• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budynek przy ul. Warszawskiej 2 w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Budynek Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu – dawna siedziba Inspektoratu Kolei Królewskiej, obecnie przychodnia lekarska, która jest spadkobierczynią tradycji lecznictwa kolejowego w Toruniu. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nr 2107.
  Konsulaty w Toruniu – miasto Toruń jest ośrodkiem gospodarczym w Polsce oraz siedzibą marszałka i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

  Budynek przy ul. Warszawskiej 2 w Toruniu – dawna siedziba konsulatu Rosji, obecnie kamienica czynszowa w Toruniu.

  Lokalizacja[ | edytuj kod]

  Budynek znajduje się w centrum miasta, w dawnej pruskiej dzielnicy Wilhelmstadt, przy ul. Warszawskiej 2, w sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Miasto, węzła przesiadkowego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Przychodni Specjalistycznej.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wieżyczka

  Kamienica powstała w latach 1896-1898, gdy Toruń należał do Królestwa Prus. Pierwotnie pełniła ona funkcje administracyjno-mieszkalne. Do 1914 roku znajdował się tu wicekonsulat Rosji podlegający Konsulatowi Generalnemu Rosji w Gdańsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze miasta zorganizowały w budynku mieszkania, m.in. dla rodzin oficerów. Po II wojnie światowej w części kamienicy urządzono przedszkole. Obecnie pełni ona ponownie funkcję mieszkalne.

  Toruń Miasto – stacja kolejowa w Toruniu, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce. Usytuowany jest w centrum miasta, pełni jednak funkcję dworca podrzędnego. Nie zatrzymują się na nim wszystkie pociągi przejeżdżające przez Toruń. Przy stacji znajduje się dworzec Toruńskiej Korporacji Autobusowej, gdzie zatrzymują się autobusy zarówno dalekobieżne jak i międzynarodowe.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W 2010 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków. Figuruje on także w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr 2133).

  Architektura[ | edytuj kod]

  Budynek powstał w stylu neorenesansowym i w pierwotnej formie architektonicznej przetrwał do czasów współczesnych. Jego charakterystycznymi elementami są: wieżyczka i bogato zdobiony portal.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Konsulaty w Toruniu
 • Zabytki w Toruniu
 • Turystyka w Toruniu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kamienica przy ulicy Warszawskiej 2 w Toruniu, 24 września 2018 [dostęp 2019-02-05] (pol.).
  2. Konserwator - Rejestr zabytków nieruchomych, www.torun.wkz.gov.pl [dostęp 2019-02-05].
  3. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA MIASTA TORUŃ stan na I kwartał 2015 r. - PDF, docplayer.pl [dostęp 2018-05-05].
  4. Toruń - Warszawska 2 - stare zdjęcia, mapa, fotopolska.eu [dostęp 2019-02-05].
  Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2,5) do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku (Генеральное консульство России в Гданьске) – placówka konsularna Rosji, z siedzibą przy ul. Batorego 15 w Gdańsku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Węzeł przesiadkowy przy dworcu Toruń Miasto – węzeł przesiadkowy, który integruje transport publiczny z Koleją Metropolitalną BiT-City.
  Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.