp 2015-06-25.
  363. http://www.ukw.edu.pl/jednostka/zaklad_kultury_arabskiej/pracownia_kultura_arabska dostęp 2015-06-25.
  364. Invest in Bydgoszcz. Your business destination – folder Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 2013.
  365. http://www.isob.ukw.edu.pl/www/index.php?lang=pl dostęp 2015-06-25.
  366. [6] – za www.bydgoszcz.pl – Współpraca z zagranicą – Miasta Partnerskie Bydgoszczy.
  367. [7] – za www.bydgoszcz.pl – Współpraca z zagranicą – Miasta zaprzyjaźnione z Bydgoszczą.
  368. [8] – przypowieść za www.bydgoszcz.pl – źródło: „Legendy i przypowieści” Rajmund Kuczma, Jerzy Derenda.
  369. [9] – za www.bydgoszcz.pl – na podstawie „Babia Wieś. Z legend podmiejskich starej Bydgoszczy” Wincentego Sławińskiego. Oprac: Jerzy Derenda.
  370. [10] – za www.bydgoszcz.pl – napisano w oparciu o legendy Andreasa Musolffa: „Heimatliche Sagen und Geschichten aus der Provinz Posen.” (oprac. Rajmund Kuczma).
  371. admin: Teraz także w Bydgoszczy (pol.). Przemysław Berliński. [dostęp 2015-03-22].
  372. Krzysztof Łukaszewki: MÓWIMY DOŚĆ NISZCZENIU GRUDZIĄDZA (pol.). mpw.info.pl. [dostęp 2015-03-22].

  Bibliografia[]

 • Zenon Klemensiewicz: Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 226. ISBN 83-01-00995-0.
 • Wiesław Wydra: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01568-4.
 • J.C. Muller: Bollständiges geographisch-statistisch-topographisches Wörterbuch des preußischen Staates Erster band A-E. Erfurt: J.E. Muller Buchhandlung, 1835.
 • Historia Bydgoszczy, 1991, Warszawa-Poznań, PWN, ISBN 83-01-06666-0.
 • Jeleniewski Marek K., Bydgoskie wybory, Wydawnictwo POZKAL, Inowrocław 1994.
 • Jeleniewski Marek K., Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
 • Jeleniewski Marek K., Z biegiem lat z biegiem Brdy, Wydawnictwo Margrafsen, Bydgoszcz 2003.
 • Janusz Umiński, 2004, Bydgoszcz przewodnik, Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WPSTiH, ISBN 83-914008-7-5.
 • Janusz Umiński, 1996, Bydgoszcz przewodnik, Bydgoszcz, Wyd. Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy w Bydgoszczy”, ISBN 83-905282-0-7.
 • Matthias Blazek, 2012, „Wie bist du wunderschön!” Westpreußen (Prusy Zachodnie) – Das Land an der unteren Weichsel, ibidem, Stuttgart, ISBN 978-3-8382-0357-7, s. 73, 92.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa miasta
 • Bydgoskie Centrum Informacji
 • Bydgoszcz w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Planty nad Brdą – bulwary spacerowe nad rzeką Brdą w Bydgoszczy, otoczone zielenią urządzoną i terenami parkowymi.Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół św. Marii Magdaleny w Wyszogrodzie – historyczny, nieistniejący obecnie kościół, najstarsza świątynia parafialna zbudowana na terenie obecnego miasta Bydgoszczy i powiatu oraz jedną ze starszych na obszarze regionu. Do tej pory nie zlokalizowano dokładnego położenia kościoła. Nieznana jest architektura kościoła.
  Polski Związek Kajakowy (PZKaj) - organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów i działaczy polskiego kajakarstwa powstała w 1930 jako Polski Związek Kajakowców w Warszawie. Od 1946 roku występuje pod obecną nazwą. W latach 1950-56 działał jako Sekcja Kajakarstwa GKKF. Prezesem związku jest Józef Bejnarowicz.
  Louis Jacobsohn-Lask (ur. 2 marca 1863 w Bydgoszczy, zm. 17 maja 1940 w Sewastopolu) – niemiecki lekarz neurolog i neuroanatom.
  38. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w niedzielę 28 marca 2010 roku w Bydgoszczy. Areną zmagań biegaczy był Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. IAAF organizatora mistrzostw wybrał 22 marca 2009 roku na posiedzeniu w Berlinie.
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii – szpital pulmonologiczny w Bydgoszczy, jedyny tego typu w województwie kujawsko-pomorskim. Posiada w swojej strukturze m.in. Klinikę Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz byłe Sanatorium dla Płucnochorych w Smukale (peryferyjne osiedle w Bydgoszczy, położone wśród borów sosnowych).
  Solec Kujawski (do 1924 Solec; niem. Schulitz) – miasto w centralnej części Kujaw i województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Solec Kujawski. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km od Bydgoszczy (zachód) i 35 km od Torunia (wschód). Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska. Miasto na pograniczu Kujaw i Pomorza. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.
  Trzebiegost — staropolskie imię męskie, zrekonstruowane na podstawie nazwy wsi Trzebiegoszcz, złożone z członów Trzebie- ("czyszczenie, trzebienie, ofiara") i -gost ("goście", "gościć").

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.025 sek.