• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bulwar Czarnej Przemszy - Sosnowiec  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Trójkąt Trzech Cesarzy (niem.: Dreikaisereck) – określenie miejsca, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw: Prus (później Niemiec), Austrii (później Austro-Węgier) i Rosji.Budżet partycypacyjny – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego.
  Droga rowerowa i ścieżka spacerowa Bulwaru w Parku Sieleckim
  Droga rowerowa i ścieżka spacerowa Bulwaru w Parku Sieleckim

  Bulwar Czarnej Przemszybulwar znajdujący się na terenie Sosnowca nad brzegiem Czarnej Przemszy. Bulwar początek ma w graniczącym z Będzinem Zespole Parkowo-Pałacowym Schöna a kończyć ma się docelowo na Trójkącie Trzech Cesarzy. Jest to jednocześnie fragmentem międzynarodowego Szlaku Św. Jakuba, oznaczonego żółtymi muszlami, które prowadzą przez całą Europę do hiszpańskiego sanktuarium w Santiago de Compostela.

  Pałac Schönów (przy ulicy Chemicznej) - neobarokowy pałac miejski z 1885 należący niegdyś do fabrykanckiej rodziny Schönów, wzniesiony przez Ernsta Schöna, otoczony parkiem, obecnie siedziba Muzeum w Sosnowcu, wybudowany wzdłuż północnego krańca przędzalni czesankowej.Stary cmentarz żydowski w Sosnowcu – kirkut służący żydowskiej społeczności niegdyś zamieszkującej Sosnowiec. Powstał w XIX wieku. Znajduje się przy ul. Pastewnej. Ma powierzchnię 0,34 ha. Jest nieogrodzony. Został zniszczony podczas II wojny światowej. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków.

  Na koniec kwietnia 2018 przegłosowane i przeznaczone do wykonania odcinki kończą się za Parkiem Harceskim po obu stronach rzeki, u zbiegu ze Szlakiem Dawnego Pogranicza.

  Plany i budowa[ | edytuj kod]

  Pierwotny zarys powstał w trakcie regulacji rzeki w latach 1957–1964. Rozciąga się na długości prawie 6 km prowadząc brzegami rzeki (naprzemiennie). Po regulacji rzeki bulwar pełnił głównie funkcje spacerowo-rekreacyjne. Dawna infrastruktura z czasów PRL uległa degradacji. Z programem rewitalizacji tych terenów wychodziły liczne inicjatywy obywatelskie i stowarzyszenia: Moje Miasto, PTTK, FdZD. Bulwar ostatecznie został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2010 - 2020.

  Modrzejów – dawne miasto (1706-1870), obecnie (od 1915) południowa, nieduża dzielnica Sosnowca, czasem błędnie określana Niwką-Modrzejów od nazwy połączonej, a już nie istniejącej kopalni.Zamek Sielecki – zamek w Sosnowcu-Sielcu. Zamek Sielecki położony na lewym brzegu Czarnej Przemszy to najstarszy obiekt w Sosnowcu. Swoją historią sięga średniowiecza. Użytkowany nieprzerwanie przez stulecia z czasem zatracił swój obronny charakter. Obecnie jest to trójskrzydłowa budowla z dziedzińcem. W przeszłości był nie tylko siedzibą szlachetnie urodzonych, ale i Gwarectwa hr. Renard, Muzeum Górnictwa oraz Muzeum Szkła Współczesnego. Obecnie w zamku ma siedzibę Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Ta samorządowa instytucja współtworzy kulturalne życie miasta organizując wystawy, koncerty i różnorodne spotkania kulturotwórcze.

  W 2010 roku inicjatywą stowarzyszenia Forum Dla Zagłębia Dąbrowskiego został zaproponowany, a w 2016 roku został wprowadzony program rewitalizacji w ramach którego powstaje wydzielona droga rowerowa z czerwonego asfaltu, ścieżka spacerowa o parametrach spełniających wymagania rolek i urządzeń transportu osobistego oraz infrastruktura wypoczynkowa. Rewitalizacja następuje etapami i wykonywana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. W zarysie autorów Bulwar Czarnej Przemszy ma stanowić projekt obejmujący Sosnowiec, Będzin i Dąbrowę Górniczą i docelowo ma umożliwić bezpieczne i wygodne poruszanie się wzdłuż całej rzeki: od Trójkąta Trzech Cesarzy do zalewów Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

  Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza – wyznaczony i oznaczony w 2012 roku, czerwony rowerowy szlak turystyczny, zlokalizowany w całości na terenie miasta Sosnowca, wiodący wzdłuż dawnej granicy zaborów: pruskiego i rosyjskiego. W przeważającym odcinku szlak biegnie przez tereny zielone. Na większości odcinków szlak prowadzi w bliskim sąsiedztwie rzeki Brynicy. Prowadzony jest ścieżkami lub drogami gruntowymi z brakiem ruchu kołowego lub nieznacznym ruchem kołowym. Przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i atrakcji turystycznych:Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Pierwszy etap wystawiony do głosowania był w 2016 roku i uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 3 kwartale 2017 roku a zakończenie prac było planowane na wiosnę 2018 roku. Kolejne 2 etapy uczestniczyły w głosowaniu w 2017 roku, z czego do realizacji przeszedł jeden – stanowiący łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy i Szlakiem Dawnego Pogranicza. W kolejnych latach, lider projektu – Dariusz Jurek, planuje zgłaszać kolejne odcinki aż do uzyskania efektu finalnego.

  Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago (bask. Done Jakue Bidea, gal. O Camiño de Santiago) – szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Modernizacja bulwaru przewiduje także wymianę oświetlenia na energooszczędne oświetlenie ledowe dynamicznie reagujące mocą światła z detekcją ruchu oraz ustawienie punktów rekreacyjnych wyposażonych w stoliki, ławki i stojaki rowerowe. Mają pojawić się także specjalne zadaszone ławki z przewijakami dla dzieci. W kwietniu 2018 roku pierwszy odcinek na trasie od granicy Parku Sieleckiego z ul. 3-go Maja do ul. 1-go Maja na całej długości zyskał nową nawierzchnię, zarówno na drodze dla rowerów, jak i na pasie przeznaczonym dla pozostałych użytkowników. Odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza został przeniesiony w inwestycjach na trzecią połowę 2018 roku. W 2019 roku podpisano umowę na budowę tego odcinka i uzgodniono ostateczny kształt. Ostatecznie budowa tego odcinka rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku.

  Będzin (niem. Bendzin, ros. Бендзин) – miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej.Czarna Przemsza (Przemsza) – rzeka w województwie śląskim o długości 63,3 km, prawy dopływ, źródłowy Przemszy.

  W 2020 roku developer PBO Śląsk w ramach inicjatywy budowy osiedla Sielec Renarda przy ul. Skautów w Sosnowcu, zadeklarował budowę kolejnego odcinka Bulwaru w ramach inwestycji a Prezydent Andrzej Chęciński zapowiedział kontynuację dalszą rozbudowę Bulwaru.

  Mapa przebiegu Bulwaru
  Mapa przebiegu Bulwaru


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Park Sielecki − park miejski w Sosnowcu, usytuowany przylegle do dzielnicy Sielec. Linię graniczną parku wyznacza ul. 3 Maja, zabudowania dzielnicy Sielec oraz ulica Mościckiego. Największy z Sosnowieckich parków. Występuje tu około 60 gatunków drzew i krzewów, przy czym średni wiek drzew wynosi około 90 lat. Przez środek parku przepływa rzeka Czarna Przemsza.
  Wiślana Trasa Rowerowa - projektowany szlak rowerowy, biegnący wzdłuż Wisły, łączący Beskidy (początek na zaporze nad Jeziorem Czerniańskim u zbiegu Czarnej i Białej Wisełki) z Bałtykiem (koniec szlaku w Gdańsku). Trasa główna oraz regionalne i lokalne odcinki łącznikowe mają liczyć łącznie ok. 1300 km - ma to być najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Będzie łączył obiekty o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych.
  Jaworzno – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej.
  Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski.
  Pogorie (Pojezierze Dąbrowskie) – zespół zbiorników wodnych w Dąbrowie Górniczej, będących zalanymi wyrobiskami piasku podsadzkowego wydobywanego niegdyś dla okolicznych kopalń węgla. Dziś część z nich, z racji wyjątkowych walorów przyrodniczych, uzyskała status obszarów chronionego krajobrazu.
  Pałac Wilhelma – jeden z dwóch pałaców wchodzących w skład zespołu pałacowego w Sosnowcu – Środuli, obok Pałacu Schöna.
  Radocha to centralna, nieduża dzielnica Sosnowca. Jako wieś, wespół z innymi: Ostrą Górką, Pogonią, Sielcem i Starym Sosnowcem, zapoczątkowała na mocy ukazu carskiego w 1902 miasto Sosnowice, dzisiejszy Sosnowiec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.