• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bulimia  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Menstruacja (miesiączka, ang. period, łac. menses); krwawienie miesięczne – fizjologiczne zjawisko polegające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem charakterystycznych zmian stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu), wynikających z układów wzajemnych sprzężeń zwrotnych między gonadami, przednim płatem przysadki mózgowej i podwzgórzem.Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Leczenie[ | edytuj kod]

  O ile leczenie psychoterapeutyczne pozostaje najważniejszym elementem terapii, wykazano jednak przydatność pomocy farmakologicznej głównie przy pomocy fluoksetyny, która u pewnej grupy pacjentów potrafi zredukować częstość napadów objadania się. Wśród podejść psychoterapeutycznych wykazano skuteczność kognitywnej terapii behawioralnej, która polega na nauczaniu pacjentów zwalczania automatycznych myśli i eksperymentach behawioralnych (np. spożywanie posiłku składającego się z "zakazanych środków spożywczych") w połączeniu z lub bez leczenia przeciwdepresyjnego. Pewne pozytywne rezultaty przynosi również psychoterapia interpersonalna i dialektyczna terapia behawioralna.

  Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.Fluoksetyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek tymoleptyczny, głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto znalazła zastosowanie pomocnicze w leczeniu żarłoczności psychicznej (Bulimia nervosa). Należy do grupy SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

  Niektórzy badacze stwierdzili również pozytywne rezultaty w wyniku leczenia hipnoterapią.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • BMI
 • napady objadania się – BED
 • Anonimowi Jedzenioholicy
 • alkoreksja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-IV-T. Washington: American Psychiatric Association, 2004. ISBN 0-89042-062-9.
  2. Christopher G. Fairburn: Overcoming binge eating. New York: Guilford Press, 1995. ISBN 0-89862-179-8.
  3. Online Etymology Dictionary. [dostęp 2009-12-06].
  4. G. Russell. Bulimia nervosa: an ominous variant of anorexia nervosa.. „Psychol Med”. 9 (3), s. 429–48, Aug 1979. PMID: 482466. 
  5. R. Palmer. Bulimia nervosa: 25 years on.. „Br J Psychiatry”. 185, s. 447–8, Dec 2004. DOI: 10.1192/bjp.185.6.447. PMID: 15572732. 
  6. M. Makino, K. Tsuboi, L. Dennerstein. Prevalence of eating disorders: a comparison of Western and non-Western countries.. „MedGenMed”. 6 (3), s. 49, 2004. PMID: 15520673. 
  7. PJ. Hay, J. Mond, P. Buttner, A. Darby. Eating disorder behaviors are increasing: findings from two sequential community surveys in South Australia.. „PLoS One”. 3 (2), s. e1541, 2008. DOI: 10.1371/journal.pone.0001541. PMID: 18253489. 
  8. GC. Patton, C. Coffey, JB. Carlin, L. Sanci i inni. Prognosis of adolescent partial syndromes of eating disorder.. „Br J Psychiatry”. 192 (4), s. 294-9, Apr 2008. DOI: 10.1192/bjp.bp.106.031112. PMID: 18378993. 
  9. PP. Machado, BC. Machado, S. Gonçalves, HW. Hoek. The prevalence of eating disorders not otherwise specified.. „Int J Eat Disord”. 40 (3), s. 212-7, Apr 2007. DOI: 10.1002/eat.20358. PMID: 17173324. 
  10. S. Martins, S. Tramontina, G. Polanczyk, M. Eizirik i inni. Weekend holidays during methylphenidate use in ADHD children: a randomized clinical trial.. „J Child Adolesc Psychopharmacol”. 14 (2), s. 195-206, 2004. DOI: 10.1089/1044546041649066. PMID: 15319017. 
  11. F. Lahortiga-Ramos, J. De Irala-Estévez, A. Cano-Prous, P. Gual-García i inni. Incidence of eating disorders in Navarra (Spain).. „Eur Psychiatry”. 20 (2), s. 179-85, Mar 2005. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2004.07.008. PMID: 15797704. 
  12. T. Tölgyes, J. Nemessury. Epidemiological studies on adverse dieting behaviours and eating disorders among young people in Hungary.. „Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol”. 39 (8), s. 647-54, Aug 2004. DOI: 10.1007/s00127-004-0783-z. PMID: 15300375. 
  13. P. Hay. The epidemiology of eating disorder behaviors: an Australian community-based survey.. „Int J Eat Disord”. 23 (4), s. 371-82, May 1998. PMID: 9561427. 
  14. AR. Pemberton, SW. Vernon, ES. Lee. Prevalence and correlates of bulimia nervosa and bulimic behaviors in a racially diverse sample of undergraduate students in two universities in southeast Texas.. „Am J Epidemiol”. 144 (5), s. 450-5, Sep 1996. PMID: 8781459. 
  15. KG. Götestam, L. Eriksen, H. Hagen. An epidemiological study of eating disorders in Norwegian psychiatric institutions.. „Int J Eat Disord”. 18 (3), s. 263-8, Nov 1995. PMID: 8556022. 
  16. PE. Garfinkel, E. Lin, P. Goering, C. Spegg i inni. Bulimia nervosa in a Canadian community sample: prevalence and comparison of subgroups.. „Am J Psychiatry”. 152 (7), s. 1052-8, Jul 1995. PMID: 7793442. 
  17. K. Suzuki, A. Takeda, S. Matsushita. Coprevalence of bulimia with alcohol abuse and smoking among Japanese male and female high school students.. „Addiction”. 90 (7), s. 971-5, Jul 1995. PMID: 7663319. 
  18. TF. Heatherton, P. Nichols, F. Mahamedi, P. Keel. Body weight, dieting, and eating disorder symptoms among college students, 1982 to 1992.. „Am J Psychiatry”. 152 (11), s. 1623-9, Nov 1995. PMID: 7485625. 
  19. DL. Franko, AE. Becker, JJ. Thomas, DB. Herzog. Cross-ethnic differences in eating disorder symptoms and related distress.. „Int J Eat Disord”. 40 (2), s. 156-64, Mar 2007. DOI: 10.1002/eat.20341. PMID: 17080449. 
  20. CM. Bulik, B. Devlin, SA. Bacanu, L. Thornton i inni. Significant linkage on chromosome 10p in families with bulimia nervosa.. „Am J Hum Genet”. 72 (1), s. 200–7, Jan 2003. DOI: 10.1086/345801. PMID: 12476400. 
  21. Better Understanding Through Technology & Emerging Research, www.newsrx.com [dostęp 2017-11-22] (ang.).
  22. AB. Joseph, B. Herr. Finger calluses in bulimia.. „Am J Psychiatry”. 142 (5), s. 655, May 1985. PMID: 3857013. 
  23. DR. Wynn, MJ. Martin. A physical sign of bulimia.. „Mayo Clin Proc”. 59 (10), s. 722, Oct 1984. PMID: 6592415. 
  24. WS. Agras, SJ. Crow, KA. Halmi, JE. Mitchell i inni. Outcome predictors for the cognitive behavior treatment of bulimia nervosa: data from a multisite study.. „Am J Psychiatry”. 157 (8), s. 1302-8, Aug 2000. PMID: 10910795. 
  25. GT. Wilson, KL. Loeb, BT. Walsh, E. Labouvie i inni. Psychological versus pharmacological treatments of bulimia nervosa: predictors and processes of change.. „J Consult Clin Psychol”. 67 (4), s. 451-9, Aug 1999. PMID: 10450615. 
  26. CG. Fairburn, WS. Agras, BT. Walsh, GT. Wilson i inni. Prediction of outcome in bulimia nervosa by early change in treatment.. „Am J Psychiatry”. 161 (12), s. 2322-4, Dec 2004. DOI: 10.1176/appi.ajp.161.12.2322. PMID: 15569910. 
  27. DL. Safer, CF. Telch, WS. Agras. Dialectical behavior therapy for bulimia nervosa.. „Am J Psychiatry”. 158 (4), s. 632-4, Apr 2001. PMID: 11282700. 
  28. M. Barabasz. Treatment of bulimia with hypnosis involving awareness and control in clients with high dissociative capacity.. „Int J Psychosom”. 37 (1-4), s. 53-6, 1990. PMID: 2246105. 
  29. Barga, J & Barabasz, M (in press). Effects of Hypnosis as an adjunct to Cognitive-Behavior therapy in the treatment of Bulimia.International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. In Barabasz, M (2007) Efficacy of hypnotherapy in the treatment of Eating Disorders. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 55(3):318-335
  30. Griffifths, RA. (1995) Two-year follow-up findings of hypnobehavioral treatment for bulimia nervosa. Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 23 (2), 135-144
  Odwodnienie – stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych. Szkliwo (łac. enamelum) - tkanka pokrywająca zębinę w obrębie korony zęba warstwą grubości do 1400μm (np. na guzku żującym kłów lub na powierzchniach żujących trzonowców). Szkliwo jest zbudowane w 96-98% z materii nieorganicznej w postaci kryształów dwuhydroksyapatytu, czego efektem jest niezwykła twardość. Pozostałe 2-4% szkliwa stanowią związki organiczne i woda. Jako jedyna część zęba powstaje z komórek nabłonkowych, ameloblastów (adamantoblastów).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zaburzenia odżywiania (zaburzenia jedzenia) - jednostki chorobowe charakteryzujące się zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym.
  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.
  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.
  Objaw Russella – obecność blizn na grzbietowej powierzchni palców, spowodowanych częstym prowokowaniem odruchu wymiotnego i tym samym wielokrotnym kontaktem skóry z siekaczami. Objaw świadczy o zaburzeniu psychicznym – bulimii lub anoreksji. Część chorych na bulimię potrafi wywołać odruch wymiotny działając tylko tłocznią brzuszną, i nie mają objawu Russella.
  Układ pokarmowy, układ trawienny (łac. systema digestorium) – układ narządów zwierząt służący do pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmu oraz usuwania niestrawionych resztek.
  Awitaminoza – schorzenie polegające na całkowitym braku lub znaczącym niedoborze witaminy lub ich zestawu w organizmie. Powoduje różnorodne zakłócenia przemiany materii z objawami charakterystycznymi dla poszczególnych witamin.
  Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.