• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brahmany

  Przeczytaj także...
  Wedy, Weda (dewanagari वेद , "wiedza"; podobieństwo tych słów wynika ze wspólnego językowego praprzodka indosłowiańskiego) – święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Objętością Wedy przewyższają Biblię sześciokrotnie.Ćhandogjabrahmana – brahmana przynależąca do tradycji Samawedy, zawierająca analizy technik rytuału ofiarnego i tekst Ćhandogjopaniszad.
  Dewanagari (देवनागरी, z sanskr. Devanāgarī; deva "bóg" + nagari) – pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali.

  Brahmany (dewanagari ब्राह्मण, trl. brāhmana) – obszerne komentarze prozą do Wed, przynależące do literatury śruti. Zawierają egzegezę rytuałów śrauta (ofiary wedyjskiej) oraz tekstów sanhit niezbędnych do wykonania tego rytuału. Każda brahmana odnosi się do określonej sanhity (wedy) w konkretnej redakcji.

  W brahmanach można odnaleźć m.in. uzasadnienie różnych elementów rytuału ofiarnego oraz objaśnienie ich sensu; rozwinięcie mitów i legend w sanhitach jedynie sygnalizowanych itp. Brahmany stanowią podwaliny indyjskiej myśli spekulatywnej.

  Proza brahman jest prosta, jasna, bardzo precyzyjna, ale monotonna stylistycznie (zawiera m.in. szereg długich list, nie obfituje w środki stylistyczne), często przybiera formę dialogu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ćhandogjabrahmana
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.737 sek.