• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bułgarski Kościół katolicki  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dragan Kirjakow Cankow, bułg. Драган Киряков Цанков (ur. 9 listopada 1828 w Swisztowie, zm. 24 marca 1911 w Sofii) – bułgarski publicysta, redaktor, wydawca, historyk i polityk, działacz na rzecz Kościoła unickiego (1859-ok. 1863), jeden z liderów Partii Liberalnej (1879-1884), a następnie założyciel i pierwszy przewodniczący Partii Postępowo-Liberalnej (1884-1897), uczestnik założycielskiego zebrania parlamentu Księstwa Bułgarii (1879), deputowany do Zwyczajnego Zgromadzenia Narodowego 1. (1879), 2. (1880), 4. (1884-1886), 10. (1899-1900), 11. (1901) i 12. kadencji (1902-1903) oraz Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 1. kadencji (1879), Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (1902-1903), minister spraw zagranicznych i wyznań wiary (1880), spraw wewnętrznych (1880, 1883-1884 i 1886), dwukrotnie premier Księstwa Bułgarii (1880 i 1883-1884).Christo Projkow (ur. 11 marca 1946 w Sofii) – bułgarski duchowny katolicki rytu bizantyjskiego. Egzarcha apostolski Sofii od 1995.
  Organizacja[]
 • Bułgarski Wikariat Apostolski (1860 – 1883)
  1. abp Josif Sokołski (2 kwietnia – 6 czerwca 1861)
  2. bp Rafał Popov (14 marca 1864 – 23 lutego 1876)
  3. bp Nil Izvorov (21 września 1876 – 1883)
 • Bułgarski Wikariat Apostolski Konstantynopola (1883 – 1926)
  1. abp Nil Izvorov (7 kwietnia 1883 – 1895)
  2. abp Michał Mirow (luty 1907 – 17 sierpnia 1923)
 • Bułgarski Wikariat Apostolski Macedonii (1883 – 1926)
  1. bp Łazarz Mladenow (12 czerwca 1883 – październik 1894)
  2. bp Epifaniusz Szanow (23 lipca 1895 – 17 grudnia 1921)
  3. archimandryta Christopher Kondow (17 grudnia 1921 – 6 stycznia 1924)
  4. archimandryta Jozafat Kozarow (20 lutego 1924 – 3 listopada 1925)
  5. Stefan Kurteff (listopad 1925 – 1926)
 • Bułgarski Wikariat Apostolski Tracji (1883 – 1926)
  1. bp Michał Petkow (7 kwietnia 1883 – 27 maja 1921)
  2. archimandryta Christopher Kondow (25 czerwca 1921 – 6 stycznia 1924)
  3. ks. Jozafat Kozarow (20 lutego 1924 – 3 listopada 1925)
  4. Stefan Kurteff (listopad 1925 – 1926)
 • Apostolski Egzarchat Sofii (od 1926)
  1. bp Cyryl Stefan Kurteff (25 lipca 1926 – 30 maja 1941)
  2. bp Ivan Garufaloff (6 lipca 1942 – 7 sierpnia 1951)
  3. bp Cyryl Stefan Kurteff (1951 – 9 marca 1971)
  4. bp Metody Stratiew (9 marca 1971 – 5 września 1995)
  5. bp Christo Projkow (od 5 września 1995)

  Zobacz też[]

 • Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Bułgarii
 • Bułgarski Kościół Prawosławny
 • Macedoński Kościół Greckokatolicki
 • Grecki Kościół katolicki
 • Uwagi

  1. W rzeczywistości jego jurysdykcja dotyczyła jedynie wikariatu trackiego, gdyż jakakolwiek administracja greckokatolicka w wikariacie macedońskim de facto przestała istnieć już w 1916 roku.
  2. De facto do 1916.
  3. De iure.
  4. W okresie 20 lutego – 11 kwietnia 1924 administrator apostolski sede plena.
  Egzarchat Bułgarski (bułg. Българска екзархия) - autokefaliczny Kościół prawosławny funkcjonujący na ziemiach bułgarskich pod panowaniem tureckim, a następnie w niepodległej Bułgarii, w latach 1870-1953.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Patriarchat Konstantynopolitański (Ekumeniczny) – starożytny Kościół, którego początki sięgają czasów apostolskich. Zgodnie z Tradycją, został założony przez apostoła Andrzeja, który głosił Ewangelię w Azji Mniejszej, w okolicach Morza Czarnego, Tracji i Achai. Z tego też powodu Patriarchat Ekumeniczny ustanowił dzień pamięci świętego (30 listopada, 13 grudnia) dniem Tronu Patriarszego. Apostolskość tego Kościoła jest również związana z osobą apostoła i ewangelisty Jana Teologa, który nauczał w Azji Mniejszej. Napisaną przez siebie Apokalipsę zaadresował on do „siedmiu kościołów w Azji”: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, które od IV wieku znajdują się w jurysdykcji Konstantynopola. W rzeczywistości początki tego Kościoła zbiegają się z ustanowieniem w Konstantynopolu stolicy cesarstwa rzymskiego w 330 roku. W tym też okresie wyłączono Konstantynopol z jurysdykcji metropolii Heraklei i przyznano jego biskupowi honorowe pierwszeństwo zaraz po Rzymie.
  Egzarchat apostolski Istambułu – jednostka administracyjna kościoła greckokatolickiego w Turcji, powstała w 1911. Od 1957 pozostaje sede vacante. W 2009 liczyła 25 wiernych i ani jednego kapłana.
  Wojny bałkańskie – dwa konflikty zbrojne na terenie Bałkanów, które wybuchły na początku XX wieku. Pierwszy z nich miał charakter wielonarodowej wojny wyzwoleńczej. Drugi konflikt wybuchł na tle podziału terytoriów, uprzednio odebranych imperium osmańskiemu.
  Sede vacante (od łac. sedes vacans – „nieobsadzona stolica” lub „pusty tron”; forma sede vacante to ablativus absolutus i znaczy: „przy nieobsadzonej stolicy”; pokr. sedis vacantia – „stan nieobsadzenia stolicy”) – w Kościele katolickim termin określający okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona.
  Wizytator apostolski – delegat papieża zwykle w randze co najmniej biskupa, wysyłany w celu zbadania sytuacji w wybranej diecezji, instytucji kościelnej lub w danym kraju. Wyposażony jest w specjalne i szerokie kompetencje, a ponadto odpowiada tylko przed papieżem. Zadaniem wizytatora jest zwykle opracowanie raportu, który zostanie następnie przedstawiony Stolicy Apostolskiej i stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wizytator apostolski niekiedy otrzymuje prawo do podejmowania w sposób autonomiczny natychmiastowych działań w przypadku zaistnienia poważnych problemów. Bywa też, że wizytator apostolski pełni rolę ordynariusza dla wiernych pozbawionych własnego biskupa lub mających utrudniony kontakt z własną hierarchią.
  Wysoka Porta, Porta Ottomańska (tur. Bab-ı Ali ) – historyczne określenie na dwór, rząd lub ogólniej, na państwo tureckie jako całość za panowania sułtanów, szczególnie w kontekście dyplomatycznym. Nazwa pochodzi od wielkiej bramy do dzielnicy urzędowej w Stambule, budynku, w którym mieściła się siedziba wielkiego wezyra. Od tego określenia pochodzi także nazwa elitarnej straży sułtana - Jeźdźców Wysokiej Porty.
  Jan XXIII (łac. Ioannes XXIII, właśc. Angelo Giuseppe Roncalli; ur. 25 listopada 1881 w Sotto il Monte, zm. 3 czerwca 1963 w Watykanie) – patriarcha Wenecji (1953-1958), papież i 3. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 28 października 1958 do 3 czerwca 1963, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.