• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bulwar Xawerego Dunikowskiego

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Most Sikorskiego - jeden z wrocławskich mostów na rzece Odrze Południowej, na osi ul. Podwale. Łączy lewy brzeg Odry Południowej (na przedłużeniu ulicy Podwale) z Kępą Mieszczańską. Początkowo nosił niemiecką odziedziczoną po zlikwidowanym moście na pl. 1 Maja nazwę Königsbrücke (most Królewski), a krótko po wojnie most Lignicki (Legnicki), później nazwano go imieniem generała Władysława Sikorskiego. W obecnej postaci – stalowy, nitowany, dwuprzęsłowy, z filarem wspartym na wysepce pośrodku nurtu. Konstrukcja kratownicowa z górnym pasem o kształcie zbliżonym do parabolicznego, pasy dolne usztywnione pomostem, górne - poprzecznymi łącznikami. Wieszaki i zastrzały częściowo ażurowe.
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
  bulwar Dunikowskiego (po lewej) i bulwar Piotra Włostowica (po prawej)
  bulwar po remoncie, w tle katedra, biblioteka archidiecezjalna, Most Pokoju, Kampus Grunwaldzki i sedesowce
  widok z bulwaru w kierunku Wyspy Piasek i Ostrowa Tumskiego
  widok z bulwaru w kierunku Wyspy Piasek i Ostrowa Tumskiego
  bulwar i Most Pokoju, wielka woda, maj 2010 r.
  widok na Ostrów Tumski z bulwaru
  balustrada w formie niskiego muru
  zejście ze wzgórza w kierunku Mostu Piaskowego
  bulwar w kierunku Hali Targowej
  bulwar w kierunku Wzgórza Polskiego
  spojrzenie z przeszłości (1887 r.) na obecne Muzeum Narodowe we Wrocławiu

  Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, to bulwar położony na południowym brzegu rzeki Odry, jej śródmiejskiego ramienia, na odcinku od Mostu Piaskowego do Mostu Pokoju. Położony jest w rejonie tzw. Wrocławskiego Nowego Miasta. Znacząca część tego bulwaru stanowi równocześnie odcinek Promenady Staromiejskiej. Jest to bulwar spacerowo–widokowy. Jednym z podstawowych jego walorów, wraz ze Wzgórzem Polskim, jest widok na panoramę najstarszej części miastaOstrowa Tumskiego. Przy nabrzeżu bulwaru pomiędzy Zatoką Gondoli a Mostem Pisakowym, w XIX wieku i początkach XX wieku, funkcjonował port parowców (Dampferabfahrtsstelle), na potrzeby obsługi ruchu: zarówno pasażerskiego, jak i transportu towarowego.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu (np. metra), jak i np. samochodu.

  Nazwa: Bulwar Xawerego Dunikowskiego; została nadana temu bulwarowi w dniu 15 lutego 1965 r.. Upamiętnia ona postać Xawerego Dunikowskiego (ur. 1875 r., zm. 1964 r.), polskiego rzeźbiarza, malarza i pedagoga, związanego między innymi z Wrocławiem – w 1959 r. nadano mu tytuł profesora a następnie został kierownikiem katedry rzeźby w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

  Ostrów Tumski (niem. Dominsel) – najstarsza, zabytkowa część Wrocławia, powstała na obszarze przepraw na Odrze, pomiędzy ujściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy. Rzeka rozgałęziając się na liczne odnogi utworzyła tu wyspy (staropol. ostrowy).Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. Szczególną postacią muru ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi jest mur pruski.

  Całe nabrzeże bulwaru jest umocnione. Są to skarpy umocnione brukiem kamiennym oraz ściany murowane z cegłymury oporowe. Długość bulwaru wynosi około 800 m: Most Pokoju położony jest w 250,8 km biegu Odry, natomiast Most Piaskowy w 251,6 km biegu Odry.

  16 kwietnia 2016 bulwar został otwarty po trwającym około rok gruntownym remoncie.

  Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).Balustrada – ażurowe lub pełne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp., montowane zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu i pełniące jednocześnie funkcję ozdobną. Balustrada może być również ażurową przegrodą pomiędzy pomieszczeniami (np. w kościołach oddziela prezbiterium od nawy).

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. bulwar jest częścią Promenady Staromiejskiej na odcinku od Kładki Muzealnej do Mostu Piaskowego; jedynie stosunkowo krótki fragment bulwaru od Kładki Muzealnej do Mostu Pokoju nie stanowi Promenady Staromiejskiej, która dalej od Kładki Muzealnej biegnie wzdłuż Zatoki Gondoli i dalej przez Park Juliusza Słowackiego oraz wzdłuż całej Fosy Miejskiej wokół Starego Miasta, aż do Mostu Sikorskiego
  2. w ciągu ulicy biegnącej od Placu Powstańców Warszawy, położonej na lewym, południowym brzegu Odry, zlokalizowany jest Most Pokoju, po przeciwnej stronie rzeki ulica nosi nazwę Ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  3. Muzeum Narodowe: Plac Powstańców Warszawy 5
  4. Hala Targowa: Ulica Piaskowa 17
  5. w ciągu Ulicy Piaskowej, położonej na lewym, południowym brzegu Odry, zlokalizowany jest Most Piaskowy, po przeciwnej stronie rzeki ulica nosi nazwę Ulicy Świętej Jadwigi

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. UCHWAŁA NR XIII/442/99 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 października 1999 roku z dnia 21 października 1999 roku przestrzennego obszaru - OSTRÓW TUMSKI - WYSPY - OGRÓD BOTANICZNY we Wrocławiu. (pol.). www.wroclaw.pl – Strona Miasta Wrocław. [dostęp 2010-07-22].
  2. Przystań parowców odrzańskich (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  3. Przystań Hala Targowa (pol.). www.statekpasazerski.pl – Rejsy statkiem Wrocław, rejsy po Wrocławiu. [dostęp 2010-07-23].
  4. Dunikowskiego Xawerego (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  5. Piotr Szubert: Xawery (Ksawery) Dunikowski (pol.). www.culture.pl – Kultura polska; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, luty 2002. [dostęp 2010-07-22].
  6. Stanisław Klin, Rafał Idzikowski: OBUDOWY NABRZEŻY RZEKI ODRY WE WROCŁAWIU – RYS HISTORYCZNY, RÓŻNORODNOŚĆ ROZWIĄZAŃ, POTRZEBY TECHNICZNEJ I NAUKOWEJ OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII NAPRAW I MODERNIZACJI (pol.). W: INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH, Nr 9/2008 [on-line]. POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2009-04-27. s. 16. [dostęp 2010-07-22].
  7. praca zbiorowa pod kierunkiem mgr inż. arch. Stanisława Dendewicza: 9. Sfera Iifrastruktury (pol.). W: Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - Diagnoza stanu [on-line]. www.wbu.wroc.pl – Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, 2000–2001. s. 31. [dostęp 2010-07-22].
  8. W sobotę otwarcie bulwaru Dunikowskiego (PROGRAM, ATRAKCJE) - Wrocław - NaszeMiasto.pl, wroclaw.naszemiasto.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
  9. Mosty (pol.). ZDiUM. s. 11. [dostęp 2010-07-22].
  10. Wykaz Dróg przebiegających przez miasto Wrocław (pol.). ZDiUM, STAN NA DZIEŃ 10.05.2010 r.. s. 162. [dostęp 2010-07-22].
  11. Most Pokoju (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  12. Powstańców Warszawy (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  13. Muzeum Narodowe (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  14. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 30 czerwca 2010 r., woj. dolnośląskie (pol.). www.kobidz.pl – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. s. 266 (strona: 208). [dostęp 2010-07-22].
  15. Kładki (pol.). ZDiUM. s. 4. [dostęp 2010-07-22].
  16. Kładka Muzealna (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  17. Zatoka Gondoli (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  18. Wzgórze Polskie/Bastion Ceglarski (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  19. Szalet (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  20. Garncarska (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  21. Polski (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  22. Pomnik Xawerego Dunikowskiego (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  23. UCHWAŁA NR XLVII/1690/02 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/648/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika we Wrocławiu (pol.). www.wroclaw.pl – Strona Miasta Wrocław. [dostęp 2010-07-24].
  24. Pomnik Pomordowanych na Kresach (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  25. Obelisk "Zalanym Artystom" (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].
  26. Frycza-Modrzewskiego Andrzeja (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  27. Kraińskiego Wincentego, ks. (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  28. Ducha, Św. (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  29. Hala Targowa I (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  30. Piaskowa (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-24].
  31. Trasa turystyczna "Mosty i przeprawy" (pol.). Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2007. s. 33. [dostęp 2010-07-22].
  32. Most Piaskowy (pol.). dolny-slask.org.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-07-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Xawerego Dunikowskiego w Wikimapii (data dostępu 2010-07-22)
 • Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Most Pokoju – most przez główny nurt Odry wybudowany we Wrocławiu po II wojnie światowej na miejscu zniszczonego w czasie oblężenia Festung Breslau mostu Lessinga – Lessingbrücke.
  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Nazwy własne, imiona własne (łac. nomina propria) – nazwy przysługujące jednostkom, w odróżnieniu od nazw pospolitych, które odnoszą się do dowolnych klas jednostek (egzemplarzy określonej klasy przedmiotów).
  Fosa Miejska we Wrocławiu – pozostałości skomplikowanego systemu umocnień Wrocławia, w znacznej mierze opartego o naturalne i sztuczne odcinki rzeki Odry i wpadającej do niej Oławy. Zachowane do dziś fragmenty fosy, biegnące wzdłuż ul. Podwale, stanowiły element zewnętrznego pierścienia umocnień okalającego miasto, od północnego wschodu i wschodu, na najdłuższym swym odcinku – od południa, oraz częściowo od zachodu. Obecnie pas zieleni wzdłuż fosy (oraz dalej Odry) nazwany został Promenadą Staromiejską.
  16 kwietnia jest 106. (w latach przestępnych 107.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 259 dni.
  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.
  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.