• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brekcja tektoniczna

  Przeczytaj także...
  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Mylonit – skała kataklastyczna, metamorficzna powstała poprzez dynamiczną rekrystalizację. Złożona z drobnych pokruszonych i roztartych ziaren starszych skał powstałych w warunkach zmielenia i silnego roztarcia dowolnej skały wyjściowej, tworzących miazgę mylonityczną, objętą rekrystalizacją towarzyszącą mylonityzacji. Powstaje w trakcie metamorfizmu dyslokacyjnego głównie w strefach uskokowych o charakterze przesuwczym.
  Megabrekcja (megabrekcja tektoniczna) — brekcja składająca się z wielkich fragmentów skalnych, powstała przez rozkruszanie tektoniczne dużego kompleksu skalnego (np. jednostki geologicznej).
  Brekcja tektoniczna o spoiwie barytowym, (13 × 7 cm), Kielce-Ślichowice (Rezerwat przyrody Ślichowice), Góry Świętokrzyskie

  Brekcja tektoniczna (druzgot tektoniczny) – skały skruszone podczas ruchów tektonicznych, zazwyczaj wtórnie spojone.

  Mylonityzacja – proces geologiczny polegający na kruszeniu i rozcieraniu skał pod wpływem ciśnienia tektonicznego, zachodzący głównie w strefach uskokowych, należy do zjawisk metamorfizmu dyslokacyjnego. Produktem mylonityzacji są skały: mylonity.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

  Brekcja tektoniczna różni się od innych rodzajów brekcji (np. brekcja uskokowa, brekcja wulkaniczna), oprócz sposobu powstania, m.in. skalą. Gdy zbrekcjonowanie osiąga znaczne rozmiary nosi nazwę megabrekcji tektonicznej. Wyróżnia się wśród innych brekcji również obecnością struktur kierunkowych i występowaniem płaszczyzn zlustrowania.

  Baryt (gr. baros – "ciężki", chodzi o charakterystyczną dla barytu gęstość) – minerał z gromady siarczanów (siarczan baru).Kataklazyt – skała metamorficzna, kataklastyczna. Jest to silnie przeobrażona skała stanowiąca, produkt metamorfizmu dyslokacyjnego, zmielona tektonicznie skała pierwotna. Powstaje w obrębie stref tektonicznych (uskoków) na drodze czysto mechanicznej, w wyniku procesu zwanego kataklazą. Kataklazyty charakteryzują się słabą odpornością na wietrzenie, większym rozdrobnieniem skały. Odłamki skalne są ostrokrawędziste i silnie spękane mogą być nieznacznie przemieszczone względem siebie, a pomiędzy nimi może lokalnie występować miazga mylonityczna. Kataklazyty objęte są w niewielkim stopniu rekrystalizacją metamorficzną. Zbudowane są z drobnych pokruszonych i roztartych ziaren skał, ich skład mineralny jest podobny do składu pierwotnej skały sprzed kataklazy. Tekstura kataklazowa, bezkierunkowa. Struktura zwykle nierównoziarnista, heteroblastyczna lub średnioblastyczna.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kataklazyt, kataklaza
 • mylonit, mylonityzacja
 • Brekcja (druzgot, okruchowiec) – zlityfikowana skała okruchowa składająca się z ostrokrawędzistych fragmentów innych skał i minerałów (bloków i gruzu) scementowanych ze sobą przy pomocy spoiwa krzemionkowego, wapiennego, żelazistego, ilastego lub innego.Ślichowice – zachodnia część Kielc, położona u stóp Karczówki, od strony północnej, często uważana za część Czarnowa (była jego częścią dawniej, jeszcze przed wcieleniem w obszar miasta Kielce). Sąsiaduje ze wspomnianym Gwarkowem,Osiedelem pod Dalnią, Herbami, Malikowem i Niewachlowem. Na jej terenie znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Ślichowice. Zabudowę stanowią osiedla bloków mieszkalnych: os. Pod Dalnią , os. Ślichowice I i os. Ślichowice II. Wokół blokowisk można dostrzec również niewielkie domki jednorodzinne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ruchy tektoniczne - ruchy skorupy ziemskiej pod wpływem procesów zachodzących wewnątrz Ziemi. Rozróżnia się ruchy lądotwórcze (epejrogeneza) i górotwórcze (orogeneza).
  Kataklaza – typ metamorfizmu dynamicznego. Proces zachodzący w skorupie ziemskiej pod wpływem ciśnienia górotwórczego polegający na tektonicznym kruszeniu, obracaniu i przemieszczaniu ziaren mineralnych w skale i samej skały, bez jej przebudowy chemicznej i krystalograficznej. Najłatwiej kataklazie ulegają skały twarde i kruche, mało podatne na reakcje chemiczne, np. granity, gnejsy, kwarcyty.
  Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego (Ślichowice, dawniej Śluchowice od nazwy kamieniołomów) – rezerwat przyrody nieożywionej znajdujący się na terenie miasta Kielce w województwie świętokrzyskim.
  Spoiwo (lepiszcze, materiał zespalający) – substancja zgromadzona pomiędzy okruchami ziarn skały, powodująca związanie składników a tym samym przejście postaci luźnej (sypkiej) w zwięzłą. Przykładowo w wyniku pojawienia się lepiszcza między ziarnami piasku tworzy się piaskowiec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.