• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bosman 8

  Przeczytaj także...
  Stacja dyskietek (FDD; Floppy Disk Drive) – element komputera przeznaczony do obsługi jednego z rodzajów zewnętrznej pamięci komputerowej, jakim jest dyskietka. Stacje dyskietek zwane są stacjami dysków miękkich.Port sprzętowy to zazwyczaj złącze w komputerze (np. port szeregowy, port równoległy, USB, FireWire) lub innym urządzeniu cyfrowym, do którego podłączane są urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz, drukarka, modem, skaner i inne.
  Interfejs IEEE 1284 – nazwa 25-pinowego złącza w komputerach osobistych. IEEE 1284 jest portem równoległym wykorzystywanym w głównej mierze do podłączenia urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanery, plotery. Został opracowany w 1994 r. przez konsorcjum Network Printing Alliance jako standard zapewniający wsteczną kompatybilność z używanym od lat 70. jednokierunkowym portem Centronics. Zwany jest też portem LPT lub portem równoległym (błędne uproszczenie wynikające z faktu, iż zwykle jest jedynym portem równoległym wyprowadzonym na zewnątrz komputera PC).

  Bosman 8ośmiobitowy mikrokomputer opracowany na Politechnice Gdańskiej w 1986 roku, a następnie produkowany w latach 1988-89 w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Sprzętu Elektronicznego w gdańskim Unimorze. Komputer współpracował z terminalem AN-2001 lub ANG-3001. Wyprodukowano tysiąc sztuk.

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

 • procesor: Z80A 3,5 MHz
 • RAM: 512 kB
 • ROM: 16 kB
 • napędy dyskietek w obudowie jednostki centralnej:
 • 2 × 3” 2 × 200 kB, lub
 • 1 × 5 1/4"
 • łącza: monitor, stacja, Centronics, V.24
 • dźwięk: 1 kanał, wbudowany głośnik
 • klawiatura: 78 klawiszy
 • obraz monochromatyczny:
 • 80 × 25 znaków – tryb znakowy
 • 512 × 256 punktów – tryb graficzny
 • monitory: Neptun 156, M4902, M4801
 • zasilanie: +5 V, +12 V, −12 V
 • Matex ANC-4512[ | edytuj kod]

  Koncepcja komputera Bosman powstała na Politechnice Gdańskiej około 1984 roku. Kilka lat wcześniej, dla przemysłu okrętowego, zaprojektowano na uczelni terminal znakowy AN-2000, potem Unimor rozpoczął produkcję monitorów M156. W ten sposób narodził się pierwowzór "Bosmana". W zasadzie konstrukcyjnie (oraz nawet stylistycznie) był tym samym, co on, ale jego producentem nie był Unimor. W 1986 roku produkcję zaprojektowanej na PG maszyny rozpoczęło gdańskie przedsiębiorstwo Matex, zaś komputer nazwano ANC-4512. Firma wyprodukowała ok. 200 komputerów, po czym produkcja została przeniesiona do Unimoru.

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

  Oprogramowanie[ | edytuj kod]

  System operacyjny: CPM/R (zgodny z CP/M 2.2); podstawowa część systemu zapisana w ROM-ie; programy usługowe na dyskietce.

  Cena[ | edytuj kod]

  Komputer ze stacją dysków w 1988 roku kosztował 1 300 000 zł.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mikrokomputer Bosman 8, Instrukcja obsługi. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unitra Unimor. GZE 5112/87. (pol.)
 • Czy będziemy mieli polski mikrokomputer?. „Informatyka Komputery Systemy – dodatek do "Żołnierza Wolności"”. 10, s. 4, 1987. Warszawa: Wydawnictwo "Czasopisma Wojskowe". ISSN 0860-2794. 
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Historia powstania mikrokomputera Bosman 8 na stornie https://polskiekomputery.pl
 • Politechnika Gdańska – państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 756. pośród wszystkich typów uczelni.Terminal (ang. terminal – końcówka) to urządzenie pozwalające człowiekowi na pracę z komputerem lub systemem komputerowym. Terminal musi posiadać urządzenie wejściowe do wprowadzania instrukcji oraz urządzenie wyjściowe do przekazywania informacji operatorowi. Terminal jest stacją sieci komputerowej lub w systemie (np. w Internecie), służącą do wprowadzania lub odczytywania danych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Unimor (Gdańskie Zakłady Elektroniczne "Unimor") – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją telewizorów (seria odbiorników Neptun Siesta), komputera Bosman 8, sprzętu łączności montowanego na statkach oraz na potrzeby wojska.
  Tryb graficzny – tryb pracy karty graficznej, w którym jest ona zdolna do zmiany własności każdego piksela, w przeciwieństwie do trybu tekstowego, gdzie modyfikowane mogą być sztywno określone pola pikseli.
  8-bitowe – słowa, adresy i inne dane to takie informacje, które mieszczą się na 8 bitach pamięci, co jest równe jednemu oktetowi. 8-bitowe architektury CPU czy ALU są architekturami używającymi takiej właśnie wielkości rejestrów, szyny adresowej, szyny danych.
  Mikrokomputer – komputer o niewielkich rozmiarach, z pojedynczym mikroprocesorem, pracujący oddzielnie lub jako jeden z elementów złożonego układu, np. komputer osobisty, laptop.
  Neptun 156 - popularny polski monitor lat osiemdziesiątych XX wieku produkowany na podzespołach telewizora Neptun 150 przez Gdańskie Zakłady Elektroniczne "Unimor". Przewidziany do pracy z parametrami odświeżania telewizora (CGA) potrafił pracować z kartą graficzną Hercules (dla poprawy jakości wymagał drobnej modyfikacji).
  ROM (ang. Read-Only Memory - pamięć tylko do odczytu) - rodzaj pamięci półprzewodnikowej urządzenia elektronicznego, w szczególności komputera, z której dane można tylko odczytywać, a zapis jest niemożliwy lub trwa długo może wymagać dodatkowych czynności lub sprzętu. W tego typu pamięciach przechowywane są dane, które muszą być zachowane, nawet jeśli urządzenie nie jest zasilane.
  ANG-3001 – terminal produkowany w Polsce przez gdański Unimor w latach osiemdziesiątych, przeznaczony do współpracy z różnymi systemami komputerowymi, w tym między innymi stosowany wraz z komputerem Bosman 8. Był to terminal graficzny, bowiem umożliwiał pracę nie tylko w trybie tekstowym 25 wierszy (24 wiersze robocze + 1 wiersz komunikatów) na 80 znaków w wierszu, ale także w trybie graficznym 512x256 punktów (monochromatycznym). Terminal posiadał wbudowane wszystkie funkcje terminala alfanumerycznego AN-2001, oraz dodatkowe funkcje graficzne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.596 sek.