Bucierz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bucierz – jezioro Pojezierza Drawskiego na obszarze Poligonu Drawskiego. Leży na południe od Jeziora Czaplego w pobliżu wsi Oleszno, ok. 8 km na południe od centrum Drawska Pomorskiego.

Jezioro Czaple - jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie, leżące na terenie Pojezierza Drawskiego.Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.

Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) opublikowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i udostępnionego na stronach Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych (KSNG) nazwa tego jeziora to Bucierz. W niektórych publikacjach i na niektórych mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Bucierz Duży.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 146,0 ha do 150,2 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 98,2 do 98,4 m n.p.m. bądź 98,3 m n.p.m. lub 98,5 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 10,6 m, natomiast głębokość maksymalna 29,1 m.

W oparciu o badania przeprowadzone w 1999 roku jezioro zaliczono do II klasy czystości.

Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.

Na południe od jeziora znajduje się największy pas taktyczny poligonu, natomiast na zachód położone jest poligonowe lotnisko wojskowe Ziemsko.

Na południowy wschód od Bucierza leży jezioro Bucierz Mały.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. według IRŚ za Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 179. ISBN 83-232-1732-7.
  2. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 28. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 22 kwietnia 2009].
  3. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 179. ISBN 83-232-1732-7.
  4. Mapa topograficzna dostępna w serwisie geoportal.gov.pl. [dostęp 6 października 2009].
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie. Invest Plan Sp. z o.o.. Drawsko Pomorskie: Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, 2003, s. 21.
Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, potocznie nazywany Poligonem Drawskim – poligon wojskowy znajdujący się w południowej części gminy Drawsko Pomorskie oraz w północnej części gminy Kalisz Pomorski, powstały 2 lutego 1946 roku, na którym ćwiczą wojska lądowe i siły powietrzne.
Warto wiedzieć że... beta

Drawsko Pomorskie (niem. Dramburg) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba powiatu drawskiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Drawsko Pomorskie. Od roku 1946 na południe od miasta znajduje się Poligon Drawski, jeden z największych poligonów w Polsce.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

Reklama