• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bonner Durchmusterung

  Przeczytaj także...
  Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.Niebo – część atmosfery lub przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gęsta powłoka atmosferyczna planety.
  Katalog jasnych gwiazd (ang. Bright Star Catalogue) – katalog astronomiczny zawierający prawie wszystkie gwiazdy jaśniejsze niż +6,5, publikowany przez Obserwatorium Uniwersytetu Yale’a.

  Bonner Durchmusterungatlas nieba i katalog gwiazd. Pozycje gwiazd odnoszą się do 1855 roku.

  Pierwszą część katalogu opracowano w obserwatorium w Bonn pod kierownictwem niemieckiego astronoma – Friedricha Argelandera. Obserwacje nieba wykonano w latach 1852–1859, zaś katalog ukazał się w trzech tomach wydanych w latach 1859, 1861 i 1862. Katalog Argelandera zawierał pozycje 324 198 gwiazd nieba północnego do 9,5. Zakres współrzędnych deklinacyjnych katalogu zawierał się w δ= −2° do δ= +90°. Druga część Katalogu została opracowana po śmierci Argelandera przez jego współpracownika – Eduarda Schönfelda, na podstawie obserwacji przeprowadzonych w latach 1876–1881. Zawierała pozycje 133 659 gwiazd nieba południowego w pasie δ= −2° do δ= −23° i została opublikowana w 1886 roku.

  Katalog pozycyjny gwiazd – wykaz pewnej liczby gwiazd do określonej wielkości gwiazdowej wraz ze współrzędnymi równikowymi: rektascensji i deklinacji. Położenie wszystkich gwiazd są wspólne dla określonej epoki np. 1950, 2000. Katalogi gwiazd można podzielić na: przeglądy nieba i katalogi precyzyjne. W starożytności i średniowieczu współrzędne podawano w układach ekliptycznych. Pierwszy katalog gwiazd ze współrzędnymi równikowymi był wydany przez Jana Heweliusza. Współrzędne do katalogów gwiazd mogą być uzyskane obserwacyjnie za pomocą koła południkowego oraz metodami fotograficznymi (obliczając ze współrzędnych prostokątnych na zdjęciu współrzędne równikowe).Friedrich Wilhelm August Argelander (ur. 22 marca 1799 w Memel, Prusy Wsch., zm. 17 lutego 1875 w Bonn) – niemiecki astronom, pochodzenia fińskiego; profesor uniwersytetu w Bonn; założyciel obserwatoriów astronomicznych w Bonn i Helsinkach.

  W 1903 roku Karl Friedrich Küstner opublikował drugie, poprawione i uzupełnione wydanie katalogu Argelandera.

  Katalog oznacza się symbolem BD (stosowane są też SD i DM). Oznaczenia liczbowe gwiazd uszeregowano w pasach deklinacyjnych co 1°.

  Kontynuacją katalogu BD jest katalog Cordoba Durchmusterung (CoD), w którym zawarto gwiazdy z pozostałej części nieba, czyli w zakresie deklinacji δ= −23° do δ= −90°.

  Inne katalogi gwiazd[ | edytuj kod]

 • General Catalogue GC
 • Bright Star Catalogue HR, BS, Yale
 • Katalog Hipparcosa HIP
 • Carte du Ciel
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. C.V.L. Charlier: Lectures on Stellar Statistics. Lund: Scientia Publisher, 1921.
  2. BD query at Simbad database, Centre de Données astronomiques de Strasbourg
  3. Jürgen Giesen: Bonner Durchmusterung (F. W. A. Argelander, 1859-62) (niem.). [dostęp 2019-06-09].
  4. A.H. Batten. Argelander and the Bonner Durchmusterung. „Journal of the Royal Astronomical Society of Canada”. 85 (1), s. 49, 1991. Bibcode1991JRASC..85...43B (ang.). 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Eugeniusz Rybka, Astronomia ogólna, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983, s. 140, ISBN 83-01-02706-1, OCLC 749761563.
 • Deklinacja (oznaczana symbolem δ) – jedna ze współrzędnych określających położenie ciała w obydwu układach równikowych: równonocnym i godzinnym. Definiujemy ją jako kąt pomiędzy kierunkiem poprowadzonym od obserwatora do obiektu a płaszczyzną równika niebieskiego. Obiekty położone na północnej półkuli nieba mają deklinację dodatnią (od 0° do 90°), a na południowej ujemną (od 0° do -90°).Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Eugeniusz Rybka (ur. 6 maja 1898 w Radzyminie, zm. 8 grudnia 1988 we Wrocławiu) – polski astronom, profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1932-1945), Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-1958) i dyrektor obserwatorium astronomicznego tamże, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego UJ (1958-1968), wiceprezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej w latach 1952-1958, autor prac z dziedziny fotometrii gwiazdowej i historii astronomii.
  Katalog Hipparcosa – katalog 118 218 gwiazd, stworzony dzięki obserwacjom wykonanym przez satelitę Hipparcos, który został wystrzelony na orbitę okołoziemską 8 sierpnia 1989 roku przez Europejską Agencję Kosmiczną. Od listopada 1989 do marca 1993 z niespotykaną dotąd precyzją zbierał on dane m.in. o paralaksach i ruchach własnych gwiazd.
  Obserwatorium astronomiczne – zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich.
  Cordoba Durchmusterung – atlas nieba i katalog gwiazd opracowany na podstawie obserwacji prowadzonych w argentyńskim obserwatorium astronomicznym w Cordobie. Katalog Cordoba Durchmusterung posiada symbol CoD i jest kontynuacją katalogu Bonner Durchmusterung. Zawiera przybliżone współrzędne 613 953 gwiazd jaśniejszych od 10 w obszarze nieba południowego od δ= -23° do δ= -90°.
  Karl Friedrich Küstner (ur. 22 sierpnia 1856 roku w Görlitz; zm. 15 października 1936 w Mehlem) – niemiecki astronom. W 1888 roku odkrył zjawisko zmiany położenia biegunów Ziemi. Badał położenia gwiazd. W 1908 roku opracował katalog gwiazdowy zawierający 10 663 dokładnych pozycji gwiazd. Jedna ze skatalogowanych przez niego gwiazd okazała się pierwszą odkrytą mgławicą planetarną Pease 1.
  Boss General Catalogue (General Catalogue, w skrócie: GC) – katalog astronomiczny zawierający dane o 33 342 gwiazdach. Został on zestawiony przez Benjamina Bossa (1880-1970) i opublikowany w USA w 1936 roku. Zawierał dane o położeniu, ruchu własnym, jasności i typie widmowym gwiazd całego nieba jaśniejszych niż 7 oraz niektórych słabszych gwiazd, dla których znany był dokładnie ruch własny. Jego oryginalna nazwa brzmi: General Catalogue of 33,342 stars for the epoch 1950. Zastąpił on wcześniejszy "Preliminary General Catalogue of 6,188 Stars for the Epoch 1900", sporządzony w roku 1910 przez jego ojca, Lewisa Bossa.
  Bibcode – identyfikator używany w wielu astronomicznych systemach danych do oznaczania publikacji wymienianych w bibliografii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.