• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bronisław Znatowicz

  Przeczytaj także...
  Wszechświat – polskie czasopismo popularnonaukowe poświęcone naukom przyrodniczym wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w formie kwartalnika.Elektroliza — w chemii i fizyce - ogólna nazwa na wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego. W węższym zakresie pojęcie to obejmuje tylko procesy rozkładu. Elektrolizie towarzyszyć może (choć nie musi) szereg dodatkowych zjawisk, takich jak dysocjacja elektrolityczna, transport jonów do elektrod, wtórne przemiany jonów na elektrodach i inne. W sensie technologicznym przez elektrolizę rozumie się wszystkie te procesy łącznie.
  Kasa im. Józefa Mianowskiego — Fundacja Popierania Nauki – największa i najważniejsza polska organizacja naukowa powstała w zaborze rosyjskim 12 lipca 1881. reaktywowana w roku 1991.

  Bronisław Znatowicz (ur. 9 czerwca 1851, zm. 1917) – polski chemik, fizjograf, jeden z twórców polskiej terminologii chemicznej, działacz oświatowy, popularyzator nauk przyrodniczych.

  Biografia[]

  Syn Edmunda, naczelnika powiatu lubelskiego a również poety. W latach narastającego prześladowania młodzieży ukończył Rosyjskie Gimnazjum Męskie w Lublinie w 1869 r. następnie studiował chemię w Warszawie. Pracownik Akademii Technicznej we Lwowie (1873–1874). Był asystentem katedry chemii na Uniwersytecie Warszawskim do r. 1889, następnie został mianowany inspektorem oświetlenia gazowego m. Warszawy.

  Substancje barwiące – substancje nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej), lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę. Można je podzielić na pigmenty, laki i barwniki. Pigmenty są nierozpuszczalnymi kryształami wymagającymi procesu dyspersji w celu ich użycia do barwienia substancji. Barwniki są substancjami rozpuszczalnymi. Barwniki są łatwe w użyciu niemniej jednak ich odporności są mniejsze od pigmentów. Barwniki są transparentne, pigmenty są różne - część jest kryjąca, część transparentna.Politechnika Lwowska – lwowska państwowa szkoła wyższa założona w 1843, a otwarta w 1844. Najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski.

  Był wykładowcą, znany jako działacz społeczny i popularyzator nauk przyrodniczych.

  Działalność naukowa i wydawnicza[]

  Współzałożyciel i redaktor Pamiętnika Fizjograficznego (1881–1900), Wszechświata (1882–1914) i Chemika Polskiego (1901–1906).

  W roku 1881 był jednym z czterdziestu pięciu członków-założycieli Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w Warszawie.

  Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie – muzeum historii techniki w Warszawie, założone w 1866 (statut w 1875), otwarte w 1905, zniszczone w 1939, dokumentowało historię polskiego przemysłu, rolnictwa i rzemiosła.Nomenklatura chemiczna (nazewnictwo chemiczne) to zbiór reguł obowiązujących przy określaniu systematycznej nazwy związku chemicznego.

  Prowadził samodzielną pracownię chemiczną – zajmował się badaniem składu wód Wisły, skał tatrzańskich i gleb, ponadto: fosforescencją, elektrolizą związków organicznych, redukcją i nitrowaniem związków aromatycznych, wydzielaniem barwników ze smoły pogazowej.

  Rozwijał działalność oświatową i popularyzatorską w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. W warunkach rusyfikacji szkolnictwa, odczyty przybrały formę obrony języka polskiego w życiu publicznym, stając się istotnym wzmocnieniem zawodowej i społecznej pozycji polskich nauczycieli. Inicjatorem działalności odczytowej Muzeum był w 1897 r. związany z tą placówką prof. Bronisław Znatowicz, chemik z wykształcenia, wykładowca w prywatnych szkołach, znany działacz społeczny, popularyzator nauk przyrodniczych.

  Autor podręcznika "Zasady chemii".

  Linki zewnętrzne[]

 • Prace Bronisława Znatowicza dostępne w Sieci (Katalog HINT)
 • Bibliografia

 • Biogramy absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie na stronie prowadzonej przez to liceum • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.