• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Borowikowate


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Pulveroboletus Murrill – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Nazwa polska – złotak. Podała ją Alina Skirgiełło w 1960.Phylloporus Quél. (poroblaszek) – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Należy do niego ponad 70 gatunków. W Polsce występuje jeden gatunek.
  Perenniporia Murill (trwałoporka) – rodzaj grzybów z rodziny żagwiowatych (Polyporaceae). Należy do niego około 100 gatunków, w Polsce występują dwa.

  Borowikowate (Boletaceae Chevall.) – rodzina grzybów należąca do rzędu borowikowców (Boletales).

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Początkowo do rodziny tej zaliczano rodzaje grzybów wielkoowocnikowych o hymenoforze rurkowatym, nadrzewne i naziemne. Obecnie, po uwzględnieniu zależności filogenetycznych, należą do niej naziemne grzyby kapeluszowe i tzw. „wnętrzniaki”.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Uwagi taksonomiczne

  Rodzina Boletaceae została utworzona przez François Chevalliera w pierwszym tomie Flore générale des environs de Paris z 1826. W pracy tej ówczesny rząd Boletaceae zaliczono do klasy Sarcomyci i zaliczono do niego 5 rodzajów: Boletus, Cladoporus, Fistulina, Physisporus i Polyporus:

  Aureoboletus Pouzar – rodzaj grzybów należący do rodziny borowikowatych (Boletaceae. W Polsce występuje jeden przedstawiciel tego rodzaju – Aureoboletus gentilis (Władysław Wojewoda zaproponował dla niego nazwę zlotak drobny).Laetiporus Murill (żółciak) – rodzaj grzybów z rodziny pniarkowatych (Fomitopsidaceae). Należy do niego 13 gatunków, w Polsce występuje jeden.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  ORDRE II.

  Dictionary of the Fungi – książka zawierająca najbardziej kompletną listę rodzajów grzybów (Fungi), ich rodzin i rzędów i wyższych taksonów. Dla każdego rodzaju podano publikację, w której został on po raz pierwszy opisany, datę publikacji, status, pozycję systematyczną, liczbę zaakceptowanych gatunków, rozmieszczenie i kluczowe odniesienia. Dla wszystkich grup grzybów są podane szczegółowe diagnozy rodzin, rzędów i wyższych taksonów. Ponadto istnieją notatki biograficzne, informacje o dobrze znanych metabolitach i mykotoksynach oraz zwięzłe opisy prawie wszystkich częstych i stosowanych aspektów tematu (w tym cytaty z ważnej literatury). Rubinoboletus Pilát & Dermek – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). W Polsce występuje jeden gatunek – Rubinoboletus rubinus.

  BOLÉTACÉES. BOLETACEÆ. Species Agariceis natura fimiores plerumque carnoso-coriaceæ aut suberosæ, hymenium inferum habentest porosum, tubis ascigeris efformatum, pilei substantia concretum subhomogeneum aut facile separandum. Pileus varius lateralis centralisve stipitatus : in ultimo Ordinis gradu resupinatus cum hymenio confusus, inque membranam sæpe floccosam degenerans, marginibus byssaceis.

  Polyporus P. Micheli ex Adans. (żagiew) – rodzaj grzybów należący do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae) jako jej typ nomenklatoryczny. W Polsce reprezentowany przez 10 gatunków.Octaviania Vittad. (podziemka) – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). W Polsce występują dwa gatunki: Octaviania asterosperma i Octaviania neuhoffii.

  Rolf Singer w czwartej edycji Agaricales in Modern Taxonomy z 1986 r. zawarł w tej rodzinie 26 rodzajów (415 gatunków). Molekularne badania filogenetyczne z przełomu wieku XX i XXI przyniosły znaczne zmiany w taksonomii, które nie ominęły także rodziny borowikowatych. Zmiany dotyczyły m.in.podgrzybków (Xerocomus) i maślaków (Suillus). Dziesiąta edycja Dictionary of the Fungi z 2008 r. zawierała 35 rodzajów (787 gatunków) należących do tej rodziny i liczba ta wciąż się zmienia. W maju 2020 r. do borowikowatch należy już 71 rodzajów.

  Tylopilus P. Karst. – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Polska nazwa – goryczak. W Polsce występują 2 gatunki.Chalciporus Bataille – rodzaj grzybów należący do rodziny maślakowatych (Suillaceae). Nazwa polska – maślaczek, podali ją Barbara Gumińska i Władysław Wojewoda w 1983.

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi:

  Według aktualizowanej klasyfikacji Dictionary of the Fungi do rodziny borowikowatych należą rodzaje:

 • Afroboletus Pegler & T.W.K. Young 1981
 • Alessioporus Gelardi, Vizzini & Simonini 2014
 • Aureoboletus Pouzar 1957
 • Australopilus Halling & Fechner 2012
 • Austroboletus (Corner) Wolfe 1980
 • Baorangia G. Wu & Zhu L. Yang 2015
 • Boletellus Murrill 1909
 • Boletochaete Singer 1944
 • Boletus L. 1753 – borowik
 • Borofutus Hosen & Zhu L. Yang 2012
 • Bothia Halling et al. 2007
 • Butyriboletus D. Arora & J.L. Frank
 • Buchwaldoboletus Pilát 1969
 • Caloboletus Vizzini 2014
 • Chalciporus Bataille 1908 – maślaczek
 • Chamonixia Rolland 1899 – borowiczka
 • Corneroboletus N.K. Zeng & Zhu L. Yang 2012
 • Costatisporus T.W. Henkel & M.E. Sm. 2015
 • Crocinoboletus N.K. Zeng, Zhu L. Yang & G. Wu 2014
 • Cyanoboletus Gelardi, Vizzini & Simonini 2014
 • Exsudoporus Vizzini, Simonini & Gelardi 2014
 • Fistulinella Henn. 1901
 • Gastroboletus Lohwag 1926
 • Gastroleccinum Thiers 1989
 • Harrya Halling et al. 2012
 • Heimioporus E. Horak 2004
 • Heliogaster Orihara & K. Iwase 2010
 • Hemileccinum Šutara 2008
 • Hortiboletus Simonini, Vizzini & Gelardi 2015
 • Imleria Vizzini 2014
 • Imperator G. Koller, Assyov, Bellanger, et.al. 2015
 • Lanmaoa G. Wu & Zhu L. Yang 2015
 • Leccinellum Bresinsky & Manfr. Binder 2003
 • Leccinum Gray 1821) – koźlarz
 • Maccagnea Zeller & C.W. Dodge 1928
 • Mycoamaranthus Castellano et al. 1992
 • Neoboletus Gelardi, Simonini & Vizzini 2014
 • Octaviania Vittad. 1831) – podziemka
 • Paxillogaster E. Horak 1966
 • Parvixerocomus G. Wu & Zhu L. Yang 2015
 • Phylloboletellus Singer 1952
 • Phyllobolites Singer 1942
 • Phylloporus Quél. 1888) – poroblaszek
 • Porphyrellus E.-J. Gilbert 1931 – grzybiec
 • Pseudoboletus Šutara 1991
 • Pulveroboletus Murrill 1909 – złotak
 • Retiboletus Manfr. Binder & Bresinsky 2002
 • Rheubarbariboletus Vizzini, Simonini & Gelardi 2015
 • Rhodactina Pegler & T.W.K. Young 1989
 • Rossbeevera T. Lebel & Orihara 2012
 • Royoungia Castellano et al. 1992
 • Rubinoboletus Pilát & Dermek 1969
 • Rubroboletus Kuan Zhao & Zhu L. Yang 2014
 • Rugiboletus G. Wu & Zhu L. Yang 2015
 • Setogyroporus Heinem. & Rammeloo 1982
 • Singeromyces M.M. Moser 1966
 • Sinoboletus M. Zang 1992
 • Solioccasus Trappe, Osmundson, Manfr. Binder, Castellano & Halling 2013
 • Spongiforma Desjardin et al. 2009
 • Strobilomyces Berk. 1851 – szyszkowiec
 • Suillellus Murrill 1909
 • Sutorius Halling et al. 2012
 • Trappeindia Castellano, S.L. Mill., L. Singh bis & T.N. Lakh. 2012
 • Tubosaeta E. Horak 1967
 • Tylopilus P. Karst. 1881 – goryczak
 • Veloporphyrellus L.D. Gómez & Singer 1984
 • Wakefieldia Corner & Hawker 1953
 • Xanthoconium Singer 1944
 • Xerocomellus Šutara 2008
 • Xerocomus Quél. 1887 – podgrzybek
 • Zangia Y.C. Li & Zhu L. Yang 2011
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index Fungorum [dostęp 2020-07-06] (ang.).
  2. F.F. Chevallier: Flore générale des environs de Paris. T. I. 1826, s. 248.
  3. CABI databases [dostęp 2014-01-03] (ang.).
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Pseudoboletus Šutara – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae). Należą do niego dwa gatunki, w Polsce występuje jeden.
  Warto wiedzieć że... beta

  Suillus Gray – rodzaj grzybów należący do rodziny maślakowatych (Suillaceae). Nazwa polska maślak, podał ją J. Jundziłł w 1830 .
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).
  Hymenofor – część owocnika grzybów, na której występuje warstwa hymenialna, czyli obłocznia, wytwarzająca zarodniki. U grzybów hymenofor może mieć postać:
  Wnętrzniaki (klasa Gasteromycetes lub rząd Gastrales) – w dawnych systemach klasyfikacyjnych (I połowa XX w.) nazwą tą określano grupę grzybów o zamkniętych owocnikach. Wówczas grzyby zaliczano jeszcze do roślin. Była to klasyfikacja sztuczna, oparta na podobieństwie budowy. W obecnych systemach klasyfikacyjnych, opartych na pokrewieństwie, takiej grupy grzybów nie wyróżnia się.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  Xerocomellus Šutara – rodzaj grzybów wielkoowocnikowych należący do rodziny borowikowatych (Boletaceae), którego gatunkiem typowym jest Xerocomellus chrysenteron. Do tego rodzaju należą m.in. gatunki wcześniej klasyfikowane jako podgrzybki (Xerocomus).
  Szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk) – gatunek grzyba z rodziny borowikowatych (Boletaceae).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.