• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bradbury Landing

  Przeczytaj także...
  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.Goulburn – miejsce na Marsie, znane także jako Goulburn Scour, składające się z grupy skał odkurzonych przez silniki RCS członu opadania łazika Curiosity podczas lądowania w miejscu Bradbury Landing. Zdjęcia podłoża skalnego wykonano 19 sierpnia 2012, w Sol 13, czyli w 13. marsjańskim dniu misji łazika Curiosity na powierzchni Marsa. Są one pierwszą odsłoną tego konglomeratu, będącego piaszczystą warstwą osadową utworzoną przez wodę w ubiegłych systemach geologicznych.
  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.
  Bradbury Landing - miejsce lądowania łazika Curiosity
  Bradbury Landing - łazik Curiosity w miejscu lądowania
  Trasa łazika przez pierwsze 130 marsjańskich dni
  Położenie "Bradbury Landing" w kraterze Gale
  "Bradbury Landing" i John Klein
  "Bradbury Landing" i obszar Glenelg
  Ślady kół łazika Curiosity prowadzące od Bradbury Landing
  ang. Bradbury Landing

  Bradbury Landing − miejsce lądowania w dniu 5 sierpnia 2012 roku i rozpoczęcia podróży po powierzchni Marsa należącego do NASA łazika Curiosity. Miejsce to naukowcy nazwali imieniem nieżyjącego pisarza Rajmunda Bradbury. Bradbury Landing znajduje się w kraterze Gale. Współrzędne geograficzne miejsca lądowania są określone z dokładnością do 1 metra i wynoszą:

  Hottah – odkrywka skał na powierzchni Marsa, będąca jednym z dowodów znalezionych przez łazik Curiosity na istnienie pozostałości po dawnych potokach płynących na Marsie. Odkrywka Hottah znajduje się w odległości około 100 metrów od miejsca lądowania nazwanego Bradbury Landing, w grupie ciekawych wychodni, do których należą także Goulburn i Link. Nazwę Hottah przyjęto od jeziora znajdującego się w Północno-Zachodniej Kanadzie. Odkrywka Hottah jest odsłoniętym podłożem skalnym składającym się z mniejszych fragmentów połączonych razem, albo czymś co geolodzy nazywają konglomeratem osadowym. Część naukowców teoretyzuje, że podłoże skalne zostało uformowane w przeszłości w wyniku procesu nadającego mu kąt nachylenia, najprawdopodobniej za pośrednictwem oddziaływań z meteorytem.Rocknest (pl. Skalne gniazdo) − miejsce w kraterze Gale, na powierzchni planety Mars, które zostało wybrane do lokalizacji pierwszego użycia czerpaka łopatki urządzenia CHIMRA, urządzenia zamontowanego jako jednego z pięciu instrumentów, na rewolwerowej wieżyczce znajdującej się na końcu robotycznego wysięgnika należącego do NASA łazika Curiosity. Przedstawiony na zdjęciu widok miejsca Rocknest jest mozaiką zdjęć wykonanych przez jedną z dwóch (prawą) kamer masztowych ang. (Mastcam) podczas 52 dnia misji łazika Curiosity na Marsie, albo w Sol 52, lub w dniu 28 września 2012. Cztery sol wcześniej łazik przybył do Rocknest po opuszczeniu Bradbury Landing. Wydmowa łacha z grupą ciemnych skał ma wymiary 1,5 m na 5 m.
 • − 4,5895° szerokości geograficznej południowej
 • 137,4417° długości geograficznej wschodniej.
 • Po 39 marsjańskich dniach i odkryciu wychodni Goulburn i Link łazik Curiosity dotarł do odkrywki skalnej Hottah.

  Po 48 marsjańskich dniach trwania misji łazika Curiosity na powierzchni Marsa, osiągnął on lokalizację Rocknest.

  Przypisy

  1. NASA Mars Rover Begins Driving at Bradbury Landing (ang.). NASA, 22.08.2012.. [dostęp 2013-03-23].
  2. Video from rover looks down on Mars during landing. W: Oohs and ahhs [on-line]. NASA, 06.08.2012. [dostęp 2013-03-24].
  3. Rock Outcrops on Mars and Earth (ang.). NASA, 27 września 2012. [dostęp 21.04.2013].
  4. 'Rocknest' From Sol 52 Location (ang.). NASA, 4 października 2012. [dostęp 2013-04-04].
  Curiosity Rover – zautomatyzowane i autonomiczne laboratorium naukowo-badawcze wysłane na Marsa, w ramach programu badawczego Mars Science Laboratory (MSL) w celu oceny możliwości występowania potencjalnych warunków do życia w przeszłości, zbadania możliwości utrzymania się życia organicznego na Marsie, wykonania pomiarów meteorologicznych, poszukiwania pierwiastków biogennych, badania stopnia wilgotności gleby oraz poszukiwanie wody i związków mineralnych z nią związanych, przeprowadzenia pomiarów widma wysokoenergetycznego promieniowania naturalnego, zbadania składu skał i gleby oraz określenia charakterystyki możliwych cyklów hydrologicznych na badanej planecie.John Klein – nazwa miejsca na Marsie wybranego do pierwszego użycia wiertarki udarowej ang. Powder Acquisition Drill System (PADS) umieszczonej na należącym do NASA łaziku Curiosity. Miejsce znajduje się w marsjańskim kraterze Gale.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Link – naturalna odkrywka skał na Marsie znajdująca się w kraterze Gale, 50 metrów od miejsca lądowania łazika Curiosity, miejsca noszącego nazwę Bradbury Landing. Odkrywka Link znajduje się w grupie ciekawych trzech wychodni, z których pozostałe dwie to Goulburn i Hottah.
  Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
  Współrzędne geograficzne – szerokość i długość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach kątowych. Początkiem układu współrzędnych geograficznych jest przecięcie się południka zerowego (Greenwich) z równikiem.
  Glenelg − obszar na Marsie, w stronę którego zwrócił się należący do NASA łazik Curiosity po wylądowaniu w miejscu nazywanym Bradbury Landing. Na obszarze „Glenelg” łączą się trzy różne typy terenu. Wszystkie trzy typy terenów są obserwowane z orbity przez instrument HiRISE zamontowany na orbiterze Mars Reconnaissance Orbiter. Kierując tam Curiosity, można będzie badać ten obszar.
  Raymond Douglas Bradbury (ur. 22 sierpnia 1920 w Waukegan, zm. 5 czerwca 2012 w Los Angeles) – amerykański pisarz, należący do czołówki światowych twórców fantastyki. Używał pseudonimów: Edward Banks, William Elliot, D. R. Banat, Leonard Douglas, Leonard Spaulding. Publikował pod nimi głównie w pismach głównego nurtu.
  Opis do rysunku obok. Z lewej: gwiazda x (małe czerwone koło) i Słońce górują na południku niebieskim. Centrum: tylko gwiazda x góruje na południku niebieskim (doba gwiazdowa). Z prawej: kilka minut później Słońce góruje na południku niebieskim. Minęła doba słoneczna lub Sol.
  Długość geograficzna (ang. longitude; symbol λ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0 (południka przechodzącego przez park w Greenwich), a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.