• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Buszel

  Przeczytaj także...
  Galon (skrót gal) – miara objętości (pojemności) płynów i ciał sypkich stosowaną w krajach anglosaskich. Galon angielski (ang. imperial gallon) = 4 kwarty angielskie = 8 pint angielskich = 4,54561 litra Galon amerykański dla płynów (ang. US liquid gallon) = 231 cali sześciennych = 3,785411784 litra Galon amerykański dla ciał sypkich (ang. US dry gallon) = 4 kwarty amerykańskie = 8 pint amerykańskich = 4,40490835 litra

  Buszel (skrót bu) – miara objętości (pojemności) materiałów sypkich stosowaną w krajach anglosaskich.

 • Buszel angielski = 8 galonów angielskich = 36,369 litra
 • Buszel amerykański = 8 galonów amerykańskich dla ciał sypkich = 9,309 galonów amerykańskich dla płynów = 35,238 litra • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama