• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bryoria

  Przeczytaj także...
  Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Bryoria Brodo & D. Hawksw. (włostka) – rodzaj grzybów z rodziny tarczownicowatych (Parmeliaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów

  Systematyka i nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Parmeliaceae, Lecanorales, Lecanoromycetidae, Lecanoromycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi.

  Synonimy naukowe: Bryopogon Th. Fr., Setaria Ach. ex Michx:

  Włostka brązowa (Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.) – gatunek grzybów należący do rodziny tarczownicowatych (Parmeliaceae). Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.

  Nazwa polska według Krytycznej listy porostów i grzybów naporostowych Polski.

  Gatunki występujące w Polsce[ | edytuj kod]

 • Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka dwubarwna
 • Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka cieniutka
 • Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka turniowa
 • Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka gniazdowa
 • Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka brązowa
 • Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka spleciona
 • Bryoria kuemmerleana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka Kümmerlego
 • Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka wełnista
 • Bryoria mirabilis (Motyka) Bystrek 1986 – włostka osobliwa
 • Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka Nádvornika
 • Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka prosta
 • Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka Smitha
 • Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. 1977 – włostka ciemniejsza
 • Wykaz gatunków (nazwy naukowe) na podstawie Index Fungorum. Obejmuje on wszystkie gatunki występujące w Polsce i niektóre inne. Uwzględniono tylko gatunki zweryfikowane o potwierdzonym statusie. Nazwy polskie według checklist.

  Ochrona gatunkowa grzybów - analogicznie do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt - to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących grzybów zagrożonych wyginięciem. Obecnie obejmuje to również porosty, ponieważ zgodnie z aktualną systematyką są one zaliczane do grzybów.Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).

  Wszystkie gatunki w Polsce objęte są ścisłą ochroną.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum (ang.). [dostęp 2013-11-12].
  2. Wiesław Fałtynowicz: The Lichenes, Lichenicolous and allied Fungi of Poland.Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2003. ISBN 83-89648-06-7.
  3. Species Fungorum (ang.). [dostęp 2013-11-12].
  4. Według Index Fungorum takson niezweryfikowany, o niepewnej pozycji
  5. Index Fungorum (gatunki) (ang.). [dostęp 2013-10-20].
  6. Lista gatunków grzybów podlegających w Polsce ścisłej ochronie na podstawie "Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. 04.168.1765 z dnia 28 lipca 2004 r.)" w zgodzie z art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.