• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bug

  Przeczytaj także...
  Bugonarew (lub Bugo-Narew) – dawna nazwa cieku wodnego uchodzącego z Jeziora Zegrzyńskiego i łączącego ten zalew z Wisłą. Nazwa ta została ostatecznie zniesiona w 1963 roku zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Obecnie nazwą właściwą jest Narew, Bug został uznany za lewy dopływ Narwi. Używane były także nazwy: Narwio-Bug (Narwiobug) i Narwo-Bug (Narwobug).Jezioro Zegrzyńskie (pot. Zalew Zegrzyński, Zbiornik Zegrzyński, Zbiornik Dębe) – zbiornik retencyjny na Narwi, utworzony w 1963, położony w Kotlinie Warszawskiej, w powiecie legionowskim.
  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
  Bug w Wyszkowie

  Bug (biał. Заходні Буг, Zachodni Buh; ukr. Західний Буг, Zachidnyj Buh) – rzeka we wschodniej Polsce, zachodniej Ukrainie i południowo-zachodniej Białorusi (154 km – na całej długości rzeka graniczna z Polską). Długość Bugu wynosi 772 km, powierzchnia dorzecza w Polsce 39 420 km². Średni przepływ w dolnym biegu, w Wyszkowie – 154 m³/s , co czyni go piątą co do wielkości rzeką Polski. Nazwa rzeki należy do nazw substratowych – została przejęta przez nową ludność od wcześniejszych osadników, którzy później wyginęli lub wymarli.

  Wyżyna Podolska (ukr. Подільська височина - trb. Podilśka wysoczyna; mołd. Podişul Podoliei) - wyżyna leżąca pomiędzy środkowym biegiem Dniestru i Bohu, wchodząca w skład Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, obecnie na terenie państwa Ukraina.Sołokija (po polsku Rzeka Załoka, ukr. Солокія) - rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodzie Ukrainy, w dorzeczu Wisły, dopływ Bugu.

  Przebieg[]

  Bug pomiędzy Niemirowem a Gnojnem. W tym miejscu przestaje być rzeką graniczną między Polską i Białorusią
  Alegoria Bugu, posąg na tarasie przed Pałacem Na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie

  Bug ma swoje źródło w Werchobużu koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi, która do 1962 była uważana za prawy dopływ Bugu (zobacz też: Bugonarew). Na odcinku 363 km (GołębieNiemirów) stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią; koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem w Polsce. Poprzez Kanał Królewski łączy się z Prypecią.

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Do lat 60. XX w. uznawano, że to Narew jest dopływem Bugu, który ma mniejszy średni przepływ przed połączeniem rzek (140 m³/s w Zambskach Kościelnych). Gdyby za dopływ uznawać rzekę, która do momentu połączenia z inną ma mniejszą długość, to zarówno Narew jak i Wisła okazałyby się dopływami Bugu. Niemniej jednak przeważa większy przepływ w Wiśle i to ona uchodzi do Bałtyku. Odległość źródła Bugu do ujścia do Bałtyku liczy 1213 km.

  Liwiec, Liw – rzeka płynąca przez województwo mazowieckie o długości ok. 142 km. Ma dwa źródła – południowe (uważane za główne) nieopodal wsi Sobicze oraz północne (tzw. Liwiec II) na terenie wsi Zawady. Wysokość głównego źródła wynosi 161 m n.p.m., rzędna ujścia to 84 m n.p.m., a spadek rzeki głównej wynosi 0,54‰. Średni przepływ w Łochowie wynosi 10,5 m³/s. Rzeka przepływa przez miejscowości:Uherka – rzeka o długości 44,05 km, wypływająca we wsi Stare Depułtycze (gmina Chełm), przepływająca przez Chełm, wpada do lewego brzegu Bugu na wysokości wsi Siedliszcze (gmina Wola Uhruska). Zbiera wody z obszaru 575 km² i wprowadza je do Bugu w 429,7 km jego lewego brzegu. Zlewnia źródłowego i część środkowego odcinka Uherki zaliczana jest do mezoregionu Pagórów Chełmskich. W części położona na obszarze torfowych zrównań terenu rozpiętych pomiędzy pasmami lokalnych wzniesień kredowych, charakteryzuje się niską lesistością, znacznymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi oraz żywą rzeźbą powierzchniową.

  Główne dopływy[]

  Lewe[]

 • Pełtew
 • Udal
 • Bukowa
 • Huczwa
 • Wełnianka
 • Sołokija
 • Uherka
 • Włodawka
 • Krzna
 • Toczna
 • Cetynia
 • Liwiec
 • Kałamanka
 • Prawe[]

 • Ług
 • Muchawiec
 • Leśna (Leśna Prawa, Leśna Lewa)
 • Nurzec
 • Brok
 • Miejscowości nad Bugiem[]

  Uporządkowane od źródeł do ujścia:

  Zobacz też[]

 • geografia Polski
 • rzeki Europy
 • rzeki Polski
 • Boh – ukr. „Południowy Bug”
 • Bug Wyszków
 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. Świat w porach roku. Demart, 2004, seria: Atlas do przyrody. ISBN 83-7427-016-0.
  2. http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Bug/152210090
  3. Cienkowski, W. P., Sekrety imion własnych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965, str. 136.
  4. Mieczysław Orłowicz: Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Lwów: Karol Kwieciński, 1919, s. 99.
  5. Grzegorz Rąkowski: Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Cz. 3: Ziemia lwowska. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2007, s. 297. ISBN 978-83-89188-66-3.
  6. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, hasło Bug. W haśle Narew napisanym kilka lat później to Bug jest dopływem Narwi
  7. http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Narew_bez_Bugu/152210060

  Linki zewnętrzne[]

 • Bug w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Niemirów – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Mielnik. Leży przy granicy z Białorusią, nad rzeką Bug.Toczna – rzeka na Południowym Podlasiu we wschodniej Polsce o długości 41 km, lewy dopływ Bugu. Przepływa przez wschodnią część Wysoczyzny Siedleckiej w powiatach łosickim i siedleckim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielka Encyklopedia Powszechna PWN – polska encyklopedia powszechna wydana w latach 1962–1970 w Warszawie przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.
  Bukowa - rzeka w województwie lubelskim, lewobrzeżny dopływ Bugu. Swoje źródła ma na południe od wsi Wereszyn. W górnym biegu płynie z zachodu na wschód, by rejonie Smoligowa skręcić na północny wschód, a następnie na północ. Poniżej ujścia Kacapskiego Rowu (największego dopływu) rzeka kieruje się na wschód i w Kosmowie uchodzi do Bugu na 567,2 km jego biegu. Jej odpływ nie jest kontrolowany.
  Kanał Dniepr-Bug, dawn. Kanał Królewski, Kanał Rzeczypospolitej, Kanał Muchawiecki (biał. Дняпроўска-Бугскі канал), kanał żeglowny na Białorusi, łączy Dniepr (w Pińsku, przez Pinę, dopływ Prypeci) z Wisłą (w Kobryniu, przez Muchawiec, dopływ Bugu); otwarty w 1848.
  Udal – rzeka we wschodniej Polsce, lewy dopływ Bugu o długości 31,4 km i powierzchni dorzecza 321 km². Płynie na Polesiu Lubelskim, w województwie lubelskim.
  Kałamanka-Grabar - rzeka na Południowym Podlasiu we wschodniej Polsce, lewy dopływ Bugu. Wraz z Bugiem tworzy obszar na którym ród Sapiehów wybudował swoją rezydencję, port wodny, zamek, zbrojownię. Przepływa przez Zabłocie, Kodeń.
  Prypeć (ukr. Прип’ять, białorus. Прыпяць) – rzeka na Ukrainie i Białorusi, prawy dopływ Dniepru, o długości 775 km i powierzchni dorzecza 121 000 km². W górnym i środkowym biegu rzeka przepływa przez Polesie. Uchodzi do Zbiornika Kijowskiego. Dopływami Prypeci są m.in.: Turia, Stochód, Styr, Horyń, Stwiga, Uborć, Sławeczna, Żałoń, Uż (prawe), Pina, Jasiołda, Bobryk Pierwszy (lewe). Główne miasta położone nad Prypecią to: Pińsk, Mozyrz, Czarnobyl. Naturalny bieg Prypeci charakteryzował się licznymi rozlewiskami, meandrami, rozdzielaniem koryta i łączeniem z odnogami innych rzek. Odcinek Prypeci przed Pińskiem znany był także jako Strumień.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.