• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Borkowiny

  Przeczytaj także...
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Żelazki (niem. Szielasken, 1936-1939 Schielasken, 1938-1945 Hallenfelde) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Borkowiny (niem. Borkowinnen) – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wieś lokowana przez księcia Albrechta 3 listopada 1565 roku na prawie lennym, na 40 włók na prawie magdeburskim. Wtedy to książę Albrecht nadał Grzegorzowi, Pawłowi i Andrzejowi Langheimom-Borkowskim (bracia rodzeni stryjeczni) ziemię pod Żelazkami, gdzie już wcześniej posiadali 10 włók. Na tym obszarze powstały wsie Borkowiny i Kucze. Nazwa wsi - Borkowiny - pochodzi od nazwiska zasadźców (Borkowscy). W zamian za nadanie we wsi Borkowiny, bracia odstąpili księciu swe posiadłości w starostwie piskim.

  Gmina Kowale Oleckie – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.

  W XVIII wieku Borkowiny były wsią na prawie chełmińskim, zamieszkiwaną przez wolnych chłopów i należały do parafii w Górnem. Wieś w roku 1938 liczyła 140 mieszkańców. Władze hitlerowskie (w ramach procesu germanizacyjnego) w 1938 r. zmieniły nazwę na Jarken.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Olecko Czasy, ludzie, zdarzenia Tekst: Ryszard Demby
 • Borkowiny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 314.
 • Powiat olecki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 2002 roku przez podział powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Olecko.Kucze (niem. Kutzen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.