• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Borsig Bn2t 11453 i 11458 – dwuosiowe parowozy wyprodukowane w niemieckiej firmie August Borsig Berlin-Tegel. Oznaczenie Bn2t oznacza rodzaj parowozu - tendrzak o układzie osi B, z dwucylindrowym silnikiem bliźniaczym na parę nasyconą.Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.
  Historia[]
  Mapa sieci Kolei Wyrzyskiej z lat 70. XX wieku

  Pierwsze koncepcje realizacji kolei wąskotorowej opracowano 1893 roku. Ostatecznie uchwałę o budowie kolei uchwalili radni wyrzyskiego sejmiku w dniu 15 stycznia 1894 roku. Budowę rozpoczęto 30 maja 1894 roku rozpoczynając od przygotowania terenu dla stacji Białośliwie. Układanie nawierzchni na odcinku z Białośliwia w kierunku Łobżenicy rozpoczęto 23 sierpnia 1894 roku. 17 września linia dotarła do Łobżenicy, a kilka dni później do Witosławia. Nieoficjalne otwarcie (w ruchu towarowym) nastąpiło 19 grudnia 1894 roku na trasie Białośliwie-Wysoka-Łobżenica. 5 lutego 1895 roku oficjalnie uruchomiono przewozy towarowe na linii Białośliwie-Kocik Młyn-Pobórka-Czajcze-Kijaszkowo-Szczerbin-Łobżenica) wraz z odgałęzieniem Czajcze-Wysoka. Przewozy pasażerskie uruchomiono 14 maja 1895 roku. Odcinek Nakło-Suchary-granica powiatu ukończono 27 września 1895 roku. Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe powstały z połączenia dwóch niezależnie od siebie działających linii kolei wąskotorowych: Bydgoskich Kolei Powiatowych i Wyrzyskich Kolei Powiatowych. Obie sieci powstały równolegle w 1895 roku i miały podobne zastosowania (przewóz zarówno towarów jak i pasażerów). Bardzo szybko zetknęły się ze sobą na stacji w Sucharach, ale oficjalnie połączone zostały dopiero w 1949 roku. Wspólnie miały 256 kilometrów torów, 8 lokomotywowni i 5 stacji stycznych ze stacjami normalnotorowymi. Latem 1898 roku rozpoczęto budowę odcinka Kocik Młyn-Wysoka. Rok później zakończono inwestycję. Równolegle z budowa odcinka Kocik Młyn-Wysoka powstawał również odcinek Olszewki-Nieżychowo Cukrownia. II wojnę światową BWKD przetrwały bez większych uszczerbków. W PRL-u początkowo wznowiły działalność, jednak już w latach pięćdziesiątych niektóre odcinki zostały zamknięte. Niechętna wobec kolei wąskotorowych polityka PKP oraz szybki rozwój transportu samochodowego, z czasem prowadziły do znacznego ograniczania prawie wszystkich linii kolei wąskotorowych i BWKD również to nie ominęło. W 1989 roku pozostały czynne 162 kilometry linii, a w następnych latach likwidowano kolejne połączenia. 1 stycznia 1994 roku ruch kolejowy na linii Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych został ostatecznie zamknięty.

  Px38 - parowóz wąskotorowy na tory o rozstawie 600 mm, wyprodukowany przez Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce SA w Chrzanowie w 1938 roku (typ W5A). Posiada cztery osie napędne oraz dwuosiowy tender (układ osi Dn2t+t). Zbudowano tylko jeden egzemplarz, zachowany do chwili obecnej.Lyd2 (oznaczenie fabryczne L30H) – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1973-1983 przez rumuńskie zakłady 23 August w Bukareszcie, głównie na eksport - do Egiptu (ok. 60 sztuk, począwszy od 1973), Polski (ok. 80 sztuk, w latach 1977-1982) i Albanii (3 sztuki, w roku 1981). Dostawy dla kolei w Rumunii to 4 sztuki, wyprodukowane w latach 1982-1983. Budowana w wersjach na tor szerokości 600 mm, 750 mm, 785 mm, 1000 mm.

  Część taboru BWKD przekazano Żnińskiej Kolei Powiatowej (która wówczas była jeszcze mieniem PKP pod nazwą Żnińska Kolej Dojazdowa; trafił tam m.in. parowóz Px38 oraz lokomotywy Lyd2) oraz powstałej w 1996 roku Myślęcińskiej Kolei Parkowej w Bydgoszczy. Niektóre wagony zostały zezłomowane, około 70 wagonów znalazło się też pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. Większość pozostałego torowiska albo zarosła, albo została rozkradziona.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Żnińska Kolej Powiatowa – linia wąskotorowa o rozstawie toru 600 mm w województwie kujawsko-pomorskim łącząca Żnin przez Wenecję i Biskupin z Gąsawą z sezonowym ruchem turystycznym, a dawniej sieć linii kolejowych w obecnym powiecie żnińskim.

  Dzisiaj[]

  Pociąg z parowozem Orenstein & Koppel Bn2t No 7697 na stacji Białośliwie Wąskotorowe. 28.06.2015

  W 2000 roku Klub Modelarzy Kolejowych z Poznania, dysponujący lokomotywą parową Borsig, wysunął propozycję wznowienia kursów kolei wąskotorowej na trasie najstarszych odcinków Wyrzyskich Kolei Dojazdowych. Przejazdy kolejki udało się zorganizować w 2001 roku. W tym samym roku powstało Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa z siedzibą w Białośliwiu, które podjęło działania na rzecz dalszej reaktywacji kursów kolejki, włącznie z odbudowywaniem torowisk. W 2003 roku dwukrotnie prace te były zakłócane przez złodziei, którzy w sumie rozkradli około 370 metrów torowiska. Odbudowę ukończono w 2005 roku. Obecnie planowana jest dalsza rozbudowa odnowionej sieci. Wyrzyskie Koleje Dojazdowe są czynne, przejazdy odbywają się na nich w letnie weekendy na trasie Białośliwie - Pobórka Wielka.

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Wysoka (niem. Wissek) to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wysoka. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białośliwie Wąskotorowe – wąskotorowa stacja kolejowa Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych w Białośliwiu, w województwie wielkopolskim. Została uruchomiona w dniu 21 lutego 1895 jako stacja początkowa linii kolejowej przez Kocik-Młyn, Pobórkę, Nieżychowo, Jeziorki, Czajcze, Kijaszkowo, Kruszki, Szczerbin do Łobżenicy (29, 22 km), z odgałęzieniem z Czajcza do Wysokiej (około 5 km). Była stacją łącznikową, czyli miała połączenie ze stacją normalnotorową. Na stacji ulokowana była baza techniczna (warsztaty kolejowe, parowozownia, stolarnia kużnia). Ze stacji została poprowadzona również linia kolejowa do portu rzecznego na Noteci. Obecnie stacja jest używana do ruchu turystycznego prez Towarzystwo Wyrzyska Kolej Powiatowa. Wpisana do rejestru zabytków w dniu 24 stycznia 2007 pod numerem 41/Wlkp/A
  Nakło nad Notecią (niem. Nakel) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu nakielskiego, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nakło nad Notecią.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Sadki (1942-1945 Schloßberg) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Sadki.
  Suchary – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią. Zamieszkuje ją 340 mieszkańców (2007).
  Rozstaw szyn, inaczej, rozstaw toru, prześwit toru – odległość między wewnętrznymi powierzchniami główek szyny. W Polsce, mierzona 14 mm poniżej górnej powierzchni szyn, wynosi na liniach normalnotorowych 1435 mm. Czym innym jest odległość między osiami główek szyn (wynosi 1500 mm).
  Bydgoski węzeł kolejowy jest jednym z większych węzłów kolejowych w Polsce, zlokalizowany w Bydgoszczy, w którym krzyżują się linie wschód-zachód (LK18) i północ-południe (LK131), w tym ważna z punktu widzenia gospodarczego magistrala węglowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.