• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Borysław  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Maksymilian Fingerchut, także jako Fingerhut (ur. 11 stycznia 1891 w Warszawie, zm. 6 kwietnia 1955 tamże) – polski Żyd, inżynier górniczy, specjalista geologii, działacz, urzędnik i przedsiębiorca w dziedzinie przemysłu naftowego.Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich na temat przebiegu granicy polsko-sowieckiej zawarta w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku.
  Osoby[]
   Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Borysławiem.

  Urodzeni w Borysławiu[]

 • Zbigniew Balik (ur. 1935) - polski polityk, samorządowiec, chemik,
 • Adam Daniewicz (1906-1984) - polski aktor, pedagog,
 • Wilhelm Dichter (1935) - polski pisarz pochodzenia żydowskiego
 • Wilhelm Friedberg (1873-1941) - polski geolog i paleontolog,
 • Witold Hryniewski (1925-2007) - polski działacz sportowy i społeczny, członek organizacji kombatanckich, sekretarz Krajowej Rady Żołnierzy Weteranów Września 1939,
 • Włodzimierz Hubicki (1914-1977) - polski chemik,
 • Zdzisław Leśniak (1930-2002) - polski aktor teatralny i filmowy, także reżyser,
 • Józef Lipman (ur. 1931) - emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Chemicznego, specjalizacja naukowa: technologia nafty, petrochemia, kataliza., przeżył w Borysławiu Holokaust.
 • Marta Lipińska (ur. 1940) - polska aktorka teatralna, radiowa, filmowa i telewizyjna,
 • Władysław Nehrebecki (1923-1978) - polski reżyser i twórca filmów animowanych, projektodawca inicjator i konsultant polskiego serialu animowanego "Bolek i Lolek", współautor postaci plastycznych Bolka i Lolka, klasyk i jeden z pionierów polskiej animacji,
 • Roman Stanisławowycz Pecyna (1950-2010) - arcybiskup drohobycki i samborski Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej
 • Kazimierz Rolewicz (1898-1986) - podpułkownik piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej,
 • Marek Staffa (ur. 1942) - polski architekt, autor publikacji krajoznawczych poświęconych Sudetom,
 • Jerzy Trunkwalter (1933-2007) - polski dziennikarz, teoretyk i krytyk filmowy,
 • Piotr Wach (ur. 1944) - polski polityk, profesor, nauczyciel akademicki, senator VI, VII i VIII kadencji III RP, były rektor Politechniki Opolskiej,
 • Jerzy Ważny (1927-2010) - polski naukowiec, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, twórca polskiej szkoły ochrony i konserwacji drewna,
 • Szewach Weiss (ur. 1935) - izraelski polityk, ambasador Izraela w Polsce w latach 2000-2003,
 • Wira Wowk (ur. 1926) - ukraińska poetka, historyk literatury, literaturoznawca, tłumaczka z języka ukraińskiego na język portugalski,
 • Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) - polski duchowny rzymskokatolicki, teolog, historyk Kościoła, profesor,
 • Zdzisław Żygulski (1921-2015) - polski historyk i teoretyk sztuki, profesor
 • Związani z Borysławiem[]

 • Aleksander Roman Boroński (1893-1975) - polski dowódca wojskowy, major artylerii Wojska Polskiego,
 • Robert Doms (1816-1893) - lwowski działacz społeczny, przedsiębiorca, filantrop,
 • Maksymilian Fingerchut (1890–1955) - działacz przemysłu naftowego,
 • Wincenty Markowski (1874-1958) - polski działacz socjalistyczny,
 • Wilhelm Russ (1873–1934) - nestor fotografii polskiej,
 • Konstanty Tołwiński (1876-1961) - polski geolog, specjalista geologii Karpat,
 • Zbigniew Stanisław Wyszyński (1916-1992) - polski geolog, specjalista złóż ropy naftowej, wiertnik, specjalista wierceń naftowych i hydrogeologicznych,
 • Jan Zeh (1817-1897) - polski przemysłowiec, pionier przemysłu naftowego, jedyny posiadacz uprawnień przetwarzania ropy naftowej w Galicji.
 • Tadeusz Chłapowski (1870-1938) - polski przemysłowiec naftowym, dyrektor Towarzystwa Naftowego „Galicja”, burmistrz Borysławia od 1915 do 1917
 • Galeria[]

 • Cerkiew greckokatolicka św. Anny w Borysławiu (do 1945 kościół pod wezwaniem św. Barbary)

  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.Jerzy Trunkwalter (ur. 14 grudnia 1933 w Borysławiu, zm. 19 lutego 2007 w Warszawie) – polski dziennikarz, teoretyk i krytyk filmowy.
 • Dzwonnica przy greckokatolickiej cerkwi św. Anny w Borysławiu

 • Wnętrze cerkwi greckokatolickiej św. Anny w Borysławiu

 • Pomnik Adama Mickiewicza

 • Pałac Kultury

 • Muzeum

 • Pobliskie miejscowości[]

 • Sambor
 • Truskawiec
 • Drohobycz
 • Stryj


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Lipman (ur. 17 lipca 1931 w Borysławiu) – polski chemik żydowskiego pochodzenia, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej.
  Pogrom – tradycyjnie, w znaczeniu słownikowym tyle co „zadanie komuś klęski”, „rozgromienie” (np. wrogich wojsk), „unicestwienie”, „wybicie”. Współcześnie, za rosyjskim погром, słowo to jest używane najczęściej w odniesieniu do zbiorowych, brutalnych ataków na przedstawicieli mniejszości narodowych, a potocznie, zwłaszcza w języku publicystyki, bywa uogólniane jako wszelki grupowy akt przemocy skierowany przeciw jakiejś grupie narodowościowej lub religijnej, często połączony z niszczeniem własności jej członków (domów, miejsc pracy, miejsc kultu).
  Geolog – zawód uzyskiwany po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Geolog to specjalista, który zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej.
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.
  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.
  Aleksander Roman Boroński (ur. 3 marca 1893 w Drohobyczu, zm. 3 lutego 1975 w Warszawie) – major artylerii Wojska Polskiego.
  Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich (1944–1946) w nowe granice Rzeczypospolitej Polskiej – fala przymusowych przesiedleń ludności polskiej ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej odebranych w wyniku porozumień jałtańskich na rzecz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przeprowadzona po podpisaniu układów republikańskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.