• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bukowa Góra - Roztocze

  Przeczytaj także...
  Ordynacja Zamojska – jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, powołana na prośbę hetmana wielkiego i kanclerza koronnego Jana Sariusza Zamoyskiego ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej.Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Roztocze Środkowe (343.22) (Roztocze Tomaszowskie) — mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, jeden z trzech mezoregionów Roztocza. Roztocze Środkowe graniczy od zachodu z Roztoczem Zachodnim, od północy z Padołem Zamojskim, od wschodu z Grzędą Sokalską i Równiną Bełską a od południa z Roztoczem Wschodnim i Równiną Biłgorajską.

  Bukowa Góra – wzniesienie na Roztoczu Środkowym o wysokości 310 m n.p.m., znajdujące się na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej Bukowa Góra, w ramach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Punkt widokowy na pobliskie tereny Roztocza Środkowego oraz na położoną w malowniczym wąwozie wieś Sochy.

  Roztoczański Park Narodowy – park narodowy położony w środkowo-wschodniej części Polski, na Roztoczu, utworzony 10 maja 1974 roku. Siedziba dyrekcji parku i muzeum przyrodniczego znajduje się w Zwierzyńcu. Godłem parku jest konik polski.Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza), czasem też zabytków architektury czy techniki. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych obszarach, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej.

  Stanowi rozległe wzniesienie, rozcięte od wschodu ku dolinie Wieprza suchymi dolinkami. Deniwelacje przekraczają 100 m. W jego obrębie zachowały się różnej wielkości fragmenty powierzchni wierzchowinowej o wysokości bezwzględnej 310-320 m.

  W 1934 powstał tutaj pierwszy w pełni chroniony obiekt przyrodniczy w Ordynacji Zamojskiej - Rezerwat Bukowa Góra.

  Obszar Ochrony Ścisłej Bukowa Góra jest to obszar ochrony biernej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w rejonie Bukowej Góry. Przed założeniem parku narodowego znajdował się tu rezerwat przyrody Bukowa Góra.Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego - ośrodek edukacyjny i muzeum przyrodnicze zlokalizowane w Zwierzyńcu. Gromadzi zbiory związane z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Ośrodek funkcjonuje od 1994.

  Szlak turystyczny[]

  Ścieżka edukacyjna zielona.svg Przez wzniesienie przebiega oznaczona kolorem zielonym ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę, prowadząca z Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu do Soch.

  Galeria[]

 • Panorama z Bukowej Góry na południe

  Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini. W przypadku gdy najwyżej położonym punktem jest otwór wejściowy, deniwelacja jest głębokością jaskini.Wieprz – rzeka we wschodniej Polsce, prawy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 303 km, a powierzchnia jej dorzecza 10,4 tys. km². Swoje źródła bierze z okolic Wieprzowego Jeziora w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego, a uchodzi do Wisły w okolicy Dęblina. Rzeka jest połączona z Krzną przez Kanał Wieprz-Krzna.
 • Widok z Bukowej Góry w kierunku Soch

 • Profil terenu oraz rozmieszczenie zespołów leśnych wzdłuż ścieżki przyrodniczej

 • Przypisy

  1. Teresa Brzezińska-Wójcik, Marian Harnasimiuk: Budowa geologiczna i rzeźba terenu. W: Stefan Reszel, Tadeusz Grądziela (red.): Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek. Wyd. I. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2013, s. 47. ISBN 978-83-935430-2-1.
  2. Jacek Feduszka, Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański: Krótka historia sługich tradycji ochrony przyrody Roztocza. W: Stefan Reszel, Tadeusz Grądziela (red.): Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek. Wyd. I. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2013, s. 21. ISBN 978-83-935430-2-1.

  Bibliografia[]

 • Jacek Feduszka, Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański: Krótka historia długich tradycji ochrony przyrody Roztocza. W: Stefan Reszel, Tadeusz Grądziela (red.): Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek. Wyd. I. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2013, s. 19-24. ISBN 978-83-935430-2-1.
 • Teresa Brzezińska-Wójcik, Marian Harnasimiuk: Budowa geologiczna i rzeźba terenu. W: Stefan Reszel, Tadeusz Grądziela (red.): Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek. Wyd. I. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2013, s. 41-48. ISBN 978-83-935430-2-1.
 • Roztocze Środkowe. Mapa turystyczna 1:50.000. Wyd. IV. Lublin: Kartpol, 2013. ISBN 978-83-62664-23-8.
 • Zwierzyniec – miasto w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zwierzyniec. Położony jest nad Wieprzem, przy granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego.Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama