• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budynek Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Mokre - dawna wieś (Wielkie Mokre i Małe Mokre) istniejąca już w średniowieczu, w 1906 roku włączona do Torunia, obecnie część urzędowa miasta. Sąsiaduje ze Starym Miastem, Chełmińskim Przedmieściem, Koniuchami, Katarzynką, Rubinkowem i Jakubskim Przedmieściem. Przez jego teren przepływa Struga Toruńska. Głównymi arteriami dzielnicy są ulice Grudziądzka i Kościuszki.

  Budynek Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu – dawny Szpital Dobrego Pasterza, obecnie wchodzi w skład Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu.

  Lokalizacja[ | edytuj kod]

  Budynek znajduje się w północno-wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 (dawniej ul. Wałdowska).

  Historia[ | edytuj kod]

  Budynek powstał na pocz. XX w., gdy Toruń należał do Królestwa Prus. Działała tu wówczas wojskowa lecznica Twierdzy Toruń dla zakaźnie chorych żołnierzy, a w latach 1906-1918 istniał w nim także punkt konsularny Stanów Zjednoczonych (badano w nim pod kątem nosicielstwa chorób wenerycznych, obywateli niemieckich wyjeżdżających do USA).

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Wojewódzki Szpital Zespolony-Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu – publiczny szpital specjalistyczny, jeden z dwóch szpitale o takim profilu leczenia w województwie kujawsko-pomorskim, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze województwa pomorskiego zorganizowały w budynku Wojewódzką Lecznicę Dobrego Pasterza dla chorych wenerycznie, którą w 1928 roku przejęło zgromadzenie sióstr pasterek. W styczniu 1930 roku zmieniono dotychczasową nazwę tej lecznicy na Szpital Dobrego Pasterza. Po II wojnie światowej szpital ten został upaństwowiony, a w 1955 roku przekształcony w Miejski Szpital Zakaźny im. Franciszka Krzyształowicza. W 1982 roku, po przenosinach Szpitala Zakaźnego do gmachu przy ulicy Krasińskiego, umieszczono tu część oddziałów Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego im. prof. Janiny Hurynowicz. Obecnie w budynku zlokalizowanych jest kilka oddziałów Szpitala Psychiatrycznego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Psychiatryczny w Toruniu - publiczny szpital specjalistyczny lecznictwa psychiatrycznego, przyjmuje rocznie 2 tysiące pacjentów.

  Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1444).

  Architektura[ | edytuj kod]

  Budynek jest utrzymany w stylu secesyjnym z zastosowaniem uproszczonych elementów historyzujących w elewacjach (narożne boniowane pilastry, owalny okulus, gzymsy). Jako element dekoracyjny zastosowano niewielkie płyciny znajdujące między parterem a piętrem. Budynek przekryty jest dachem mansardowym.

  Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej - polskie zgromadzenie zakonne na prawie papieskim założone przez bł. Marię Karłowską.Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Galeria[ | edytuj kod]

 • Widok od strony północnej

 • Widok od strony południowej

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Opieka zdrowotna w Toruniu
 • Zabytki w Toruniu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Twierdza Toruń i Forty toruńskie, www.turystyka.torun.pl [dostęp 2019-02-02] (pol.).
  2. Konsulat USA w Toruniu? Tak było na początku XX wieku!, ChilliToruń – Najgorętsza strona miasta, 12 stycznia 2018 [dostęp 2019-02-02] (pol.).
  3. Szpital Dobrego Pasterza, www.oil.org.pl [dostęp 2019-02-02].
  4. http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom098_12.pdf
  5. Wspomnienia z dawnych przedmieść Torunia, niedziela.pl [dostęp 2019-02-02] (pol.).
  6. Wojewódzki Szpital Zespolony:: Historia, web.archive.org, 5 kwietnia 2001 [dostęp 2019-02-02] [zarchiwizowane z adresu 2001-04-05].
  7. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, www.wszz.torun.pl [dostęp 2019-02-02].
  8. Szpital Psychiatryczny, www.wszz.torun.pl [dostęp 2019-02-02].
  9. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA MIASTA TORUŃ stan na I kwartał 2015 r. – PDF, docplayer.pl [dostęp 2018-05-05].
  Twierdza Toruń (niem. Festung Thorn) – pruska twierdza fortowa z II połowy XIX wieku wzniesiona za pieniądze uzyskane z kontrybucji po wojnie francusko-pruskiej. Składa się z ponad 200 różnych dzieł pasa fortecznego, którego obwód wynosi ok. 22 km. Prawie wszystkie zachowały się w niezmienionym stanie do dziś. Forty i schrony twierdzy są własnością wojska, prywatnych firm lub też stoją niezagospodarowane. W Forcie IV znajduje się hotel o charakterze pruskiej twierdzy, schronisko i trasa turystyczna. Poszczególne forty toruńskie są połączone szlakiem pieszym w kolorze czarnym (Szlak Forteczny) o łącznej długości 44 km.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.