• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budkowiczanka

  Przeczytaj także...
  Stobrawa – rzeka w Polsce południowo-zachodniej, długość 78,1 km, powierzchnia dorzecza 1,6 tys. km². Przepływa przez Bory Stobrawskie na Nizinie Śląskiej: województwo opolskie, m.in. przez Olesno, Kluczbork, Stobrawę, Fałkowice, Karłowice.Stare Budkowice (dodatkowa nazwa w j. niem. Alt Budkowitz) – wieś w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Murów.
  Kuźnica Katowska – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Popielów. Ludność w tej miejscowości liczy 150 osób. Położona jest niedaleko od Karłowic około 3 km.

  Budkowiczankarzeka w województwie opolskim, ok. 60 km długości, lewy najdłuższy dopływ Stobrawy.

  Rzeka ma źródła w powiecie oleskim, w okolicach wsi Chudoba. Szlak kajakowy, wzdłuż rzeki tereny leśne – Bory Stobrawskie. Rzeka rozdziela dwie wsie: Nowe Budkowice i Stare Budkowice.

  Inne dopływy: Słonka, Brojecka Rzeka, Wisznia, Prądzenica.

  Stare Kolnie (niem. Alt Köln) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Popielów.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Na obszarze na południe od wsi Kuźnica Katowska z prawego brzegu rzeki wychodzi struga Młynówka, która po 1,1 km uchodzi do strugi Czarnej Wody (która też jest dopływem Stobrawy). Budkowiczanka dalej płynie na południowy zachód i południe. Ok. 1,5 km na północ od przysiółka Kabachy uchodzi do niej z lewego brzegu struga Bachorza.

  Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.Bory Stobrawskie – duży kompleks leśny o powierzchni około 420 km² położony w południowej Polsce, na terenie województwa opolskiego. Leży na terenie powiatów brzeskiego (gminy Lewin Brzeski i Lubsza), opolskiego (gminy Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Łubniany, Murów i Popielów), kluczborskiego (gminy Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn) i namysłowskiego (gminy Świerczów i Pokój). Bory Stobrawskie wzięły swą nazwę od przepływającej przez nie rzeki - Stobrawy.

  Ok. 0,5 km na południowy zachód od przysiółka Lewandówka do Budkowiczanki uchodzi z lewej strony rzeka Brynica. Budkowiczanka uchodzi do Stobrawy w przy południowej części wsi Stare Kolnie.

  Nazwę Budkowiczanka wprowadzono urzędowo zarządzeniem w 1951 r., zastępując niemieckie nazwy Budkowitzer Bach i Baundendorfer Bach.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1951 r. (M.P. z 1951 r. nr 62, poz. 825 s. 818)
  Chudoba (dodatkowa nazwa w j. niem. Kudoba) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie.Powiat oleski - powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa opolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Olesno.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Nowe Budkowice (dodatkowa nazwa w j. niem. Neu Budkowitz) – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Murów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.06 sek.