• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bractwo rycerskie

  Przeczytaj także...
  Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.
  Turnieje rycerskie były ważnym elementem średniowiecznej i renesansowej kultury rycerskiej i dworskiej, wykształciły się w ramach ewolucji kultury rycerskiej. Turnieje były formą zawodów i sprawdzania umiejętności rycerza. Polegały na prowadzeniu walki według ściśle określonych zasad, a rozgrywane były często na dworach królewskich i książęcych (choć np. we Włoszech popularne były głównie turnieje w mieście(miastach)).
  Walki rycerzy chorągwi hetmana wielkiego rycerstwa polskiego

  Bractwo rycerskie – współczesne stowarzyszenie, którego członkowie (kobiety i mężczyźni) zajmują się w ramach rekonstrukcji historycznej odwzorowywaniem zwyczajów oraz realiów średniowiecza. W Polsce tworzą one tak zwany Ruch Rycerski.

  Płatnerz – średniowieczny rzemieślnik wykonujący zbroje płytowe dla ludzi i koni, oraz elementy towarzyszące zbroi, jak np. przyłbice, rękawice, szyszaki, a także kolczugi. Wobec zaniku jazdy pancernej od XVI wieku płatnerzami zaczęto nazywać rzemieślników wyrabiających metalową broń białą, np. mieczników, szpadników.Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej (łac. Convictus Equester Terrae Calisiensis, CETC) – stowarzyszenie non-profit, bractwo rycerskie założone w 2000 w Kaliszu.

  Poprzez stroje, broń, pancerze oraz wszelkiego rodzaju inne elementy ubioru i wyposażenia obejmującego właściwie każdą dziedzinę życia stwarzają żywe skanseny. Organizują turnieje oraz konwenty, a także inscenizują wydarzenia historyczne (np. bitwa pod Grunwaldem, oblężenie Malborka). Niektóre bractwa prowadzą również działalność dydaktyczną np. w szkołach. Wiele spośród prezentowanych przez nich rekwizytów wykonują samodzielnie. Są wśród nich artyści; rzeźbiarze, malarze, muzycy, kowale, płatnerze, zielarze.

  Zbroja – część pasywnego uzbrojenia ochronnego wojowników, stosowana od starożytności do ok. XVII wieku. W Polsce przetrwały aż do wieku XVIII jako zbroje husarskie i kolczugi pancernych.Bractwo Rycerskie Ziemi Rudzkiej – stowarzyszenie utworzone w Rudzie Śląskiej, powołane do życia w sierpniu 2003 uchwałą Walnego Zgromadzenia. Partner w projekcie Biała Dama @ Europa.pl współfinansowanego w ramach Programu Młodzież.

  Bractwa są w zdecydowanej większości przypadków organizacjami hierarchicznymi, gdzie obowiązuje zasada starszeństwa (zarówno wiekiem, jak i czasem spędzonym nad tą formą działalności). Stopnie hierarchii są często zapożyczone z historycznych stopni wojskowych i funkcji pełnionych w chorągwi i na dworze. Istnieją bractwa o dużej dowolności naboru nowych członków, ale nierzadkie są też pewne procesy inicjacyjne, podczas których ubiegający się o członkostwo musi wykazać swoje zaangażowanie, wiedzę historyczną, sprawność fizyczną, a nawet potwierdzić swoją dobrą opinię w aspekcie obyczajowym i moralnym. Nierzadko bractwa rycerskie zasilają członkowie organizacji harcerskich, choć obie formy aktywności są całkiem niezależne od siebie.

  Historyczne rekonstrukcje to zbiór działań, podczas których ich uczestnicy odtwarzają w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie, względnie oryginalnych, konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym.Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.

  Członkowie danego bractwa są powiązani relacjami koleżeństwa, lojalności i przyjaźni (co nie przeszkadza umiarkowanej rywalizacji na polu sprawności fizycznej, w zakresie wiedzy, czy władania bronią). Częstym zjawiskiem jest wstępowanie w związki małżeńskie par, które poznały się w bractwie; odnotowane są przypadki zaślubin utrzymanych (po uprzedniej zgodzie odpowiednich władz kościelnych) z zachowaniem przedsoborowego ceremoniału typowego dla epoki, z którą związane jest dane bractwo.

  Bractwo kurkowe – pochodząca ze średniowiecznej Europy Zachodniej organizacja ucząca mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich. Recepcja bractw kurkowych na ziemiach polskich postępowała wraz z upowszechnianiem się na tym obszarze prawa magdeburskiego.Zielarstwo – dział wiedzy zajmujący się zagadnieniami hodowli, uprawy, zbioru, suszenia, pakowania i przechowywania roślin leczniczych.

  Działalność w bractwach jest w większości przypadków hobbystyczna, ale coraz częściej uczestnicy i aktywiści ruchu rycerskiego wiążą swoje życie zawodowe z rekonstrukcją historyczną – np. zarządzający bractwem zajmują się organizacją imprez i wydarzeń komercyjnych, artyści i rzemieślnicy posiadający współczesne warsztaty wykonują zawodowo elementy uzbrojenia i ozdoby, absolwenci wydziałów historycznych wyszukują cenne dla spektakli i funkcjonowania bractwa informacje, krawcy zawodowo szyją i sprzedają stroje stylizowane na dawne wieki, absolwenci szkół gastronomicznych zajmują się przygotowywaniem potraw pasujących do odtwarzanej epoki, itd. Dzięki temu przygotowaniu bractwa często są zatrudniane również do pomocy w przemyśle filmowym i rozrywkowym.

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Obóz bractwa rycerskiego

  W Polsce działają m.in.:

 • Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej
 • Bractwo Rycerskie Ziemi Rudzkiej
 • Bractwo Rycerskie Grodu Zabrzańskiego
 • Bractwo Rycerskie Smocza Kompania
 • Inowłodzkie Bractwo Rycerskie (zmiana nazwy na Bractwo Rycerskie Satis Per Se)
 • Dawniej bractwami rycerskimi nazywano również bractwa kurkowe.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wielki Spis Bractw Rycerskich
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.776 sek.