• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Burzenland

  Przeczytaj także...
  Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Săcele (węg. Szecseleváros) – miasto w Rumunii, w Siedmiogrodzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 30 tys. mieszkańców (2006).
  Lokalizacja Burzenlandu na mapie Rumunii
  Herb Burzenlandu
  Mapa Burzenlandu

  Burzenland (niem.; rum. Ţara Bârsei, węg. Barcaság) - historyczny i etnograficzny obszar południowo-wschodniego Siedmiogrodu w Rumunii, gdzie zamieszkują także Węgrzy. Większość Sasów wyemigrowała w XX wieku.

  Kraina historyczna – region rozwijający się od setek lub tysięcy lat, obejmujący obszary powiązane wspólną historią i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi. Bardzo często podział kraju na krainy historyczne staje się podstawą wydzielenia współczesnych jednostek podziału administracyjnego.Zărneşti (węg. Zernest) – miasto w środkowej Rumunii; w okręgu Braszów, w Siedmiogrodzie, zamieszkane przez 28 tys. mieszkańców (2006). Merem miasta od 1996 jest Gheorghe Lupu, członek Partii Demokratycznej.

  Miejscowości[]

 • Apaţa (Geist, Apáca)
 • Bod (Brenndorf, Botfalva)
 • Bran (Törzburg, Törcsvár)
 • Braszów, Braşov (Kronstadt, Brassó)
 • Codlea (Zeiden, Feketehalom)
 • Cristian (Neustadt, Keresztényfalva)
 • Crizbav (Krebsbach, Krizba)
 • Dumbrăviţa (Tsintsari, Szunyogszek)
 • Feldioara (Marienburg, Földvár)
 • Ghimbav (Weidenbach, Vidombák)
 • Hălchiu (Heldsdorf, Höltövény)
 • Hărman (Honigberg, Szászhermány)
 • Măieruş (Nußbach, Szászmagyarós)
 • Prejmer (Tartlau, Prázsmar)
 • Râșnov (Rosenau, Barcarozsnyó)
 • Rotbav (Rotbach, Szászveresmart)
 • Săcele (Siebendörfer, Szecseleváros / Négyfalu)
 • Sânpetru (Petersberg, Barcaszentpéter)
 • Şercaia (Schirkanyen, Sárkány)
 • Vulcan (Wolkendorf, Szászvolkány)
 • Zărnești (Zernescht, Zernest)

 • Bran (węg. Törcsvár, niem. Törzburg) – miejscowość w centralnej Rumunii w okręgu Braszów. Położona jest w południowo-wschodnim kącie Siedmiogrodu, pomiędzy masywami Karpat Południowych: Bucegi i Piatra Craiului, ok. 30 km od Braszowa, przy jednej z dróg łączącej Siedmiogród z Wołoszczyzną.Siedmiogród lub Transylwania (rum. Transilvania lub Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen) – kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Główne miasta Siedmiogrodu to Braszów, Kluż-Napoka, Sybin i Târgu Mureș. Zamieszkany jest przez ludność narodowościowo mieszaną, większość stanowią Rumuni, ale zamieszkują ten teren także bardzo liczne mniejszości narodowe, przede wszystkim węgierska, saska (niemiecka), szeklerska i cygańska.
  Braszów (rum. Braşov, 1951-1961: (Oraşul) Stalin, węg. Brassó, niem. Kronstadt, saski dialekt siedmiogrodzki Krunen) – miasto w środkowej Rumunii, w okręgu Braszów (Siedmiogród), ok. 166 km od Bukaresztu.Prejmer (niem. Tartlau, węg. Prázsmár) – miejscowość w Rumunii położona w południowo-wschodniej części Siedmiogrodu w okręgu Braszów (ok. 20 km na północny wschód od Braszowa, w regionie zwanym Burzenland). W przeszłości zamieszkana głównie przez Sasów siedmiogrodzkich. Znana ze znajdującego się w niej jednego z charakterystycznych dla tego regionu kościołów warownych. Wraz z sześcioma innymi wsiami siedmiogrodzkimi znajduje się od 1999 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sasi siedmiogrodzcy (niem. Siebenbürger Sachsen, węg. Erdélyi szászok) – ludność niemiecka osiadła na terenach Siedmiogrodu począwszy od XII wieku. Jako że w średniowiecznym urzędowym węgierskim – a Siedmiogród był w chwili przybycia Sasów częścią Węgier – wszystkich Niemców określano mianem Sasów, nazwa przyjęła się dla całej tej grupy. Trzon osiedleńców pochodził z zachodnich Niemiec oraz terenów dzisiejszej Belgii, Holandii i Luksemburga. Świadczy o tym dialekt Sasów siedmiogrodzkich wykazujący do dziś wiele cech wspólnych z dialektami zachodnioniemieckimi i językiem niderlandzkim.
  Ghimbav (węg. Vidombák, niem. Weidenbach) – miasto w środkowej Rumunii, w okręgu Braszów (Siedmiogród), zamieszkane przez 5185 mieszkańców.
  Język rumuński (dakorumuński, limba română, limba dacoromână, arch. limba rumână) to język z grupy romańskiej (podgrupa wschodnioromańska) języków indoeuropejskich, którym posługuje się około 24 mln osób, z czego około 17,25 mln w Rumunii, około 2,7 mln w Mołdawii (zob. język mołdawski), około 200 tysięcy w Izraelu, około 100 tysięcy w Serbii i około 400 tysięcy na Ukrainie; mniejsze skupiska użytkowników w innych krajach (Australia, Azerbejdżan, Kanada, Węgry, Kazachstan, Rosja i USA).
  Râşnov (węg. Barcarozsnyó, niem. Rosenau) – miasto w Rumunii, w okręgu Braszów, w Siedmiogrodzie. Jest zamieszkane przez 16 tys. mieszkańców (2006).
  Język węgierski (węg. magyar nyelv) – należy do podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej (z rodziny uralskiej). Językiem tym posługuje się co najmniej 14 mln osób – przede wszystkim na Węgrzech, ale także w południowej Słowacji, środkowej Rumunii (Siedmiogród), północnej Serbii (Wojwodina), zachodniej Ukrainie (Zakarpacie), wschodniej Słowenii (Prekmurje) i wschodniej Austrii (Burgenland). Język węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w Słowenii (lokalnie) i w Wojwodinie. Jest to język aglutynacyjny. Współczesny węgierski język literacki powstał w XVI w. Do jego zapisu stosuje się pismo oparte na alfabecie łacińskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.