• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brygada

  Przeczytaj także...
  Brygada okrętów - rodzaj jednostki wojskowej (związek taktyczny niższego szczebla), występujący w polskiej Marynarce Wojennej oraz marynarkach wojennych innych państw. Jest odpowiednikiem brygady w Wojskach Lądowych oraz Siłach Powietrznych.Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.
  Brygada artylerii - taktyczny związek artylerii składający się z pułków lub dywizjonów, uzbrojonych w armaty, haubice, moździerze lub rakiety. W skład brygady artylerii wchodzą także: pododdział rozpoznania artyleryjskiego, pododdziały dowodzenia i obsługi.

  Brygada – najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.

  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.Brygada saperów - związek taktyczny wojsk inżynieryjnych, przeznaczony do zabezpieczenia działań bojowych wojsk lądowych. W skład typowej brygady saperów wchodzą pododdziały: rozpoznania inżynieryjnego, saperów, inżynieryjno - drogowe, minowania i rozminowania, maszyn inżynieryjnych, wydobywania i oczyszczania wody, maskowania.

  Współczesna brygada składa się z batalionów i kompanii różnych rodzajów wojsk i służb. Jest ona jednostką prowadzącą walkę broni połączonych. Dowódca brygady kieruje działaniami batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu.

  Przykłady brygad[]

 • brygada artylerii – BA
 • brygada artylerii armat – BAA
 • brygada artylerii ciężkiej – BAC
 • brygada artylerii haubic – BAH
 • brygada chemiczna – BChem
 • brygada górska – BG
 • brygada kawalerii – BK, np. Podolska Brygada Kawalerii
 • brygada łączności – BŁ
 • brygada piechoty – BP
 • brygada piechoty zmotoryzowanej – BPZmot
 • brygada pancerna – BPanc – np. 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte
 • brygada czołgów – BCz
 • brygada kawalerii pancernej – BKPanc
 • brygada saperów – BSap
 • brygada pontonowa
 • brygada obrony terytorialnej – BOT
 • brygada zmechanizowana – BZ
 • brygada logistyczna – BLog – np. 1 Pomorska Brygada Logistyczna
 • brygada międzynarodowa – np. Dąbrowszczacy
 • Brygada Świętokrzyska
 • Pojęcie brygada występuje również jako określenie zespołu w przedsiębiorstwie, grupy ludzi wykonujących razem określone zadania. Na czele stoi brygadzista.

  Brygada obrony terytorialnej - to lekki, manewrowy, ogólnowojskowy związek taktyczny podlegający dowódcy okręgu wojskowego, mogący wykonywać zadania w ugrupowaniu wojsk operacyjnych (związek operacyjny, związek taktyczny) oraz poza ich ugrupowaniem. Brygada obrony terytorialnej w działaniach obronnych może być wykorzystywana do osłony skrzydeł, pozycji ryglowych i w głębi ugrupowania do obrony mniej zagrożonych kierunków lub w dogodnym terenie, zwłaszcza zurbanizowanym, w kompleksach leśnych, górach oraz za przeszkodami terenowymi. W okresie koncentracji wojsk operacyjnych w rejonach wyjściowych (mobilizacji) brygada obrony terytorialnej może prowadzić wspólnie z oddziałami Straży Granicznej – działania osłonowe. Celem tych działań jest stworzenie dogodnych warunków wojskom operacyjnym i obrony terytorialnej rozmieszczonym w głębi obszaru okręgu wojskowego do przeprowadzenia mobilizacji i przyjęcia ugrupowania stosownie do zamiaru operacji. Zadania osłony wykonywane przez brygadę obrony terytorialnej powinny zapobiec wtargnięciu przeciwnika w obszar okręgu wojskowego i opóźnianie jego natarcia poprzez uporczywą obronę przygotowanych zawczasu pozycji. Brygada obrony terytorialnej rozmieszczona w głębi obszaru może przygotować i prowadzić obronę miast, obsadzać kolejne rubieże obronne, bądź też stanowić odwód przeciwdesantowy. W szczególnych przypadkach może brać udział wspólnie z formacjami ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych w zwalczaniu sił dywersyjnych (specjalnych) i terrorystycznych oraz lokalizować ogniska zbrojnego podziemia.Brygada piechoty zmotoryzowanej - najmniejszy ogólnowojskowy związek taktyczny występujący w wielu armiach jako podstawowa jednostka organizacyjna wojsk lądowych.

  Zobacz też[]

 • jednostki organizacyjne wojska
 • przykład organizacji
 • brygada okrętów
 • Bibliografia[]

 • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13506-9
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
  Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
  1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte (1 BPanc) – związek taktyczny wojsk pancernych Wojska Polskiego.
  Znak taktyczny (ang. military symbol) – znak graficzny używany zwykle na mapie, obrazie komputerowym lub diagramie, stosowany do przedstawienia poszczególnych jednostek, obiektów, czynności lub innych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wojska. Jego treść jest zwykle uzupełniona opisem cyfrowo-literowym oraz odpowiednim kolorem.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Brygady Międzynarodowe – formacje zbrojne zagranicznych ochotników, które walczyły po stronie republikańskiej w czasie wojny domowej w Hiszpanii, w latach 1936-1939.
  Batalion (dawniej – nazwa skrócona baon) – jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku – ok. 300-700 żołnierzy (czasem więcej niż 700).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.