• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bufor

  Przeczytaj także...
  Przepełnienie bufora (ang. Buffer overflow) – błąd programistyczny polegający na zapisaniu do wyznaczonego obszaru pamięci (bufora) większej ilości danych, niż zarezerwował na ten cel programista. Taka sytuacja prowadzi do zamazania danych znajdujących się w pamięci bezpośrednio za buforem, a w rezultacie do błędnego działania programu. W wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy dane, które wpisywane są do bufora podlegają kontroli osoby o potencjalnie wrogich intencjach, może dojść do nadpisania struktur kontrolnych programu w taki sposób, by zaczął on wykonywać operacje określone przez atakującego.Buforowanie – technologia polegająca na stosowaniu buforów programowych lub sprzętowych, wykorzystywana najczęściej w celu wyrównania różnic prędkości przesyłania danych między różnymi urządzeniami. Działa on zazwyczaj wykorzystując zasadę FIFO.
  Bufor szablonowy (ang. stencil buffer) - jeden z buforów, obok bufora Z i bufora ramki, stosowany w systemach wyświetlających grafikę 3D umożliwiający selektywnie wyświetlać wybrane piksele obrazu. Jest on obecnie implementowany sprzętowo w akceleratorach graficznych, zaś jego funkcjonalność udostępniają biblioteki programistyczne Direct3D oraz OpenGL.
 • Roztwór buforowy
 • zderzak w pociągu
 • strefa buforowa (historia, polityka)
 • Bufor hemoglobinowy
 • W informatyce:

  Buforowanie w geoinformatyce to tworzenie strefy, której granice są odległe od obiektu o zadaną wielkość. Buforowaniu poddane mogą być punkt, linia lub poligon. Wynikiem buforowania może być linia bądź poligon (zwany buforem).Bufor wydruku - oprogramowanie akceptujące dokument wysłany do drukarki przez użytkownika i przechowujący go na dysku lub w pamięci do chwili kiedy drukarka będzie gotowa do jego wydrukowania.
 • Bufor (programowanie)
 • Bufor cykliczny
 • Bufor danych
 • Bufor klawiatury
 • Bufor Z
 • Bufor ramki
 • Linuksowy bufor ramki
 • Bufor szablonowy
 • Bufor wydruku
 • Bufor w geoinformatyce
 • Przepełnienie bufora
 • Buforowanie
 • Bufor klawiatury wydzielony obszar pamięci obsługiwanej przez BIOS. W buforze przechowywana jest informacja o naciśniętych klawiszach do czasu jej odczytania przez aplikacje lub system operacyjny. Bufor klawiatury działa na zasadzie kolejki FIFO.Bufor Z (bufor głębokości lub głębi) - wykorzystywany w systemach wyświetlających obrazy trójwymiarowe, przechowuje współrzędną Z (głębokość, odległość od obserwatora) dla każdego piksela obrazu. Stawianie pojedynczego piksela przebiega według algorytmu: jeśli współrzędna Z danego piksela jest mniejsza od współrzędnej Z zapisanej w buforze (piksel znajduje się bliżej obserwatora) można postawić piksel i uaktualnić wpis w buforze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strefa buforowa – określony obszar terytorialny na powierzchni Ziemi separujący od siebie z pewnych powodów lub w pewnych celach sąsiadujące tereny, często państwa.
  Linuksowy bufor ramki (ang. Linux Frame Buffer Device) to urządzenie blokowe, nazywane również fbdev, służące do wyświetlania grafiki na konsoli linuksowej bez korzystania z bibliotek takich jak SVGALib lub też X Window System.
  Zderzak (nazwa archaiczna: bufor) – urządzenie stosowane w kolejnictwie, przeznaczone do łagodzenia sił nacisku i uderzeń oraz utrzymywania sprzęgniętych wagonów w odpowiedniej odległości.
  Bufor ramki (ang. frame buffer) jest częścią pamięci RAM karty graficznej przeznaczoną do przechowywania informacji o pojedynczej ramce obrazu. W buforze przechowywane są informacje o wartości każdego piksela tworzącego ramkę. Wartości pikseli zapisywane są w jednym lub więcej bitach, w zależności od wybranej dla karty graficznej ilości wyświetlanych kolorów. Stosowane są zapisy pikseli: jednobitowy (dla obrazu monochromatycznego), czterobitowy, ośmiobitowy (dla 256 kolorów), szesnastobitowy (tryb high color – dla 65,5 tys. kolorów) i dwudziestoczterobitowy (tryb true color – dla 16,7 mln kolorów).
  Bufory – roztwory, których wartość pH po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów albo zasad, jak i po rozcieńczeniu wodą prawie się nie zmienia. Roztwór buforowy to mieszanina kwasu i zasady czyli mieszanina protonodawcy i protonobiorcy według teorii Brønsteda.
  Bufor hemoglobinowy - bufor stanowiący 35% pojemności buforowej krwi, wraz z buforem wodorowęglanowym i białczanowym umożliwia utrzymanie pH krwi na względnie stałym poziomie.
  Bufor to obszar pamięci służący do przechowywania danych do komunikacji pomiędzy dwoma systemami, np. bufor karty sieciowej przechowuje pakiety, które mają zostać wysłane, a bufor karty graficznej – to co ma zostać wyświetlone na ekranie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.