• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bromelina

  Przeczytaj także...
  Ananas (Ananas Mill.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny bromeliowatych (Bromeliaceae). W stanie naturalnym rośnie w Ameryce Południowej.Papaina (EC 3.4.22.2) – enzym z podklasy proteaz o niskiej specyficzności substratowej (proteoliza zachodzi niezależnie od tego jakie aminokwasy sąsiadują z wiązaniem peptydowym) występujący w melonowcu właściwym.
  Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate (Bromeliaceae Juss.) – rodzina roślin jednoliściennych. Należy tu około 1,7 tys. gatunków skupionych w 55–57 rodzajów. Niemal wszystkie, z jednym tylko wyjątkiem, występują Ameryce Południowej i Północnej, głównie w strefie tropikalnej. Najdalej na północy bromeliowate sięgają do Wirginii i Teksasu, najdalej na południu rosną w środkowej Argentynie i Chile. Należy tu wiele gatunków uprawianych jako rośliny ozdobne, włóknodajne i owocowe, na czele z ananasem jadalnym.

  Bromelina (bromelaina) – mieszanina enzymów proteolitycznych wytwarzana przez rośliny z rodzaju bromeliowatych. Ananasy zawierają co najmniej pięć enzymów znanych pod wspólną nazwą bromeliny, dwa główne enzymy określane są jako bromeliny A i B. Wytwarzanie przez rośliny enzymów proteolitycznych jest strategią obronną przed larwami owadów, dla których są one toksyczne.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Właściwości[]

  Bromelina wykazuje aktywność w temperaturze 40-60°C. Temperatura optymalna wynosi 50-60°C. Bromelina jest aktywna w pH równym 4,0-8,0, natomiast pH optymalne mieści się w granicach 4,5-5,5.

  Zastosowanie[]

  Zastosowanie w medycynie[]

  Zastosowania bromeliny obejmują leczenie:

  Proteazy, enzymy proteolityczne (EC 3.4) – podklasa enzymów z klasy hydrolaz katalizująca proteolizę oraz w większości przypadków hydrolizę wiązania estrowego.
 • urazów sportowych,
 • problemów trawiennych,
 • zapalenia żył,
 • zapalenia zatok,
 • oraz wspomaganie gojenia po zabiegach chirurgicznych.
 • Zastosowanie w przemyśle[]

  W przemyśle bromelina służy do zmiękczania mięsa.

  Zobacz też[]

 • papaina
 • Przypisy

  1. Ben-Erik van Wyk, Michael Wink: Rośliny lecznicze świata. Wrocław: MEDPHARM Polska, 2008, s. 46. ISBN 978-83-60466-51-3.
  2. M. Hattori, C. Hirayama, K. Konno, M. Nakamura i inni. Papain protects papaya trees from herbivorous insects: role of cysteine proteases in latex.. „The Plant Journal”. 37 (3), s. 370 - 378, 2004. DOI: 10.1046/j.1365-313X.2003.01968.x. 
  3. S. Chintu, K. Jayakumar, K. Sarath Babu, S. Sree Padma Priya i inni. Immobilization and Kinetic Studies of Bromelain: A Plant Cysteine Protease From Pineapple ( Ananas Comosus) Plant Parts.. „International Journal of Medical and Health Sciences”. 1 (3), s. 10 - 16, 2012. ISSN 4505 2277– 4505. 
  4. M. Kondou, T. Hisatsuka, Y. Nakamori, H. Takagi i inni. Effects of an alkaline elastase from an alkalophilic Bacillus strain on the tenderization of beef meat.. „Jurnal of Agricultural and Food Chemistry”. 40 (12), s. 2364 – 2368, 1992. DOI: 10.1021/jf00024a008.   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama