• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brzozów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.Jan Chudzik (ur. 11 października 1904 w Wołoszynach, zm. 14 maja 1933 w Brzozowie) – prawnik, działacz narodowy i społeczny, podchorąży lotnictwa wojskowego II RP.

  Brzozówmiasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu brzozowskiego. Miasto jest położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka.

  Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 7836 mieszkańców.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Dokument lokacyjny – dokument nadania praw lokacji miasta lub wsi. Wyrażał wyodrębnienie lokowanej miejscowości z terytorium państwa i wyodrębnienie lokowanej ludności (dołączającej do określonego stanu) z ogółu ludności państwa.

  Miasto powstało w połowie XIV wieku. Nazwa pochodzi od lasu Brzozowe. Pod koniec XIV wieku znalazło się w posiadaniu biskupów przemyskich i do końca XVIII wieku było rezydencją jego właścicieli. Po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w granicach austriackich. W XIX wieku zaczęto w Brzozowie wydobycie ropy naftowej, co sprzyjało rozwojowi miasta. W okresie pierwszej wojny światowej w mieście stacjonowały wojska austriackie i rosyjskie. Od 1918 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, jest stolicą powiatu brzozowskiego. W okresie międzywojennym w Brzozowie powstały dwa uzdrowiska. Podczas drugiej wojny światowej w okolicach miasta działał Związek Walki Zbrojnej. W czasach PRL w mieście nastąpił rozwój przemysłu.

  Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1323-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Bolesław Jerzy był po kądzieli i po mieczu praprawnukiem księcia Konrada mazowieckiego.Czesław Jan Czubryt-Borkowski (ur. 18 maja 1918 w Moskwie, zm. 16 czerwca 2006 w Warszawie) – polski dowódca wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego, szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej MON, sekretarz generalny i wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1985–1990).

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Rzeźba terenu
 • 2.2 Geologia
 • 2.3 System wodny
 • 2.4 Klimat
 • 2.5 Flora i fauna
 • 2.6 Stan środowiska
 • 3 Toponimia
 • 4 Historia
 • 4.1 I Rzeczpospolita
 • 4.2 Okres zaborów
 • 4.3 II Rzeczpospolita
 • 4.4 II wojna światowa
 • 4.5 Brzozów w okresie PRL
 • 4.6 Miasto w okresie III Rzeczypospolitej
 • 5 Ludność
 • 5.1 Demografia
 • 5.2 Ludzie związani z Brzozowem
 • 6 Architektura
 • 6.1 Układ urbanistyczny
 • 6.2 Dzielnice
 • 6.3 Rynek
 • 6.4 Zieleń miejska
 • 6.4.1 Ogród przy dawnym pałacu biskupim
 • 6.5 Cmentarze
 • 6.5.1 Cmentarz wojskowy
 • 6.5.2 Cmentarz żydowski
 • 7 Gospodarka
 • 7.1 Przemysł
 • 7.2 Rolnictwo
 • 7.3 Bezrobocie
 • 8 Kultura i sztuka
 • 8.1 Brzozowski Dom Kultury
 • 8.1.1 Zespoły artystyczne
 • 8.2 Biblioteka
 • 8.3 Przedsięwzięcia kulturalne
 • 8.4 Pozostałe
 • 9 Sport
 • 9.1 Obiekty sportowe
 • 9.2 Kluby sportowe
 • 10 Turystyka i rekreacja
 • 10.1 Szlaki piesze
 • 10.2 Szlaki rowerowe
 • 11 Oświata
 • 11.1 Przedszkola
 • 11.2 Szkoły podstawowe
 • 11.3 Gimnazja
 • 11.4 Szkoły ponadgimnazjalne
 • 11.5 Inne placówki
 • 12 Religia
 • 13 Infrastruktura
 • 13.1 Komunikacja
 • 13.2 Gospodarka komunalna
 • 13.3 Infrastruktura techniczna
 • 13.3.1 Drogi
 • 13.3.2 Wodociągi
 • 13.3.3 Sieć kanalizacyjna
 • 13.3.4 Oczyszczanie miasta
 • 13.3.5 Energetyka
 • 13.3.6 Ciepłownictwo
 • 13.3.7 Gazyfikacja
 • 13.3.8 Telekomunikacja
 • 13.4 Służba zdrowia
 • 14 Administracja
 • 15 Miasta partnerskie
 • 16 Ludzie związani z Brzozowem
 • 17 Zobacz też
 • 18 Przypisy
 • 19 Bibliografia
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Piotr z Chrząstowa - Piotr Chrząstowski herbu Kościesza, syn Imrama (ur. ?, zm. 19 stycznia 1452) – biskup przemyski (1436 –1452). Po studiach odbytych w Akademii Krakowskiej w 1430 został kanonikiem krakowskim oraz prepozytem parafii św. Floriana w Krakowie. 9 marca 1436 został prekonizowany biskupem przemyskim wbrew woli kapituły przemyskiej. Jako biskup przemyski dbał o rozwój życia religijnego oraz o ekonomiczne podstawy tej diecezji. Ponadto powiększył skład miejscowej kapituły. Erygował nowe parafie. Przeniósł rezydencję biskupów przemyskich z Krosna do Brzozowa. Aktem z 25 czerwca 1448 Piotr Chrząstowski darował Pałac Biskupi w Krośnie dziedzicowi Jedlicza Mikołajowi Żarnowieckiemu na czas jego życia, zobowiązując jego bliskich, by po śmierci dziedzica, budynek przekazali biskupowi przemyskiemu. Tak też się stało i pałac przeszedł pod bezpośrednią opiekę biskupów przemyskich. Założył też osadę zwaną początkowo od jego imienia - Piotrawin. W Muzeum Narodowym w Krakowie przechowywany jest witrażyk z połowy XV w. z jego herbem (Kościesza z infułą i pastorałem).

  Położenie[]

  Brzozów położony jest centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą. Od strony południowej Pogórze to łączy się z zapadliskiem kotlin podkarpackich, zwanym Dołami Jasielsko-Sanockimi. Na północy Pogórze Dynowskie przechodzi w prawie bezleśny krajobraz wzniesień o średniej wysokości 300–400 m n.p.m. Jest to Podgórze Rzeszowskie, będące swego rodzaju terenem przejściowym między Kotliną Sandomierską a wzgórzami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Brzozów leży w obrębie Karpat Zewnętrznych, w jednostce tektonicznej zwanej śląską. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne Brzozowa stanowi droga wojewódzka nr 886 (Rzeszów–Domaradz–Brzozów–Sanok), łącząca drogi krajowe nr 19 w Domaradzu i nr 28 w Sanoku.

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Pomniki w Brzozowie – miejsca pamięci, dzieła rzeźbiarskie, które zostały wzniesione w Brzozowie ku czci osoby lub dla upamiętnienia wydarzenia związanego zarówno z historią miasta, jak i państwa polskiego.
  Panorama Brzozowa
  Panorama Brzozowa


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii (70°N).
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - zgromadzenie zakonne założone 3 maja 1850 przez Edmunda Bojanowskiego, który do 1866 osobiście przyjmował kandydatki do zakonu i decydował o dopuszczeniu ich do ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Obecnie dziewczęta w wieku od 18 do 30 lat mogą zgłaszać się do przełożonej generalnej na okres rocznej próby.
  Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1966–1993 (w latach 1992–1993 arcybiskup metropolita), w latach 1991–1992 arcybiskup ad personam, od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Pniewy (Pniewy Szamotulskie, niem. Pinne) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, położone nad Jeziorem Pniewskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pniewy. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.155 sek.