l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Buszel

  Przeczytaj także...
  Ćwierć – naczynie służące dawniej do mierzenia objętości ciał sypkich (zboża). Pojemność ćwierci wynosiła czwartą część korca, 8 garnców (około 30 litrów). Ćwierć była zwykle wykonana z klepek dębowych i okuta obręczami stalowymi. Górna obręcz była umiejscowiona tuż przy krawędzi naczynia, aby uniemożliwić zmniejszenie jego objętości. Jedna z klepek była wydłużona i stanowiła uchwyt do przenoszenia. Rzemieślnikiem wykonującym ćwierci był bednarz.Galon (skrót gal) – miara objętości (pojemności) płynów i ciał sypkich stosowaną w krajach anglosaskich. Galon angielski (ang. imperial gallon) = 4 kwarty angielskie = 8 pint angielskich = 4,54561 litra Galon amerykański dla płynów (ang. US liquid gallon) = 231 cali sześciennych = 3,785411784 litra Galon amerykański dla ciał sypkich (ang. US dry gallon) = 4 kwarty amerykańskie = 8 pint amerykańskich = 4,40490835 litra

  Buszel (skrót bu) – miara objętości (pojemności) materiałów sypkich stosowaną w krajach anglosaskich.
  Buszel angielski = 8 galonów angielskich = 36,369 litra
  Buszel amerykański = 8 galonów amerykańskich dla ciał sypkich = 9,309 galonów amerykańskich dla płynów = 35,238 litra

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ćwierć • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)


  Reklama

  tt