• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brahinka

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Zbiornik Kijowski (ukr. Київське водосховище, Kyjiwśke wodoschowyszcze) – sztuczny zbiornik wodny na Dnieprze, na terenie obwodu kijowskiego i czernihowskiego Ukrainy.
  Zlewisko – obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.

  Brahinka (biał. Брагiнка Brahinka, ros. Брагинка Braginka) – rzeka w południowej Białorusi (obwód homelski) i w północnej Ukrainie (obwód kijowski), prawy dopływ Dniepru w zlewisku Morza Czarnego. Długość - 179 km, powierzchnia zlewni - 2778 km².

  Obwód kijowski (ukr. Київська область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w północnej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Kijów, który stanowi osobną jednostkę administracyjną.Brahin, Brahiń (białorus. Брагін) - osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie homelskim. Stolica administracyjna rejonu brahińskiego. Osiedle jest położone nad rzeką Braginką, 28 km od najbliższej stacji kolejowej (w Chojnikach) i liczy 3,9 tys. mieszkańców (2010).

  Pierwotnie Brahinka stanowiła ostatni większy lewy dopływ Prypeci. Po melioracji międzyrzecza Dniepru i Prypeci Brahinka została podzielona kanałami odprowadzającymi wodę wprost do Dniepru na trzy niezależne cieki wodne:

 • Górna Brahinka (Брагінка Верхняя) — od źródeł (koło wsi Prokisiel) do Kanału Państwowego (Дзяржаўная канавa) i dalej do ujścia do Dniepru; długość - 76 km, powierzchnia zlewni - 1390 km²,
 • Średnia Brahinka (Брагінка Сярэдняя) — od Kanału Państwowego do kanału Iwierówka (t. Morozówka; канал Івераўка, канава Марозаўка) і dalej do ujścia do Dniepru; długość - 55 km, powierzchnia zlewni - 460 km²,
 • Dolna Brahinka (Брагінка Ніжняя) — od kanału Iwierówka do ujścia do Zbiornika Kijowskiego na Dnieprze; długość - 36,5 km, powierzchnia zlewni - 928 km².
 • Zlewnia Brahinki leży na Polesiu Homelskim. Dolina mało wyraźna, błotnista, szerokości 0,5-1 km, szerokość koryta 8-14 m w górnym biegu, 15-30 m w średnim i dolnym biegu. Przepływa przez miasto Brahiń.

  Prypeć (ukr. Прип’ять, białorus. Прыпяць) – rzeka na Ukrainie i Białorusi, prawy dopływ Dniepru, o długości 775 km i powierzchni dorzecza 121 000 km². W górnym i środkowym biegu rzeka przepływa przez Polesie. Uchodzi do Zbiornika Kijowskiego. Dopływami Prypeci są m.in.: Turia, Stochód, Styr, Horyń, Stwiga, Uborć, Sławeczna, Żałoń, Uż (prawe), Pina, Jasiołda, Bobryk Pierwszy (lewe). Główne miasta położone nad Prypecią to: Pińsk, Mozyrz, Czarnobyl. Naturalny bieg Prypeci charakteryzował się licznymi rozlewiskami, meandrami, rozdzielaniem koryta i łączeniem z odnogami innych rzek. Odcinek Prypeci przed Pińskiem znany był także jako Strumień.Morze Czarne (w starożytności: gr. Εύξεινος Πόντος, łac. Pontus Euxinus, co znaczy „Morze Gościnne”) – morze śródlądowe rozciągające się pomiędzy Azją Mniejszą na południu, Kaukazem na wschodzie, Niziną Wschodnioeuropejską na północy i Półwyspem Bałkańskim na zachodzie. Wchodzi w skład systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Europy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Hasło "река Брагинка" w Белорусский Посейдон (biał. / ros.)
 • Brahinka w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Język białoruski (biał. беларуская мова, biełaruskaja mowa) – należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 9 milionów.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Dniepr (ukr. Дніпро – Dnipro, ros. Днепр – Dniepr, białorus. Дняпро – Dniapro) – rzeka w Rosji, Białorusi i Ukrainie, w przeszłości na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego a po unii lubelskiej - Rzeczypospolitej; należy do zlewiska Morza Czarnego; dł. 2285 km – jedna z kilku najdłuższych w Europie.
  Obwód homelski (białor. Гомельская вобласць, Homielskaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący w jej południowo-wschodniej części przy granicy z Rosją i Ukrainą. Stolicą obwodu jest Homel.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.