• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brzesko  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Władysław Kołek (ur. 23 maja 1914 w Brzesku, zm. 1992 w Krakowie) – polski inżynier elektryk, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Mykwa i dom kahalny w Brzesku – zostały wybudowane w 1904 roku w bezpośrednim sąsiedztwie synagogi przy obecnej ulicy Puszkina. Do II wojny światowej mieścił biura miejscowej gminy żydowskiej i żydowską łaźnię rytualną.
  Wspólnoty religijne[]
  Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie
   Osobny artykuł: Religia w Brzesku.
 • Trzy parafie rzymskokatolickie
 • Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, (kościół św. Jakuba Apostoła)
 • Parafia Miłosierdzia Bożego
 • Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
 • Zbór Świadków Jehowy Brzesko-Okocim
 • Parki[]

  Park Jordanowski w Brzesku w 2007 roku
  Widok Pałacu Goetza

  Park Jana Albina Goetza[]

  Park krajobrazowy, typu angielskiego, założony pod koniec XIX w. przez Jana Albina Goetza i jego żonę hrabinę Zofię z Sumińskich w pobliżu Browaru Okocim, o powierzchni 40 ha (obecnie 17 ha z powierzchni dawnego parku, który przylega do 27 ha obszaru leśnego. Do dnia dzisiejszego rosną w nim 43 gatunki drzew (w tym egzotycznych), oraz 12 gatunków krzewów, m.in.: rododendrony, choiny kanadyjskie, tulipanowce amerykańskie, jaśminowce, berberysy, klony, buki, kasztanowce, wiązy, olchy, dęby. W centrum parku znajduje się neobarokowy i neorokokowy pałac w stylu wiedeńskim.

  Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.

  Ludzie związani z Brzeskiem[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Brzeskiem.
  Honorowi obywatele
 • Rudolf Ciszka
 • Urodzeni w Brzesku
 • Janusz Bodzioch
 • Roman Kluska
 • Władysław Kołek
 • Leszek Lubicz-Nycz
 • Mieczysław Mietła
 • Jerzy Nowak
 • Jolanta Ogar
 • Paulina Pająk
 • Rafał Policht
 • Stanisław Trznadel
 • Adam Wodziczko
 • Kazimierz Wolsza
 • Zmarli w Brzesku
 • Włodzimierz Albinowski
 • Szymon Platner
 • Kryta pływalnia (kryty basen) – sztuczny zbiornik wodny, posiadający zadaszenie oraz ściany, przeznaczony do rekreacji wodnej (pływania, nurkowania, uprawiania skoków do wody, gry w piłkę wodną itp.)Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).
  Łoś euroazjatycki (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Leszek Lubicz-Nycz (ur. 20 sierpnia 1899 we Brzesku, zm. 22 września 1939 w Burakowie albo w Łomiankach), polski szermierz, zawodowy wojskowy, oficer. Brązowy medalista olimpijski z Los Angeles.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.107 sek.