• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bronislovas Lubys

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Prezesa Rady Ministrów mianuje i odwołuje prezydent Republiki za zgodą Sejmu. Ministrów mianuje i odwołuje prezydent na wniosek premiera, który nie później niż w ciągu 15 dni od swojego mianowania przedstawia zaakceptowany przez prezydenta skład rządu Sejmowi. Aprobata większości głosów oznacza, że rząd otrzymuje prawo działania.
  23 października jest 296. (w latach przestępnych 297.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 69 dni.

  Bronislovas Lubys (ur. 8 października 1938 w Płungianach, zm. 23 października 2011 w Druskienikach) – litewski przedsiębiorca, inżynier i polityk, od 1992 do 1993 premier Litwy, przewodniczący Litewskiej Konfederacji Przemysłowców.

  Biografia[]

  W 1963 został absolwentem Instytutu Politechnicznego w Kownie, w 1979 na tej uczelni uzyskał stopień kandydata nauk w zakresie chemii. W latach 80. był wykładowcą kowieńskiej politechniki. Od 1963 był zawodowo związany z przedsiębiorstwem azotowym w Janowie, pełnił funkcję głównego inżyniera, a od 1985 dyrektora generalnego. W 1990 został wybrany do Rady Najwyższej LSRR, przekształconej w Sejm Republiki Litewskiej. 11 marca tegoż roku znalazł się wśród sygnatariuszy Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego. W parlamencie zasiadał do 1992.

  Akt Przywrócenia Państwa litewskiego lub Akt 11 marca – deklaracja niepodległości przez Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką, uchwalona 11 marca 1990 roku. Podpisany przez wszystkich członków Rady Najwyższej Republiki Litewskiej akt podkreślał odnowienie i prawną kontynuację państwa litewskiego z okresu międzywojennego, które znalazło się pod okupacją Związku Radzieckiego i utraciło niepodległość w czerwcu 1940 roku. Litwa jako pierwsza z republik radzieckich proklamowała niezależność od chylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiego.8 października jest 281. (w latach przestępnych 282.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 84 dni.

  W 1992 objął stanowisko wicepremiera w rządzie Aleksandrasa Abišali. Następnie od grudnia 1992 do marca 1993 sprawował urząd premiera w kolejnym gabinecie. Później wycofał się z działalności politycznej. Od 1993 był prezesem Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, od 1994 zarządzał spółką prawa handlowego „Achema”. Powoływany również w skład organów wykonawczych i nadzorczych innych przedsiębiorstw.

  Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas), jest legislatywą 1-izbową. W jego skład wchodzi 141 członków wybieranych na 4 lata. Tryb wyborów członków parlamentu określa ustawa. Jego strukturę i porządek prac określa regulamin na mocy ustawy. Wybory zwyczajne do parlamentu przeprowadza się nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż na miesiąc przed końcem kadencji. Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Sejmu i wniosku prezydenta, gdy:Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka (lit. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, rus. Литовская Советская Социалистическая Республика), LSRR - twór polityczny powstały w lipcu 1940 roku w wyniku aneksji Pierwszej Republiki Litewskiej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, rozwiązany ostatecznie we wrześniu 1991 roku, gdy kraje Zachodu uznały niepodległość Republiki Litewskiej i została ona przyjęta w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Odznaczony m.in. Orderem Wielkiego Księcia Giedymina II klasy (1998), Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001), Orderem Gwiazdy Białej II klasy.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie Sejmu Republiki Litewskiej (lit.). [dostęp 2016-04-15]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
  Order Gwiazdy Białej (est. Valgetähe teenetemärk) – jedno z najwyższych estońskich odznaczeń państwowych ustanowione w 1936 ku pamięci walczących o wolność Estonii.
  Order Wielkiego Księcia Giedymina (lit. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas) – jedno z najwyższych litewskich odznaczeń państwowych ustanowione w 1928.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.