• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bronioznawstwo

  Przeczytaj także...
  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Historia wojskowa – dziedzina nauk historycznych obejmująca całokształt wiedzy historycznowojskowej, jednocześnie będąca jednym z działów nauki wojennej. Przedmiotem badawczym historii wojskowej jest uogólnianie doświadczeń wojen minionych i formułowanie na tej podstawie wniosków i zaleceń dla współczesnej sztuki wojennej i doktryn wojennych, ponadto określanie kierunków i trendów rozwojowych współczesnej nauki wojennej.
  Kategoryzacja w psychologii proces poznawczy polegający na tym, że jeśli jednostka znając zestaw cech danej kategorii osób lub członków grupy społecznej, zauważy przynajmniej jedną z tych cech u członka tej kategorii, wówczas automatycznie przypisuje mu wszystkie inne cechy pochodzące z zestawu danej kategorii społecznej.

  Bronioznawstwo historyczne – nauka pomocnicza historii wojskowości w kontekście rekonstrukcji całości dziejów militarnych człowieka. Przedmiotem jej zainteresowania są poszczególne rodzaje i typy broni, ich kategoryzacja oraz umiejscowienie w czasie i przestrzeni. Bronioznawstwo zajmuje się również technikami konstrukcji, jak i wytwarzania broni.

  Przestrzeń geograficzna reprezentuje powierzchnię (powłokę krajobrazową) Ziemi w jej fizycznym, przyrodniczym, złożonym zróżnicowaniu. Za jej umowne granice (określające jednocześnie zakres przestrzenny badań geograficznych) przyjmuje się najczęściej:
  Metody badań
 • opisowa – przeglądowy opis budowy, parametrów i zastosowania różnego rodzaju broni na przestrzeni dziejów historycznych
 • analityczna – odpowiedź na pytanie jak postęp technologiczny zastosowywano w produkcji uzbrojenia
 • statystyczna – określenie stanu liczbowego uzbrojenia w badanym czasie i na określonym terytorium
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz M. Nowak: Bronioznawstwo. historiamilitaris.pl. [dostęp 2015-01-29].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.697 sek.