• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Broadcast

  Przeczytaj także...
  Operacja bitowa operuje na jednym lub więcej ciągu bitów lub liczbie w zapisie dwójkowym na poziomie ich poszczególnych bitów. Na większości starych mikroprocesorów takie operacje są nieco szybsze od dodawania i odejmowania oraz znacznie szybsze od mnożenia i dzielenia. W nowoczesnych urządzeniach generalnie nie ma to miejsca i operacje bitowe są tak samo szybkie, jak dodawanie, choć nadal szybsze niż mnożenie.Pakiet telekomunikacyjny (pot. pakiet) – sformatowana jednostka informacji przesyłana poprzez sieć wykorzystującą komutację pakietów. Sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów, takie jak np. tradycyjne połączenia modemowe lub połączenia CSD w sieci komórkowej, transmitują dane jako strumień bitów.
  Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda.

  Broadcast – rozsiewczy (rozgłoszeniowy) tryb transmisji danych polegający na wysyłaniu przez jeden port (kanał informacyjny) pakietów, które powinny być odebrane przez wszystkie pozostałe porty przyłączone do danej sieci (domeny rozgłoszeniowej).

  Broadcast w sieci lokalnej ( | edytuj kod]

  W sieci lokalnej Ethernet w warstwie łącza danych informacją rozgłoszeniową jest adres MAC, którego wszystkie bity mają wartości 1 (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

  Anycast – rodzaj transmisji sieciowej w której dane wysyłane są do topologicznie najbliższego (czyli teoretycznie najlepszego) odbiorcy (węzła).Unicast - to rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu - istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca. Wszystkie karty Ethernet posiadają zaimplementowany ten rodzaj transmisji. Oparte na nim są podstawowe protokoły takie jak TCP, HTTP, SMTP, FTP i telnet i częściowo ARP, który pierwsze żądanie wysyła zawsze korzystając z transmisji broadcast.

  Jest on przeważnie wykorzystywany w protokole ARP (Address Resolution Protocol) do przekształcania adresów sieciowych (np. adresów IP) na adresy ethernetowe (MAC).

  Zakładając, że stacja A chce wysłać dane do stacji B, lecz nie zna jej adresu MAC, a wyłącznie adres IP. Stacja A wysyła wówczas ramkę rozgłoszeniową (broadcast), która zawiera adres IP stacji B, dociera on do wszystkich stacji w danej sieci. Wtedy stacja B po otrzymaniu ramki rozgłoszeniowej (tak jak wszystkie stacje) porównuje wysłany w ramce adres IP ze swoim i po stwierdzeniu, że są jednakowe, wysyła stacji A swój adres MAC – połączenie może zostać nawiązane.

  SMS (ang. Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej.Address Resolution Protocol (ARP) - protokół sieciowy umożliwiający mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej na fizyczne adresy warstwy łącza danych. Protokół ten nie ogranicza się tylko do konwersji adresów IP na adres MAC stosowany w sieciach Ethernet, lecz jest także wykorzystywany do odpytywania o adresy fizyczne stosowane w technologiach Token ring czy FDDI. Zdefiniowany jest w RFC 826 i jest określany jako standard internetowy STD 37.

  Broadcast w | edytuj kod]

  W adresowaniu IP w sieciach lokalnych zarezerwowano jeden adres jako rozgłoszeniowy. Aby wyznaczyć adres broadcast (adres rozgłoszeniowy) dla danej sieci, trzeba znać adres IP hosta oraz maskę podsieci.

  Zakładając, że adres IP to 212.51.219.32, co w systemie binarny daje postać: 11010100.00110011.11011011.00100000, zaś maska podsieci to 255.255.255.192, czyli binarnie: 11111111.11111111.11111111.11000000. Oznacza to, że 26 bitów dotyczy numeru sieci (26 jedynek) i 6 bitów numeru hosta.

  Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa, BTS (ang. Base Transceiver Station) – w systemach łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej.HDLC (ang. High-Level Data Link Control) jest protokołem warstwy łącza danych modelu OSI. Standard HDLC opisuje norma ISO, lecz szeroko stosuje się także implementację CISCO. HDLC jest stosowany w technologii WAN, obsługuje zarówno połączenia dwupunktowe, jak i wielopunktowe. Jest protokołem o orientacji bitowej. Jest przezroczysty informacyjnie.

  Cała operacja sprowadza się do wstawienia w adres IP jedynek na ostatnich n pozycjach, na których w masce znajdują się zera, gdzie n oznacza liczbę bitów hosta – w tym przypadku 6

  11010100.00110011.11011011.00100000 adres IP
  11111111.11111111.11111111.11000000 maska
  11010100.00110011.11011011.00111111 broadcast

  Używając logicznych wyrażeń bitowych operację tę można zapisać jako:

  Domena rozgłoszeniowa (ang. broadcast domain) – logiczny segment sieci, w którym jakikolwiek komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci może bezpośrednio transmitować do jakiegokolwiek innego w domenie, bez przechodzenia przez urządzenia rutujące, pod warunkiem, że dzielą tę samą podsieć, bramę domyślną i są w tej samej VLAN.Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) – liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta.

  broadcast = adresIP | (! maska)

  Zatem adres broadcast to 11010100.00110011.11011011.00111111, co w przeliczeniu na system dziesiętny daje 212.51.219.63.

  Broadcast w sieciach | edytuj kod]

  W tych sieciach adres jest polem 8-bitowym. Adres rozgłoszeniowy jest adresem wypełnionym (binarnie) jedynkami.

  Cell broadcast[ | edytuj kod]

  Cell Broadcast to usługa polegająca na rozsyłaniu pewnych informacji (przypominających SMS-y) do abonentów sieci znajdujących się w zasięgu jednej stacji bazowej BTS. Mogą to być informacje na temat sytuacji na drogach, prognoza pogody, informacje o lokalizacji najbliższego postoju taksówek, posterunku policji, szpitala. Są pogrupowane tematycznie i nadawane na osobnych kanałach.

  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.

  W Polsce najczęściej występuje w ograniczonej formie zwanej Cell Info (kanał 50) – usługa polegająca na wyświetlaniu na wyświetlaczu telefonu komórkowego nazwy województwa, gminy, miejscowości, nazwy geograficznej, pasma geograficznego, osiedla, dzielnicy, galerii handlowej, szkół wyższych, salonu Operatora, biurowca, hotelu, lotniska, ulicy, ronda, mostu, linii metra, parku, rzeki, skweru, zbiornika wodnego, zakładu przemysłowego a nawet miejsc kultu świętego, w którym abonent aktualnie się znajduje.

  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.Multicast to sposób dystrybucji informacji, dla którego liczba odbiorców może być dowolna. Odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca (host group) dostępny pod jednym adresem dla danej grupy multikastowej. Multicast różni się od unicastu zasadą działania i wynikającą stąd efektywnością. W transmisji multicastowej po każdym łączu sieciowym dystrybuowana informacja jest przekazywana jednokrotnie, podczas gdy w unicastowej dystrybucji informacji do n odbiorców po niektórych łączach biorących udział w transmisji komunikat może być w najgorszym razie przesyłany nawet n razy. Wynika to z tego, że w transmisji unicastowej każdy komunikat ma przypisany dokładnie jeden adres docelowy, który identyfikuje jednoznacznie jeden węzeł sieci. Tak więc nawet jeśli dany komunikat po drodze do dwóch różnych węzłów sieci wykorzystuje to samo łącze, wysłane muszą zostać dwa niezależne komunikaty (o tej samej treści i innym adresie docelowym). W transmisji multicastowej unika się wielokrotnego wysyłania tego samego komunikatu do wielu odbiorców (na przykład dzięki adresowaniu grupowemu, tzn. posługiwaniu się adresami, które nie identyfikują pojedynczych węzłów sieci, lecz ich grupy).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • unicast
 • multicast
 • anycast
 • Warto wiedzieć że... beta

  Nadawanie komórkowe (ang. cell broadcast) – usługa polegająca na rozsyłaniu pewnych informacji (przypominających SMS-y) do abonentów sieci znajdujących się w zasięgu jednej stacji bazowej BTS. Mogą to być informacje na temat sytuacji na drogach, prognoza pogody, informacje o lokalizacji najbliższego postoju taksówek, posterunku policji, szpitala. Są pogrupowane tematycznie i nadawane na osobnych kanałach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.