• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brygada Dywersji Broda 53

  Przeczytaj także...
  Batalion Zośka – harcerski batalion AK biorący udział w powstaniu warszawskim, składający się przede wszystkim z członków Szarych Szeregów – konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego. Dowódcą batalionu Zośka był Ryszard Białous.Czerniaków – rejon warszawskiego Mokotowa, leżący między Skarpą Wiślaną a korytem Wisły (Dolny Mokotów). Od północy graniczy z Powiślem, od południa z Sadybą. Główną arterią Czerniakowa jest ulica Czerniakowska Na przedwojennych mapach lokalizowany był w okolicach placu Bernardyńskiego (gdzie znajdował się historyczny środek wsi Czerniaków), z czasem jednak przyjęło się określać tym mianem także tereny na wschód od ulicy Czerniakowskiej - obszar przyporządkowywany do tej pory Siekierkom - uwzględniono to w podziale MSI - niemniej północna część włączona została do rejonu MSI Ujazdow i częściowo Solec (północny fragment Cypla Czerniakowskiego).
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Odznaka "Brody 53" z tablicy pamiątkowej w Kościele św. Jacka

  Brygada Dywersji Broda 53 – jednostka wojskowa podległa Kedywowi Armii Krajowej, walcząca w powstaniu warszawskim.

  Zalążki brygady Broda 53 powstały wiosną 1944 z innego oddziału noszącego kryptonim Deska 81.

  Jej dowódcą podczas walk powstańczych był kapitan Jan Kajus Andrzejewski ps. Jan (zm. 31 sierpnia 1944). Funkcję jego zastępcy pełnił Ryszard Białous ps. Jerzy, który po jego śmierci został dowódcą Brody 53. Brygada wchodziła w skład zgrupowania Radosław.

  Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.Roman Padlewski ps. "Skorupka", "Kasztan" (ur. 7 października 1915 w Moskwie, zm. 16 sierpnia 1944 w Warszawie) – polski kompozytor, pianista, muzykolog, skrzypek, dyrygent, krytyk muzyczny, podporucznik, powstaniec warszawski.

  Brygada walczyła początkowo na Woli, następnie na Starym Mieście. We wrześniu część żołnierzy przeszła na Czerniaków.

  Skład[]

  W skład Brody 53, która stanowiła dowództwo zgrupowania zostały włączone:

 • Batalion Zośka
 • Oddział Osjan
 • Oddział Dysk
 • oddział Leśnik
 • oddziały harcerskie
 • Kompania Topolnicki
 • Oddział samochodowy (motorowy) Żuk
 • W brygadzie tej walczył m.in. kompozytor Roman Padlewski (zm. 16 sierpnia 1944)

  Zgrupowanie Radosław – kryptonim zgrupowania oddziałów Kedywu, które zostało utworzone przed wybuchem powstania warszawskiego.Plany przebicia korytarza: Bielańska – plac Bankowy – Za Żelazną Bramą – Hale Mirowskie do Śródmieścia, który miał służyć ewakuacji rannych i cywilów ze Starówki. Natarcie rozpoczęło się około 4:00 rano. Nie przyniosło powodzenia, jedynie 2. kompania "Rudy" batalionu "Zośka", dowodzona przez harcmistrza por. Andrzeja Romockiego "Morro" i część grupy kpt. Ryszarda Białousa "Jerzego", przedarła się przez ogień nieprzyjaciela. Ukryli się w Bibliotece Zamoyskich, mniej więcej w połowie planowanej drogi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Kajus Andrzejewski ps. „Jan”, „Jan Ż”, „Jan Żelechowski” (ur. 20 stycznia 1913 w Villmanstrand (obecnie Lappeenranta) w Finlandii, zm. 31 sierpnia 1944 w Warszawie) – harcmistrz, podpułkownik, uczestnik powstania warszawskiego, dowódca pułku Oddziału Dyspozycyjnego „Broda” Kedywu.
  Kościół św. Jacka (oo. dominikanów) – kościół na Nowym Mieście w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Freta 8/10. Jest częścią zespołu klasztornego dominikanów. Według kościelnego podziału administracyjnego przynależy do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Przyrynek 2).
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Ryszard Mieczysław Białous (ps. Jerzy, Zygmunt, Taran), (ur. 4 kwietnia 1914 w Warszawie, zm. 24 marca 1992 w Neugen, w Argentynie). Jeden z najwybitniejszych instruktorów harcerskich Szarych Szeregów, harcmistrz, podczas okupacji i powstania warszawskiego dowódca harcerskiego batalionu Zośka.
  Oddział Leśnik – oddział bojowy Armii Krajowej powstały w trakcie walk w okresie powstania warszawskiego. Oddział występował jako zgrupowanie "Leśnik" lub batalion "Leśnik". Został zorganizowany w pierwszych dniach powstania, walczył na Woli i Starym Mieście. Po przejściu do Śródmieścia, samodzielne grupy oddziału walczyły na odcinku Powiśle Czerniakowskie oraz częściowo w Śródmieściu Południowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.