• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budynek Biblioteki Lekarskiej w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miasteczko Akademickie w Toruniu - miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otwarte 2 października 1973 roku.
  Historyzm – nurt w XIX-wiecznej architekturze światowej, polegający na naśladownictwie stylistyki minionych epok. Kierunek nietwórczy i eklektyczny, polegający na zaniechaniu dążenia do stworzenia stylu, odpowiadającego aktualnym warunkom historyczno-społecznym, na rzecz naśladowaniu przeszłych wielkich stylów w sztuce i architekturze.

  Budynek Biblioteki Lekarskiej w Toruniuzabytkowy kamienica, należąca niegdyś do Jana Weesego, obecnie siedziba Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Lekarskiej w Toruniu.

  Lokalizacja[ | edytuj kod]

  Budynek znajduje się w południowej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Ignacego Danielewskiego 6/9, w sąsiedztwie Parku Miejskiego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Budynek powstał w 1910 roku według projektu spółki "Die Saalecker Werkstaetten" z Turyngii i pierwotnie należał do toruńskiego przemysłowca Jana Weesego, w którym mieszkał do 1939 roku. W 1945 roku obiekt zagospodarował na swoje potrzeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, lokując w nim Katedrę Zoologii (przez krótki czas mieściła się tu także pracownia chemii). W 1973 roku, po dyslokacji tej katedry do nowo wybudowanego gmachu na terenie miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, władze uniwersytetu przeniosły tu - znajdujące się dotąd w gmachu przy ul. Fredry 6/8 - dwa zakłady Instytutu Geografii (Meteorologii i Klimatologii) oraz Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych.

  Rybaki - historyczny obszar w Toruniu, nad Wisłą, w południowej części obecnego Bydgoskiego Przedmieścia. Obecnie lokalizowany wzdłuż ulicy o nazwie Rybaki.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  W 2011 roku obiekt został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. Figuruje on także w gminnej ewidencji zabytków (nr 872).

  Od 2017 roku w budynku znajduje się Kujawsko-Pomorska Biblioteka Lekarska oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

  Architektura[ | edytuj kod]

  Budynek powstał w stylu historyzującym i przetrwał do czasów współczesnych w niemal niezmienionej formie architektonicznej.

  Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zabytki w Toruniu
 • Opieka zdrowotna w Toruniu
 • Biblioteki w Toruniu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Willa Gustava Weese - Atrakcje Torunia - Przewodnik po Toruniu | Toruń Tour Toruński Portal Turystyczny, „Toruński Portal Turystyczny” [dostęp 2018-10-02] (pol.).
  2. Konserwator - Rejestr zabytków nieruchomych, www.torun.wkz.gov.pl [dostęp 2018-10-02] (ang.).
  3. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA MIASTA TORUŃ stan na I kwartał 2015 r. - PDF, docplayer.pl [dostęp 2018-05-05].
  4. Główna Biblioteka Lekarska - Oddział Toruń, www.gbl.home.pl [dostęp 2018-10-02].
  5. Joomla, KPOIL - Start, kpoil.torun.pl [dostęp 2018-10-02] (pol.).
  Park Miejski w Toruniu – jeden z najstarszych publicznych parków miejskich w Polsce. Obejmuje 25 ha (z czego 0,5 ha to układ wodny). W 1997 roku został wpisany do rejestru zabytków. Bielany (niem. Weißhof) – część miasta Torunia. Granice Bielan wyznaczają: Szosa Chełmińska, ulice Świętego Józefa, Gagarina, Reja i Fałata, teren lotniska, las za fortem VIII oraz las pomiędzy ulicami Polną i Jelenią.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteki w Toruniu – placówki naukowe, które gromadzą, przechowuje i udostępniają materiały biblioteczne w Toruniu.
  Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
  Jan Weese - toruński piernikarz. W 1763 roku założył pierwszy w Toruniu zakład piernikarski na bazie przejętego po pierwszym mężu swej żony Schreiberze warsztatu przy ul. Strumykowej 4.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.653 sek.