• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bramka kwantowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Bramka CNOT (ang. controlled not, sterowane zaprzeczenie, kontrolowane NOT, CN, CNot) − uniwersalna dwukubitowa bramka kwantowa. Jest reprezentowana przez 2x2 wymiarową macierz unitarną postaci:Bramka Toffoliego to trzy-kubitowa bramka kwantowa zwana jako podwójnie sterowana negacja (CCN z ang. controlled-controlled-NOT lub TG z ang. Toffoli Gate, inne nazwy: controlled-SWAP). Jej pomysłodawcą jest włoski naukowiec Tommaso Toffoli.
  Bramka Hadamarda
  Bramka CNOT
  Bramka SWAP
  Bramka Toffoliego
  Bramka Fredkina

  Bramki kwantowe – proste elementy wykonujące podstawowe obliczenia przeprowadzane przez algorytmy kwantowe. Bramki te stanowią podstawowe operacje realizowane przez komputery kwantowe i służą do przetwarzania informacji kwantowej. Na schematach obwodów kwantowych bramki oznaczane są za pomocą ramek, a w obliczeniach stosowana jest postać macierzy unitarnych.

  Komputer kwantowy – układ fizyczny do opisu którego wymagana jest mechanika kwantowa, zaprojektowany tak, aby wynik ewolucji tego układu reprezentował rozwiązanie określonego problemu obliczeniowego.Informatyka kwantowa – dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowa).

  Bramka kwantowa przekształca stan kwantowy w inny stan kwantowy . Spośród wszystkich bramek kwantowych, cztery z nich:

  Algorytm kwantowy – rodzaj algorytmu przeznaczonego do działania na maszynie kwantowej (komputer kwantowy). Dotychczas powstało kilkanaście algorytmów wykorzystujących możliwości oferowane przez maszyny kwantowe. Należą do nich algorytmy Grovera, Deutscha, Simona, Shora, Kitaeva i Bernsteina-Vaziraniego.Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.
  1. bramka sigma x (): ,
  2. bramka Hadamarda,
  3. bramka fazy: ,
  4. bramka CNOT (zwana też bramką kontrolowanej negacji),

  tworzą tzw. zbiór uniwersalny, tzn. dowolną inną bramkę kwantową można przybliżyć wykorzystując jedynie te 4 bramki.

  Bramka Hadamarda (ozn. w skrócie symbolem H) – jednokubitowa bramka kwantowa reprezentowana przez 2-wymiarową macierz unitarną będącą iloczynem 2 − 1 {displaystyle {sqrt {2}},^{-1}} i macierzy Hadamarda:Stan kwantowy — informacja o układzie kwantowym pozwalająca przewidzieć prawdopodobieństwa wyników wszystkich pomiarów, jakie można na tym układzie wykonać. Stan kwantowy jest jednym z podstawowych pojęć mechaniki kwantowej.

  Spis treści

 • 1 Podział bramek kwantowych
 • 2 Właściwości bramek
 • 3 Przykład bramki kwantowej NAND na dwóch kontrolowanych spinach
 • 4 Zobacz też


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bramka fazy (ozn. w skrócie symbolem T) jest bramką kwantową jednokubitową. Jest reprezentowana przez 2 x 2 wymiarową macierz unitarną postaci:
  Momenty – pierwsze człony grupy wielkości fizycznych stosowanych w fizyce, mechanice i wytrzymałości materiałów. Są używane, gdy mamy do czynienia z ruchem nieprostoliniowym. Mogą mieć różne jednostki. Często występują w odmianach: względem punktu (bieguna) Mo lub względem prostej (osi) Ml.
  Macierz unitarna – macierz kwadratowa U ∈ M n × n ( C ) {displaystyle Uin M_{n imes n}(mathbb {C} )} spełniająca własność:
  Macierzami Pauliego nazywamy zbiór zespolonych macierzy hermitowskich wymiaru 2×2 wprowadzonych przez Wolfganga Pauliego w związku z pojęciem spinu w mechanice kwantowej dlatego można się spotkać też z nazwami "Spinowe macierze Pauliego" lub "Macierze spinowe Pauliego".
  Hamiltonian (funkcja Hamiltona) – w klasycznej mechanice teoretycznej funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych, opisującą układ fizyczny.
  Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo obu.
  Równania Blocha - fenomenologiczne równania opisujące ruch magnetyzacji w polu magnetycznym, sformułowane przez Felixa Blocha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.