• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bursztyniarstwo

  Przeczytaj także...
  Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.Bursztynnik – rzemieślnik zajmujący się wyrobem ozdób z bursztynu. Zawód ten nie występuje w oficjalnym wykazie rzemiosł. Uprawiany był na południowym wybrzeżu Bałtyku już od początków ludzkiego osadnictwa . Osoby zajmujące się obróbką bursztynu powołały Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników które przyznaje tytuły Bursztynnika Roku .
  Muzeum Bursztynu w Gdańsku – muzeum rzemiosła w Gdańsku, założone w 2000, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; dokumentuje historię bursztyniarstwa w Polsce.
  Wyrób biżuterii z bursztynu

  Bursztyniarstwo (albo bursztynnictwo) – dział rzemiosła obejmujący wyrabianie ozdób z bursztynu.

  Rzemieślnik zajmujący się bursztyniarstwem to bursztynnik.


  Zobacz też[]

 • Muzeum Bursztynu w Gdańsku
 • Muzeum Bursztynu w Połądze • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Muzeum Bursztynu w Połądze – muzeum rzemiosła w Połądze, założone w 1963, oddział Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie. Placówka dokumentuje historię bursztyniarstwa na Litwie.
  Bursztyn także: jantar, amber (łac. sucinum, czasem także elektrum z gr. ἤλεκτρον - elektron) – kopalna żywica drzew iglastych, a w rzadszych przypadkach żywicujących liściastych drzew z grupy bobowców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.