• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Buraków

  Przeczytaj także...
  Ziemia warszawska – ziemia województwa mazowieckiego po włączeniu Księstwa Mazowieckiego do I Rzeczypospolitej w 1526 roku, wcześniej ziemia Księstwa Mazowieckiego. Stolicą ziemi była Warszawa.Alojzy Fryderyk Józef von Brühl herbu własnego krypt.: A. F. G. V. B. G. F. Z. M. D. K. P., A. F. Gr. v. B., (ur. 21 czerwca 1739 w Dreźnie, zm. 27 stycznia 1793 w drodze do Berlina) – cześnik koronny od 1761, generał artylerii koronnej, dyplomata, dramatopisarz, poeta, wolnomularz, starosta warszawski od 1750, lipnicki, bolimowski i błoński od 1759.
  Nowy Dwór Mazowiecki – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, położone przy ujściu Narwi do Wisły. Położony jest 34 km od centrum Warszawy.

  Buraków-Wrzosów − osiedle w mieście Łomianki w województwie mazowieckim.

  Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ma powierzchnię 231,2 ha i 1401 mieszkańców.

  Wieś królewska Borakowska Wólka położona była w 1580 roku w powiecie warszawskim ziemi warszawskiej województwa mazowieckiego.

  Województwo mazowieckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca w latach 1529–1795, tworząca prowincję wielkopolską. Obejmowała powierzchnię 23 200 km². W jego skład wchodziło 10 ziem, tworzących razem 23 powiaty. Siedzibą wojewody był Warszawa. Sejmik generalny obradował w kościele św. Marcina w Warszawie.Marcelina Darowska, z domu Kotowicz (ur. 16 stycznia 1827 w Szulakach na Podolu (dawne województwo bracławskie), zm. 5 stycznia 1911 w Jazłowcu) – polska mistyczka, zakonnica, współzałożycielka i druga przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (niepokalanki) i błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego.

  Granice osiedla[]

  Obszarem osiedla jest obszar ograniczony:

 • od północnego zachodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Brukowej oraz granicą sołectwa Łomianki Dolne linią wyznaczoną osią ulicy Brukowej do nurtu rzeki Wisła,
 • od zachodu i południa granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki Wisła oraz ulicami: Parkową, Kolejową i Starej Cegielni,
 • od południowego zachodu wzdłuż ulicy Stary Tor.
 • Historia[]

  Wieś Borakowo wzmiankowana była w XVI wieku. Do inkorporacji Mazowsza w 1526 okoliczne tereny były własnością książąt mazowieckich, które przeszły na własność królewską. Za panowania króla Zygmunta Starego, królowa Bona założyła w Burakowie, Młocinach i najbliższej okolicy kilka dobrze prosperujących młynów.

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Potop szwedzki – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660). Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę. Potop szwedzki pokazał słabość organizacyjną Rzeczypospolitej, a najeźdźca skuteczność swoich działań uzyskał m.in. poprzez kolaborację i przekupstwo po stronie Rzeczypospolitej. I choć ostatecznie Szwedzi zostali wyparci, to jednak poniesione straty i koszty ustępstw pokojowych były wysokie, a niektóre zniszczenia materialne, szczególnie szwedzka grabież dóbr kultury polskiej, są widoczne współcześnie.

  W 1636 r. właścicielem Młocin i Borakowa został starosta warszawski Krzysztof Sobek, który lokował tu miasto. Po zniszczeniach w 1656 w czasie potopu szwedzkiego Buraków odradza się jako wieś. W XVIII wieku w pobliżu Burakowa powstaje prochownia założona przez Alojzego Fryderyka von Brühla.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  W 1981 r. powstała w Burakowie kaplica klasztorna sióstr Niepokalanek, dzięki czemu w 1994 powołana tu zostaje parafia. 1 lipca 1995 r. w Burakowie powstało studio Radia Mazowsze, przeniesione kilka lat później na Nowego Dworu Mazowieckiego.

  Od 1989 roku Buraków jest częścią miasta Łomianki.

  Ważne miejsca[]

 • Kościół pw. bł. Marceliny Darowskiej
 • Filia Domu Kultury,
 • Filia Biblioteki Publicznej,
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.
 • Ulice osiedla[]

  Linki zewnętrzne[]

 • Buraków, duży w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Przypisy

  1. Zarządy osiedli. W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Gmina Łomianki. [dostęp 2009-08-17].
  2. Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5: Mazowsze, Warszawa 1895, s. 267.
  3. Historia. Buraków.pl. [dostęp 2010-12-06].
  4. Informacje o Łomiankach. Business Club Polska. [dostęp 2010-12-06].
  Łomianki Dolne – wieś i sołectwo w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Łomianki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.