• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bramka kwantowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Bramka CNOT (ang. controlled not, sterowane zaprzeczenie, kontrolowane NOT, CN, CNot) − uniwersalna dwukubitowa bramka kwantowa. Jest reprezentowana przez 2x2 wymiarową macierz unitarną postaci:Bramka Toffoliego to trzy-kubitowa bramka kwantowa zwana jako podwójnie sterowana negacja (CCN z ang. controlled-controlled-NOT lub TG z ang. Toffoli Gate, inne nazwy: controlled-SWAP). Jej pomysłodawcą jest włoski naukowiec Tommaso Toffoli.
  Bramka Hadamarda
  Bramka
  Bramka CNOT
  Bramka SWAP
  Bramka Toffoliego
  Bramka Fredkina

  Bramki kwantowe – proste elementy wykonujące podstawowe obliczenia przeprowadzane przez algorytmy kwantowe. Bramki te stanowią podstawowe operacje realizowane przez komputery kwantowe i służą do przetwarzania informacji kwantowej. Na schematach obwodów kwantowych bramki oznaczane są za pomocą ramek, a w obliczeniach stosowana jest postać macierzy unitarnych.

  Komputer kwantowy – układ fizyczny do opisu którego wymagana jest mechanika kwantowa, zaprojektowany tak, aby wynik ewolucji tego układu reprezentował rozwiązanie określonego problemu obliczeniowego.Informatyka kwantowa – dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowa).

  Bramka kwantowa przekształca stan kwantowy w inny stan kwantowy Spośród wszystkich bramek kwantowych, cztery z nich:

  Bramka NAND (dysjunkcja) – bramka logiczna, która realizuje funkcję NAND. Znaczenie bramki przedstawia poniższa tablica prawdy: Algorytm kwantowy – rodzaj algorytmu przeznaczonego do działania na maszynie kwantowej (komputer kwantowy). Dotychczas powstało kilkanaście algorytmów wykorzystujących możliwości oferowane przez maszyny kwantowe. Należą do nich algorytmy Grovera, Deutscha, Simona, Shora, Kitaeva i Bernsteina-Vaziraniego.
  1. bramka sigma x
  2. bramka Hadamarda,
  3. bramka fazy:
  4. bramka CNOT (dwukubitowa, zwana też bramką kontrolowanej negacji),

  tworzą tzw. zbiór uniwersalny, tzn. dowolną inną bramkę kwantową można przybliżyć wykorzystując jedynie te 4 bramki.

  Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.Bramka Hadamarda (ozn. w skrócie symbolem H) – jednokubitowa bramka kwantowa reprezentowana przez 2-wymiarową macierz unitarną będącą iloczynem 2 − 1 {displaystyle {sqrt {2}},^{-1}} i macierzy Hadamarda:

  Podział bramek kwantowych[ | edytuj kod]

 • bramki jednokubitowe:
 • bramka kwantowej NOT (bramka kwantowej negacji),
 • bramka fazy,
 • bramka Hadamarda,
 • bramka pierwiastek z NOT (bramka pierwiastek kwadratowy z negacji)
 • bramki dwukubitowe:
 • bramka CNOT,
 • bramka Feynmana,
 • bramka SWAP
 • bramki trzykubitowe:
 • bramka Toffoliego,
 • bramka Fredkina (CSWAP)
 • Stan kwantowy — informacja o układzie kwantowym pozwalająca przewidzieć prawdopodobieństwa wyników wszystkich pomiarów, jakie można na tym układzie wykonać. Stan kwantowy jest jednym z podstawowych pojęć mechaniki kwantowej.Bramka fazy (ozn. w skrócie symbolem T) jest bramką kwantową jednokubitową. Jest reprezentowana przez 2 x 2 wymiarową macierz unitarną postaci:
 • bramka Deutscha.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bramka logiczna – element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1 (zob. algebra Boole’a).
  Momenty – pierwsze człony grupy wielkości fizycznych stosowanych w fizyce, mechanice i wytrzymałości materiałów. Są używane, gdy mamy do czynienia z ruchem nieprostoliniowym. Mogą mieć różne jednostki. Często występują w odmianach: względem punktu (bieguna) Mo lub względem prostej (osi) Ml.
  Macierz unitarna – macierz kwadratowa U ∈ M n × n ( C ) {displaystyle Uin M_{n imes n}(mathbb {C} )} spełniająca własność:
  Macierzami Pauliego nazywamy zbiór zespolonych macierzy hermitowskich wymiaru 2×2 wprowadzonych przez Wolfganga Pauliego w związku z pojęciem spinu w mechanice kwantowej dlatego można się spotkać też z nazwami "Spinowe macierze Pauliego" lub "Macierze spinowe Pauliego".
  Hamiltonian (funkcja Hamiltona) – w klasycznej mechanice teoretycznej funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych, opisującą układ fizyczny.
  Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo obu.
  Równania Blocha - fenomenologiczne równania opisujące ruch magnetyzacji w polu magnetycznym, sformułowane przez Felixa Blocha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.