• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Boruja

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Szarka – rzeka w zachodniej Polsce, jest prawostronnym dopływem Obry (uchodzącym w 100,9 km) o całkowitej długości 33,8 km i powierzchni zlewni 215,7 km², uchodzi do Jeziora Grójeckiego (w 100,9 km biegu Obry). Jako początek cieku przyjęto miejsce połączenia kilku rowów około 0,5 km na północny wschód od Starego Tomyśla (wypływa koło Kozich Lasek). Przepływa m.in. przez Nowy Tomyśl oraz Boruję.
  Boruja Nowa (niem. Neu Borui) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl.

  Borujawieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec. Jest wsią o drewnianej zabudowie, z domami usytuowanymi szczytowo w stosunku do ulicy, stodołą od strony pola. Leży na pograniczu powiatu wolsztyńskiego i nowotomyskiego.

  Olędrzy – pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. Posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Byli wówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Zachowywali wolność osobistą, własną religię i przekonania. Po I rozbiorze Polski częściowo osiedli na Ukrainie.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Przez miejscowość przepływa Szarka, dopływ Obry. Około kilometr na wschód leży Jezioro Kuźnickie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1409 roku, gdy była własnością szlachecką i znajdowała się w posiadaniu rodziny Głowaczów. W XVI i XVII wieku należała do rodziny Zbąskich. Przywilejem z 1 maja 1785 roku Boruję przeniesiono na prawa wsi olęderskiej. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

  Obra – nizinna rzeka w zachodniej Polsce, lewy dopływ Warty, zlewnia w górnym odcinku III rzędu, w dolnym – II rzędu,Gmina Siedlec – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

  Obiekty zabytkowe, nieruchome wpisane do rejestru zabytków[ | edytuj kod]

  W Borui sześć domów i zagród (nr 15, 16, 29, 34, 45 i 97) wpisano do rejestru zabytków.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Boruja Kościelna
 • Boruja Nowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ludność Gminy, 2 stycznia 2020 [dostęp 2020-05-13].
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, poz. 200, s. 141, 13 lutego 2013. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [dostęp 24 stycznia 2015]. 
  3. Alicja Dziewulska, Jan Maj: Kościan: mapa topograficzna Polski. Wydanie turystyczne. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1997. ISBN 83-7135-149-6.
  4. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. s. 250. [dostęp 24 stycznia 2015].
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo zielonogórskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w zachodniej Polsce.
  Powiat wolsztyński - powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wolsztyn.
  Powiat nowotomyski - powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Tomyśl.
  Boruja Kościelna – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl.
  Jezioro Kuźnickie zwane niekiedy Białym położone jest w Wielkopolsce, w zachodniej części gminy Rakoniewice, około 12 km na południe od Nowego Tomyśla.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.