• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bułgarska Akademia Nauk  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Braiła (rum. Brăila) – miasto we wschodniej części Rumunii, w okręgu Braiła, nad brzegiem Dunaju. Według danych z 2002 r. liczy 216 292 mieszkańców.Klemens, imię świeckie Wasił Drumew (ur. ok. 1841 w Szumenie, zm. 1901 w Wielkim Tyrnowie) - bułgarski biskup prawosławny, pisarz i działacz polityczny.
  Gmach główny Bułgarskiej Akademii Nauk. W tle widoczny jest sobór św. Aleksandra Newskiego w Sofii

  Bułgarska Akademia Nauk (bułg. Българска академия на науките, w skrócie БАН) – państwowa autonomiczna organizacja uczonych w Bułgarii zajmująca się prowadzeniem badań naukowych, regulowaniem języka bułgarskiego, publikacją artykułów, wydawaniem czasopism, książek, słowników i encyklopedii o charakterze naukowym.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Sobór św. Aleksandra Newskiego w Sofii – główna świątynia patriarsza autokefalicznego Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Prezesi Bułgarskiej Akademii Nauk
 • 3 Wydziały naukowe Bułgarskiej Akademii Nauk
 • 3.1 Wydział Nauk Matematycznych
 • 3.2 Wydział Nauk Fizycznych
 • 3.3 Wydział Nauk Chemicznych
 • 3.4 Wydział Nauk Biologicznych
 • 3.5 Wydział Nauk o Ziemi
 • 3.6 Wydział Nauk Inżynieryjnych
 • 3.7 Wydział Nauk Humanistycznych
 • 3.8 Wydział Nauk Społecznych
 • 3.9 Wydziały specjalistyczne i wspomagające
 • 4 Wyróżnienia
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.Sofia (bułg.: София; sofia z gr. znaczy również mądrość) – stolica i największe miasto Bułgarii. Położona w zachodniej części Bułgarii, w śródgórskiej kotlinie, u stóp masywu Witoszy. Miasto leży nad rzeką Bojanską, która jest lewym dopływem rzeki Iskyr. Sofia stanowi wydzielony obwód miejski, jest ponadto ośrodkiem administracyjnym obwodu sofijskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prof. Bogdan Dimitrow Fiłow (bułg. Богдан Димитров Филов; ur. 9 kwietnia 1883 w Starej Zagorze, zm. 1 lutego 1945 w Sofii) – bułgarski archeolog, historyk i polityk, dyrektor Narodowego Muzeum Archeologicznego w Sofii (1911-1920), pierwszy dyrektor Bułgarskiego Instytutu Archeologicznego (1921-1944), rektor Uniwersytetu Sofijskiego "Św. Klemensa z Ochrydy" (1931-1932), przewodniczący Bułgarskiej Akademii Nauk (1937-1944), członek niemieckiej loży masońskiej (od 1923), minister oświaty narodowej (1938-1942) oraz spraw zagranicznych i wyznań wiary (1942-1943), premier Carstwa Bułgarii (1940-1943), po śmierci Borysa III członek Rady Regencyjnej (1943-1944). Współodpowiedzialny za przyłączenie Bułgarii do koalicji hitlerowskiej, za co w 1945 został stracony przez komunistów.
  Aleksander I Battenberg, właśc. Aleksander Józef von Battenberg z dynastii Hessen-Darmstadt, (ur. 5 kwietnia 1857 r. w Weronie, zm. 17 listopada 1893 r. w Grazu) – syn księcia Aleksandra Heskiego z morganatycznego małżeństwa z Julią Hauke (córką polskiego generała Maurycego Hauke-Bosak). Jego młodszym bratem był Henryk Battenberg.
  Iwan Ewstratijew Geszow, bułg. Иван Евстратиев Гешов (ur. 20 lutego 1849 w Płowdiwie, zm. 11 marca 1924 w Sofii) – bułgarski finansista, bankier, filantrop i polityk, jeden z liderów Partii Narodowej w Rumelii Wschodniej, a potem także Partii Narodowej w Bułgarii, przewodniczący parlamentu (1879-1880) i minister finansów (1882-1883) Rumelii Wschodniej, dyrektor Bułgarskiego Banku Narodowego (1883-1886), przewodniczący Bułgarskiej Akademii Nauk (1898-1924), deputowany do Zwyczajnego Zgromadzenia Narodowego 8. (1894-1896), 9. (1896-1899), 11. (1901), 12. (1902-1903), 13. (1903-1908), 14. (1908-1911), 15 (1911-1913), 16. (1913), 17. (1914-1919), 18. (1919-1920) i 19. kadencji (1920-1923) oraz Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 3. (1886-1887) i 5. kadencji (1911), Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (1901 i 1913), minister finansów (1886 i 1894-1897) oraz spraw zagranicznych i wyznań wiary (1911-1913), premier Carstwa Bułgarii (1911-1913).
  Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.
  28 października jest 301. (w latach przestępnych 302.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 64 dni.
  Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
  Antarktyda – kontynent o powierzchni około 14,0 mln km², znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, prawie w całości w strefie podbiegunowej. Większa część kontynentu pokryta jest polarną czapą lodową, jest on praktycznie niezamieszkany przez ludzi, nie licząc personelu 37 stacji badawczych. Antarktyda jest jedynym kontynentem, na terenie którego nie ma żadnego państwa. Status Antarktydy jest regulowany przez traktat antarktyczny, który zamroził roszczenia terytorialne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.