• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brzeg wklęsły

  Przeczytaj także...
  Regulacja rzeki – przekształcenie naturalnego koryta rzecznego przez zmianę jego kształtu oraz materiału, z którego jest utworzone.Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.
  Głębia – zagłębienie dna zbiornika wodnego znajdujące się wyraźnie niżej w stosunku do otaczającego go obszaru wodnego.
  Brzeg wklęsły znajduje się od strony wykonania zdjęcia. Widoczna różnica wysokości w stosunku do brzegu wypukłego

  Brzeg wklęsły - brzeg rzeki znajdujący się we wklęsłej części meandra lub łuku.

  Brzeg – linia zetknięcia się lądu z wodą (morzem, jeziorem, rzeką) przyjmowana jako pas ograniczony najwyższym i najniższym stanem wody (przypływ, odpływ).Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Brzeg wklęsły jest zazwyczaj stromy, znacznie wyższy od brzegu wypukłego, często jest podmywany przez wodę, gdyż to w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się oś nurtu rzeki. Na odcinkach uregulowanych brzegi wklęsłe są zabezpieczane przed podmywaniem i oskarpowane. Przy brzegu wklęsłym występuje największa głębia w przekroju poprzecznym rzeki.

  Przekrój poprzeczny – dwuwymiarowy przekrój ciała. W szczególności dotyczy to ciał o symetrii osiowej. Dla takich ciał przekrój poprzeczny, wraz z podaniem długości, w pełni określa jego kształt. Wówczas przekrój w płaszczyźnie zawierającej oś symetrii nazywa się przekrojem podłużnym. W najbardziej dosłownym znaczeniu przekrojem poprzecznym nazywamy obraz przedmiotu widziany po jego przecięciu, np. obraz słojów wewnątrz ściętego pnia drzewa.Nurt rzeki - część masy wodnej w korycie rzeki płynąca z największą prędkością. Zwykle z powodu nierówności dna, linia nurtu nie znajduje się na środku rzeki, ale przemieszcza się od brzegu wklęsłego do brzegu wklęsłego. Prowadzi to do powstawania meandrów.

  Zobacz też[]

 • przejście (geomorfologia)
 • Bibliografia[]

  1. Zbigniew Foltyński, Turystyczna locja śródlądowa, SiT, Warszawa, 1987, s.16, ISBN 83-217-2560-0  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.