• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bukowa - dopływ Sanu

  Przeczytaj także...
  Lasy Janowskie – wielki obszar leśny położony w północnej części Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu województw: lubelskiego i podkarpackiego. Stanowi zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Lasy Janowskie rozciągają się od okolic Borowa nad Wisłą do okolic Biłgoraja, gdzie graniczą z właściwą Puszczą Solską. Położone na Równinie Biłgorajskiej, ciągną się szerokim pasem, równoległym do Doliny Sanu na południu i Wzniesień Urzędowskich na północy. Największymi miastami regionu są Biłgoraj i Janów Lubelski.Branew, niewielka rzeka dorzecza Sanu, prawy dopływ Bukowej, o długości ok. 21 km. Wypływa we wsi Branewka i kierując się na południe mija miejscowości: Branewka-Kolonia, Krzemień Drugi (gdzie przepływa pod drogą krajową nr 74), Gwizdów, Flisy i w okolicach wsi Momoty Dolne wpada do Bukowej.
  Gilówka, niewielka rzeka dorzecza Sanu, lewy dopływ Bukowej o długości ok. 22 km. Wypływa w lasach powiatu niżańskiego w gminie Jarocin. Płynie lasami przez niezabudowane tereny mijając nieliczne miejscowości: Mostki, Kutyły i Studzieniec. W okolicach miejscowości Kutyły przeplywa pod droga krajową nr 19. Wpada do Bukowej ok. 2 km za wsią Studzieniec.

  Bukowarzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Sanu. Długość wynosi 52 km, powierzchnia zlewni – 662 km². Rzeka rozpoczyna swój bieg w okolicach wsi Korytków Mały, przecina Lasy Janowskie i uchodzi do Sanu nieopodal wsi Chłopska Wola, koło Stalowej Woli. W latach 1815-1918 rzeka na pewnym odcinku stanowiła granicę zaboru rosyjskiego i austriackiego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.

  Ważniejsze dopływy:

  Zabór rosyjski – część terytorium państwowego I Rzeczypospolitej zajęta przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów Polski (1772–1795); obejmował Ziemie Zabrane i Królestwo Polskie.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
 • Branew
 • Białka
 • Gilówka
 • Rakowa
 • Czartosowa
 • Gruszec
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Stalowa Wola – miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu. W latach 1945-1975 miasto administracyjnie należało do województwa rzeszowskiego, a w latach 1975-1998 do województwa tarnobrzeskiego.Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białka, niewielka rzeka dorzecza Sanu, prawy dopływ Bukowej, o długości 26,3 km. Wypływa we wsi Godziszów i płynąc na południowy zachód mija między innymi miejscowości: Rataj Ordynacki, Rataj Poduchowny, Kawęczyn, Janów Lubelski (gdzie przecina drogę krajową nr 19), Pikule, Łążek Ordynacki a po minięciu wsi Łążek Garncarski wpada do Bukowej.
  Chłopska Wola – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Pysznica. Chłopska Wola to najmniejsza miejscowość gminy Pysznica. Położona jest w zachodniej części gminy Pysznica, graniczy przez San z miastem Stalowa Wola. Leży poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, w widłach Sanu i Bukowej. Jest wsią sołecką.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  San (ukr. Сян) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 443,4 km. Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą (od miejsca położonego kilkaset metrów od źródeł, aż do wielkiego zakola wokół Łysani koło Smolnika nad Sanem). Powierzchnia zlewni – 16 861 km² (14 390 km² w Polsce, 2471 km² na Ukrainie.

  Reklama