• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bratysława  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Muzeum Winogrodnictwa w Bratysławie (słow. Múzeum vinohradníctva; ang. Museum of Viticulture) – muzeum dokumentujące historię winogrodnictwa (uprawy i hodowli winorośli) i winiarstwa (produkcji i pielęgnacji win) w Bratysławie i jej okolicach; oddział Muzeum Miasta Bratysławy.Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.
  Historia[]
  Plan Bratysławy z 1895 r.
  Widok na miasto
  Widok z tarasu widokowego Nowego Mostu na katedrę św. Marcina
  Dunaj w Bratysławie: Nowy Most, w tle dzielnica Petržalka

  Bratysława rozpościera się na dwóch trasach handlowych, tj. na szlaku bursztynowym, który łączył Morze Bałtyckie z Morzem Śródziemnym, czyli północną Europę z południową oraz na szlaku dunajskim, który biegnąc wzdłuż rzeki Dunaj, umożliwiał dostęp do Morza Czarnego, a tym samym łączył zarówno zachodnią i wschodnią Europę z południowo-wschodnią. Obydwie drogi krzyżowały się na obszarze dzisiejszej dzielnicy Devín, w której znajduje się zamek Zamek Devín, pełniący w dawnych czasach funkcję obronną nad tymi szlakami.

  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.Universitas Istropolitana (od XVI wieku i do dziś błędnie nazywana Academia Istropolitana, w wolnym tłumaczeniu Uniwersytet lub Akademia w mieście nad Dunajem) – pierwszy uniwersytet założony na terytorium obecnej Słowacji.

  Dzisiejsze miasto powstało z osady pod Zamkiem Bratysławskim. Obecnie stanowi ono jądro historyczne Bratysławy, którego areał tworzą 3 jednostki: średniowieczne miasto ograniczone systemem wałowym, areał zamku i podzamcze. Kiedyś wjazd do miasta umożliwiały 4 bramy, tj. od strony wschodniej – Brama Laurińska (Laurinská brána), nazywana też Bramą Wawrzyniecką (Vavrinecká brána), od północnej – Brama Michalska (Michalská brána), od zachodniej – Brama Wydrycka (Vydrická brána; zachowała się część fortyfikacji), nazywana też Bramą Ciemną (Tmavá brána) lub Bramą Wiedeńską (Viedenská brána), a od południa – Brama Rybacka (Rybárska brána; zachowały się fundamenty). Do dziś przetrwała jedynie Brama Michalska, prowadząca do dzielnicy Stare Miasto (Staré Mesto).

  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.Ogród Botaniczny Uniwersytetu Komeńskiego (słow. Botanická záhrada Univerzity Komenského) – ogród botaniczny, placówka Uniwersytetu Komeńskiego, pełniąca funkcję naukową, dydaktyczną i rekreacyjno-społeczną, usytuowana na terenie dzielnicy Karlova Ves w Bratysławie na Słowacji.

  Niektóre wydarzenia historyczne[]

  Historyczna tabliczka z nazwą ulicy z okresu austro-węgierskiego
 • okres Cesarstwa Rzymskiego – obóz wojskowy Gerulata w dzisiejszej dzielnicy Rusovce;
 • okres Państwa Wielkomorawskiegogród obronny;
 • 907 – pierwsza pisemna wzmianka;
 • X wiek – osada handlowa u stóp grodu;
 • 1291 – uzyskanie praw miejskich;
 • od 1536 – główne miasto koronacyjne władców węgierskich (wchodziła w skład Królestwa Węgier);
 • następne wieki – rozwój miasta;
 • XIX wiek – spadek znaczenia (funkcje przejmowała Buda);
 • 1914 – otwarcie kolei podmiejskiej, łączącej Pressburg/Pozsony z Wiedniem;
 • po I wojnie światowej – stolica Słowacji, wchodzącej w skład Czechosłowacji (mimo, że na początku tego okresu miasto było zamieszkałe głównie przez ludność węgiersko-niemiecką);
 • 1939–1945 – stolica klerykalno-faszystowskiej Słowacji (formalnie samodzielnej, faktycznie uzależnionej od III Rzeszy);
 • 1945–1969 – stolica Słowacji, wchodzącej w skład Czechosłowacji;
 • 1969–1990 – stolica Słowackiej Republiki Socjalistycznej, wchodzącej w skład Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej;
 • przełom lat 60. i 70. – zburzenie zabytkowego Podzamcza w związku z budową Nowego Mostu i alei Staromiejskiej;
 • 1990–1992 – stolica Słowackiej Republiki Federalnej, wchodzącej w skład Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej;
 • od 1 stycznia 1993 – stolica niezależnej Słowacji.
 • Nazwa[]

  Duży wpływ na Bratysławę mieli Węgrzy i Niemcy. Zmieniała się również nazwa miasta, niektóre z nazw używane były równocześnie aż do I wojny światowej, do dziś Pressburg jest oficjalnie niemiecką alternatywą Bratysławy, Pozsony – węgierską, Prešporok – starą nazwą słowacką, a Prešpurk starą nazwą czeską. W Polsce używano wcześniej m.in. nazwy Pożoń.

  Wyższa Szkoła Sztuk Scenicznych w Bratysławie (słow. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, ang. Academy of Performing Arts in Bratislava; skrótowiec: VŠMU) – publiczna szkoła wyższa na Słowacji, założona 9 czerwca 1949 roku, z siedzibą w Bratysławie. Obecnie (2012) rektorem uczelni jest Milan Rašla.Cerkiew św. Mikołaja w Bratysławie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do archidekanatu dla powiatów: bratysławskiego, trnawskiego, trenczyńskiego i nitrzańskiego, w eparchii preszowskiej Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji.

  Do historycznych nazw miasta stołecznego Słowacji należą:

 • Wratislaburgum, Pisonium (805),
 • Braslavespurch, Brezalauspurc (907),
 • Breslava Civitas (1038),
 • Brezezburg (1042),
 • Breisburg, Breziburg, Brezzizburch, Preslawaspurch (1052),
 • Bresburg, Bresburch, Bossen (1108),
 • Bosonium (1146),
 • Poson, Posonium (XIII–XIV w.),
 • Istropolis, Bosonium (1146),
 • Posonium (XV w.),
 • Presburg, Pressburg (XVII/XVIII w.),
 • Posony, Pozsony (XVIII, XIX w.),
 • Prešporok (XVIII w.),
 • Břetislav, Břetislava, Braťislava (nad Dunajom) (XIX w.), Bratislav.
 • Nazwa Bratislava została pierwszy raz napisana przez szturowców (štúrovci) po 1844 roku, ale urzędowo przyjęta została w 1919 roku.

  Philipp Eduard Anton von Lenard (ur. 7 czerwca 1862 w Bratysławie (wówczas Austro-Węgry), zm. 20 maja 1947 w Messelhausen) – fizyk urodzony w węgierskiej części Austro-Węgier, ale w swej postawie skrajnie proniemiecki; laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1905 roku za pracę nad promieniowaniem katodowym.Bratislava-Petržalka, Železničná stanica Bratislava-Petržalka – stacja kolejowa w Bratysławie, w dzielnicy Petržalka, na Słowacji. Stacja ma 2 perony.

  Architektura[]

  Zamek Bratysławski
  Ruiny Gerulaty
  Pałac Prezydencki

  Zabytki[]

 • Zamek Bratysławski z XIV–XV wieku, potem wielokrotnie przebudowywany, usytuowany na granitowym wzgórzu, 80 metrów nad lustrem Dunaju. Twierdza o 4 wieżach w narożnikach murów obronnych;
 • ruiny Zamku Devín, położonego w dzielnicy Devín, wznosi się na wysokich skałach u ujścia Morawy do Dunaju, nad granicą słowacko-austriacką;
 • gotycka katedra św. Marcina (Dóm svätého Martina); była przez 300 lat miejscem koronacji królów węgierskich;
 • gotycki kościół franciszkański Zwiastowania Pana z 1297 roku;
 • barokowy kościół (obecnie cerkiew prawosławna) św. Mikołaja z 1661 roku;
 • barokowy kościół Trynitarzy;
 • secesyjny kościół św. Elżbiety zwany też „Niebieskim kościółkiem”;
 • gotycki ratusz;
 • Hlavné námestie (rynek) z XVI-wieczną studnią, otoczony zabytkowymi budynkami;
 • Uniwersytet Bratysławski (Universitas Istropolitana lub Academia Istropolitana; wraz z biblioteką uniwersytecką) założony przez króla węgierskiego Macieja Korwina;
 • klasycystyczny pałac prymasowski z 1781 roku;
 • barokowy letni pałac arcybiskupi;
 • Pałac Grassalkovicha – obecnie siedziba prezydenta Słowacji;
 • eklektyczny Słowacki Teatr Narodowy (Slovenské národné divadlo) wybudowany w 1886 roku;
 • XVII-wieczna barokowa Brama Michalska, jedyna ocalała wieża na miejskich murach;
 • „Wąski dom”;
 • Nový most (Nowy Most);
 • Starý most (Stary Most);
 • Synagoga z 1926 roku.
 • Kultura[]

  Muzeum Transportu
  Słowacki Teatr Narodowy
  Čumil – jedna z rzeźb w mieście

  W Bratysławie znajdują się liczne placówki kulturalne, m.in.:

  Janette Husárová (ur. 4 czerwca 1974 w Bratysławie) – słowacka tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.Małe Karpaty (514.2, słow. Malé Karpaty, węg. Kis-Kárpátok, niem. Kleine Karpaten) – pasmo górskie w zachodniej Słowacji. Stanowią najbardziej wysunięty na południowy zachód pasmo Centralnych Karpat Zachodnich.

  biblioteki:

 • Biblioteka Uniwersytecka (Univerzitná knižnica) – Swoją działalność rozpoczęła, jako biblioteka akademicka Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, w 1919 roku. Od 1954 roku jest biblioteką naukową, dostępną dla szerokiej publiczności;
 • Biblioteka Główna Słowackiej Akademii Nauk (Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied);
 • Słowacka Biblioteka Pedagogiczna (Slovenská pedagogická knižnica);
 • Słowacka Biblioteka Lekarska (Slovenská lekárska knižnica);
 • filharmonie:

  Brama Michalska (słow. Michalská brána, węg. Mihálykapu, niem. Michaelertor; słow. także: Michalská veža – "Wieża Michalska") – jedyna zachowana brama miejska w Bratysławie. Obecnie pomalowana jest na biało; posiada strzelistą 51-metrową wieżę z czterema tarczami zegarowymi i cebulastym hełmem; na szczycie znajduje się XVIII-wieczna rzeźba Michała Archanioła.Marchegg – miasto w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf. Liczy 2 897 mieszkańców (1 stycznia 2014).
 • Filharmonia Słowacka (Slovenská filharmónia);
 • galerie:

 • Galeria Miasta Bratysławy (Galéria mesta Bratislavy);
 • Słowacka Galeria Narodowa (Slovenská národná galéria);
 • muzea:

 • Muzeum Gazownictwa (Plynárenské múzeum);
 • Muzeum Handlu (Múzeum obchodu);
 • Muzeum Jána Cikkera (Múzeum Jána Cikkera);
 • Muzeum Kultury Fizycznej w Republice Słowackiej (Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike);
 • Muzeum Milana Dobesa (Múzeum Milana Dobesa);
 • Muzeum Policji Republiki Słowackiej (Múzeum polície Slovenskej republiky);
 • Muzeum Szkolnictwa i Pedagogiki (Múzeum školstva a pedagogiky);
 • Muzeum Transportu (Múzeum dopravy);
 • Słowackie Muzeum Narodowe (Slovenské národné múzeum) wraz z bratysławskimi oddziałami, takimi jak:
 • Muzeum Archeologiczne (Archeologické múzeum);
 • Muzeum Historyczne (Historické múzeum) z siedzibą w Zamku Bratysławskim (Bratislavský hrad);
 • Muzeum Muzyczne (Hudobné múzeum);
 • Muzeum Kultury Chorwatów na Słowacji (Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku);
 • Muzeum Kultury Niemców Karpackich (Múzeum kultúry karpatských Nemcov);
 • Muzeum Kultury Węgrów na Słowacji (Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku);
 • Muzeum Kultury Żydowskiej (Múzeum židovskej kultúry);
 • Muzeum Historii Naturalnej (Prírodovedné múzeum);
 • Pawilon Wystawienniczy Podzamcze (Výstavný pavilón Podhradie);
 • Muzeum Miasta Bratysławy (Múzeum mesta Bratislavy) wraz z oddziałami, takimi jak:
 • Muzeum Arthura Fleischmanna (Múzeum Arthura Fleischmanna);
 • Muzeum Broni (Múzeum zbraní);
 • Muzeum Farmacji (Múzeum farmácie) z siedzibą w zabytkowej aptece Pod Czerwonym Rakiem (lekáreň U červeného raka);
 • Muzeum Historii Miasta (Múzeum dejín mesta);
 • Muzeum Janka Jesenskiego (Múzeum Janka Jesenského);
 • Muzeum Johanna Nepomuka Hummela (Múzeum Johanna Nepomuka Hummela);
 • Muzeum Winogrodnictwa (Múzeum vinohradníctva);
 • Muzeum Wnętrz Historycznych (Múzeum historických interiérov);
 • Muzeum Zegarów (Múzeum hodín);
 • teatry:

  Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.
 • Słowacki Teatr Narodowy (Slovenské národné divadlo);
 • Teatr Miejski im. Pavla Országha Hviezdoslava (Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava).


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .
  Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie (słow. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ang. Academy of Fine Arts and Design in Bratislava; skrótowiec: VŠVU) – publiczna szkoła wyższa na Słowacji, założona 9 czerwca 1949 roku, z siedzibą w Bratysławie.
  Galeria Miasta Bratysławy (słowacki: Galéria mesta Bratislava) – galeria mieszcząca się w Bratysławie na Słowacji, na Starym Mieście. Jest drugim co do wielkości słowacją galerią tego typu. Galeria mieści się w Pałacu Mirbacha (Mirbachov palác) i Pałacu Pálffy (Pálffyho palác).
  Filharmonia Słowacka (słow. Slovenská filharmónia) – orkiestra symfoniczna w Bratysławie na Słowacji. Została założona w 1949 roku. Od lat 1950 jej siedziba mieści się w bratysławskiej Reducie.
  Miasta partnerskie – forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami: miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie. Poza Europą (szczególnie w krajach anglosaskich) współpracę między miastami określa się pojęciem miasta siostrzane (ang.: Sister City; l. mn.: Sister Cities) lub bliźniacze (ang.: Twin Towns albo Twinning Towns); w krajach socjalistycznych - miasta braterskie.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Rusovce (słow. Železničná stanica Rusovce) - stacja kolejowa w dzielnicy Bratysławy Rusovcach, do 1947 nosząca nazwę Oroszvár (miejscowość znajdowała się wówczas na Węgrzech).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.127 sek.