• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brok - rzeka

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Powiat zambrowski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zambrów.
  Brok – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie.
  Broczysko w Orle

  Brokrzeka w Polsce (województwo podlaskie i mazowieckie), prawy dopływ Bugu.

  Źródło i ujście rzeki[ | edytuj kod]

  Brok ma swe źródła w pobliżu wsi Jabłoń-Uszyńskie i Brok w powiecie wysokomazowieckim, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, a uchodzi do Bugu koło miasta Brok w Puszczy Białej w powiecie ostrowskim.

  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:Brok – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim. Jest to siedziba gminy Brok położoną nad rzekami Bug i Brok. Był miastem duchownym.

  Statystyki[ | edytuj kod]

 • Długość – 72,9 km
 • Powierzchnia dorzecza – 811 km²
 • Maksymalna rozpiętość wahań stanu wody – 4,1 m
 • Średni przepływ wody u ujścia – 2 m³/s
 • Największy dopływ – Brok Mały
 • Lokalne nazwy: w górnym biegu Broczek, w dolnym biegu Broczysko
 • Przepływa przez powiaty zambrowski, wysokomazowiecki i ostrowski.
 • Historia rzeki[ | edytuj kod]

  Wody rzeki wykorzystywane były do połowy XX wieku przez kilka młynów. Stanowiła spławny, dość łatwy szlak kajakowy.

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Miejscowości[ | edytuj kod]

  Ważniejszymi miejscowościami położonymi nad rzeką Brok są:

 • Brok
 • Wysokie Mazowieckie
 • Czyżew
 • Zaręby Kościelne
 • Mianowo.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Warszawa 1994 ​ISBN 83-01-09822-8
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Brok, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-05-05].
  Zaręby Kościelne – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne.Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Wysokie Mazowieckie (pierwotnie Wysokie, w zaborze rosyjskim Mazowieck) – miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Brok (dopływ Bugu). Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 9517 mieszkańców.
  Czyżew (do 2010 Czyżew-Osada) – miasto w Polsce położone w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Czyżew nad rzeką Brok, oddalone o 2,5 km od granicy z województwem mazowieckim.
  Wysoczyzna Wysokomazowiecka (843.35) – jednostka fizycznogeograficzna Polski wchodząca w skład Niziny Północnopodlaskiej.
  Puszcza Biała – kompleks leśny ciągnący się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką. Część Niziny Mazowieckiej. Zdominowana przez drzewostan sosnowy (ponad 90%).
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Jabłoń-Uszyńskie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.