• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Broń automatyczna

  Przeczytaj także...
  Mechanizm spustowy – mechanizm broni miotającej służący do utrzymywania mechanizmu uderzeniowego w stanie napiętym (w broni neurobalistycznej mechanizm spustowy utrzymuje w stanie napiętym cięciwę). Wyzwolenie mechanizmu spustowego powoduje otwarcie ognia. W broni samoczynnej mechanizm spustowy słuzy także do przerywania ognia.Broń napędowa - rodzaj broni automatycznej i półautomatycznej w której do napędu automatyki wykorzystywana jest wyłącznie energia z zewnętrznego silnika (elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego). Obecnie broń napędowa jest najczęściej bronią wielolufową o dużej szybkostrzelności (np. M61 Vulcan, M134 Minigun)
  Broń półautomatyczna - rodzaj broni palnej, w której część operacji cyklu pracy broni jest wykonywana kosztem energii gazów prochowych lub zewnętrznych źródeł energii, a część ręcznie przez obsługę.
  Wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning M2

  Broń automatyczna – rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego.

  Broń maszynowa - rodzaj automatycznej broni palnej, w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm, tak że z broni tej można prowadzić ogień ciągły. Do broni maszynowej należą:M2 – amerykański wielkokalibrowy karabin maszynowy kal. 12,7 mm zaprojektowany tuż po zakończeniu I wojny światowej przez Johna Browninga i nadal używany w armii Stanów Zjednoczonych.

  Broń automatyczną dzieli się ze względu na rodzaj energii wykorzystanej do użycia automatyki broni na: gazodynamiczną, napędową i mieszaną, a ze względu na rodzaj ognia na: samoczynną, samopowtarzalną i samoczynno-samopowtarzalną.

  Automatyka broni - zespół mechanizmów broni automatycznej (samopowtarzalnej i samoczynnej) automatycznie realizujący wchodzące w skład cyklu pracy broni procesy. W skład automatyki broni wchodzą:Broń samoczynna - rodzaj broni automatycznej wyposażonej w mechanizm spustowy umożliwiający prowadzenie wyłącznie ognia ciągłego (seriami).

  Zobacz też[]

 • broń półautomatyczna
 • broń maszynowa
 • Bibliografia[]

 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, 1994, Encyklopedia współczesnej broni palnej, Warszawa, WiS, ISBN 83-86028-01-7.
 • Stanisław Torecki: 1000 słów o broni i balistyce. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982, s. 37. ISBN 83-11-06699-X.
 • Broń palna – broń miotająca pociski energią gazów powstałych ze spalania ładunku miotającego. W zależności od rodzaju zastosowanego układu miotającego, dzieli się ona na broń lufową i broń rakietową.Broń samoczynno-samopowtarzalna - rodzaj broni automatycznej wyposażonej w mechanizm spustowy umożliwiający prowadzenie zarówno ognia pojedynczego jak i seriami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Broń mieszana - rodzaj broni automatycznej i półautomatycznej w której do napędu automatyki wykorzystywana jest zarówno energia gazów prochowych powstałych podczas strzału jak i energia zewnętrznego silnika. Broń ta instalowana jest na samolotach i okrętach w postaci układów wielolufowych.
  Broń samopowtarzalna - broń automatyczna strzelająca wyłącznie ogniem pojedynczym. Do wyłączania po każdym strzale mechanizmu spustowego służy przerywacz. Aby oddać kolejny strzał należy zwolnić i ponownie nacisnąć spust. Do broni samopowtarzalnej zalicza się większość pistoletów, a także niektóre karabiny (szczególnie wyborowe) i karabinki.
  Andrzej Ciepliński - polski autor monografii, których treść najczęściej dotyczy broni palnej. Publikacje jego autorstwa ukazywały się w serii wydawniczej Typy Broni i Uzbrojenia.
  Broń gazodynamiczna - rodzaj broni automatycznej i półautomatycznej, w której do napędu automatyki jest wykorzystywana wyłącznie energia gazów prochowych powstających w chwili strzału.
  Cykl pracy broni - zespół operacji powtarzających się podczas działania broni palnej. W skład cyklu pracy broni mogą wchodzić:
  Ryszard Woźniak (ur. 13 czerwca 1956 roku w Białymstoku) – malarz, performer, autor instalacji, teoretyk sztuki, pedagog.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.