• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Butla tlenowa - wspinaczka

  Przeczytaj także...
  Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych.Regulator ciśnienia – zawór sterujący ciśnieniem, nastawiany ręcznie, utrzymujący stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian, wyższego ciśnienia wejściowego, przy zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór.
  Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

  Butla tlenowa – element ekwipunku używanego w himalaizmie w celu zwiększenia zawartości tlenu we wdychanym powietrzu.

  Ciśnienie atmosferyczne maleje wraz ze wzrostem wysokości – w szczytowych partiach Himalajów powietrze jest przez to na tyle rozrzedzone, że oddychający nim człowiek ma duże trudności z wykonywaniem jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

  Butle tlenowe używane przez himalaistów wyróżniają się wśród innych, typowych butli tlenowych tym, że są możliwie jak najlżejsze (dawniej wykonywano je ze stali lub duraluminium, obecnie często również z tytanu), zaś ich zawory redukcyjne muszą prawidłowo działać przy bardzo niskich temperaturach i być odporne na skutki oblodzenia.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

  Niektórzy himalaiści zdobywają szczyty bez użycia tlenu, jednak jego posiadanie może być nieodzowne w sytuacjach awaryjnych (np. przy próbie reanimacji chorego). Alternatywą dla tlenu sprężonego w butlach, szczególnie przydatną jako składnik "pakietu rezerwowego", jest tlen wytwarzany chemicznie – na przykład z oksylitu. Pakiety tlenowe nie nadają się jednak do celów planowego, regularnego wspomagania, bowiem potrzebne do tego ilości tlenu są na tyle duże, że bardziej opłacalne jest zabranie butli.

  Nadtlenek sodu, Na2O2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków. Jest jasnożółtym ciałem stałym powstającym w wyniku spalania metalicznego sodu. Wykazuje silne działanie utleniające. Z substancjami łatwo ulegającymi redukcji, takimi jak węgiel, wata, pył aluminiowy może reagować wybuchowo. Reaguje z dwutlenkiem węgla tworząc węglan sodu i wolny tlen:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.818 sek.