• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bolęcin - województwo małopolskie

  Przeczytaj także...
  Topór (Bipenium, Kołki, Starża, Wścieklica) – polski herb szlachecki, jeden z najstarszych herbów polskich, noszący zawołanie Starza. Był najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, lubelskiej, sandomierskiej oraz na Mazowszu. Najwcześniejsza pieczęć z jego wizerunkiem pochodzi z 1282. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony na Litwę.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Płaza – wieś w Polsce położone w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Chrzanów. Przez wieś przepływa niewielki strumyk - Płazianka. W Płazie znajdują się nieczynne Zakłady Wapiennicze oraz linia kolejowa wykorzystywana sporadycznie przez pociągi towarowe oraz nieczynna stacja kolejowa Płaza.
  Puszcza Dulowska, widok od strony Bolęcina

  Bolęcinwieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. Integralne części miejscowości: Nawsie, Piaski, Podlas, Stawki, Wygoda, Zaniwie.

  Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.Tornado (z hiszp. tronada – burza) – gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa lub rzadziej wypiętrzonego cumulusa. Tornada osiągają różne rozmiary. Zwykle przyjmują postać widzialnego leja kondensacyjnego, węższym końcem dotykającego ziemi. Dolna część leja jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu.

  Historia[]

  Miejscowość Bolęcin była znana już w średniowieczu. Pierwsza wiadomość dotycząca Bolęcina pochodzi z 5 lutego 1398 roku. Dokument ten to zapisek sądowy z rozprawy, która toczyła się w latach 1398–1400 przed sądem ziemskim krakowskim, pomiędzy Paszkiem Rpiszkiem a Sławkiem z Młoszowej. Proces ten dotyczył lasu Żbików, który mieścił się pomiędzy tymi dwoma miejscowościami.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Puszcza Dulowska – kompleks leśny o powierzchni około 2600 ha położony w Niecce Dulowskiej na dnie Rowu Krzeszowickiego pomiędzy linią kolejową Trzebinia – Bolęcin a Wzgórzem Zamkowym w Rudnie.

  Pierwotnie Bolęcin należał do parafii w Płazie, a przez pewien czas do parafii w Kościelcu. Na przełomie XIV i XV wieku Bolęcin należał do Paszka Rpiszki Bolęckiego herbu Leliwa, były to lata 1398–1424. Przed 1426 r. był on własnością Mikołaja, męża Małgorzaty, natomiast w 1447 należał do Piotra. Następnie wieś przeszła w ręce dziedziców wsi Płaza herbu Topór, min. Mikołaja Płaskiego (właściciel w latach 1459–1461), zmarłego przed 1489 r., oraz Jakuba Płaskiego z Płazy, który był właścicielem Bolęcina w latach 1518–1522. Ponieważ z XV i XVI wieku Bolęcin był w rękach szlacheckich, funkcjonował tu folwark ziemski, na którym hodowano konopie, roślinę stosowaną wraz z lnem do wyrobu płócien.

  Bolęcin – nieczynny przystanek kolejowy w Bolęcinie, w województwie małopolskim, w Polsce. Znajduje się tu 1 peron.Leliwa (Leliwczyk, Leliwita) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Leliwa. Według najczęściej cytowanej w dawnych publikacjach opinii Jana Długosza herb ten wywodzi się z Niemiec. Opinii tej nie podziela jednak współczesny historyk Włodzimierz Dworzaczek. Jego zdaniem zarówno ród Leliwitów jak i sam herb ma polską proweniencję. Herb Leliwa występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej oraz na terenie województwa poznańskiego. Spośród ponad 800 rodów używających podstawowej wersji herbu Leliwa do największego znaczenia politycznego oraz statusu majątkowego doszli Tarnowscy, Sieniawscy, Morsztynowie, Hlebowiczowie i Czapscy. Wpływowymi Leliwitami byli też Tyszkiewiczowie, ale im przysługiwała odmiana, Leliwa II. Potwierdzeniem statusu większości tych rodów było otrzymanie tytułów hrabiowskich i stosownych odmian w herbie (patrz sekcja odmiany, wersje arystokratyczne oraz alternatywne przedstawienia herbu). Leliwą pieczętował się także Juliusz Słowacki.

  18 maja 2008 przez Bolęcin przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła 10 domostw oraz powaliła około 60 drzew.

  Demografia[]

  Napływ ludności do Bolęcina nie był duży. W 1826 r. liczba domów mieszkalnych wynosiła 55, w 1909 wzrosła do 90, a w 1921 było ich 105.

  Młoszowa – wieś w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia przy drodze krajowej 79 oraz przy linii kolejowej 133 Kraków – Katowice.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Przed I wojną światową liczba osób wyznania rzymsko-katolickiego wynosiła 100% (1910), natomiast w 1921 osób tego wyznania było w Bolęcinie 635, a wyznania mojżeszowego 4 osoby. Przedstawicieli innych wyznań w okresie przedwojennym nie odnotowano. Podobnie sprawa ma się jeśli chodzi o narodowość mieszkańców.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  W 1921 r. osoby narodowości polskiej stanowiły 100% ludności zamieszkującej Bolęcin – można więc wnioskować, że do I wojny światowej w Bolęcinie nie mieszkała ludność innej narodowości.

  Edukacja[]

  Pierwsza szkoła w Bolęcinie została założona w 1909 roku. Była to szkoła jednoklasowa, a pierwszymi nauczycielkami były Z. Smakówna i M. Kadulska. Szkoła posiadała dwie sale lekcyjne i mieściła się na 53 m². W 1930 r. były dwie klasy, jednak liczba sal nie uległa zmianie, uczęszczało do niej 165 uczniów, a naukę prowadziło troje nauczycieli. Przed 1909 rokiem, tutejsi uczniowie uczęszczali do szkoły w Płazie, która została otwarta 9 czerwca 1845 roku. Koszt budowy tej szkoły ponieśli wspólnie mieszkańcy Bolęcina, Piły Kościeleckiej i Płazy, ponieważ dzieci z tych miejscowości pobierały w niej naukę.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.

  Przedszkole rozpoczęło swą działalność w latach 1973–1974 w jednopiętrowym budynku przy ul. Krakowskiej. Początkowo w budynku tym oprócz przedszkola mieścił się Klub "Ruch", biblioteka oraz biuro sołtysa wsi. Do jednego oddziału przedszkolnego uczęszczało 27 dzieci. W latach 1980–1981 zostało powiększone o jeden oddział, a w 1992 o jeszcze jeden. Obecnie funkcjonują w nim 3 oddziały, do których uczęszcza 60 wychowanków.

  Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.Folwark (niem.: Vorwerk) – istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów.

  Sport[]

  W Bolęcinie działa Ludowy Klub Sportowy Promyk Bolęcin oraz Klub Jeździecki "Szarża" im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego.

  Transport[]

 • nieczynny przystanek kolejowy Bolęcin
 • Przypisy

  1. GUS. Rejestr TERYT
  2. mt: Trąba powietrzna przeszła nad Małopolską (pol.). wiadomosci.gazeta.pl, 2008-05-18. [dostęp 2009-07-07].
  3. Bolęcin  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – gatunek rośliny z rodziny konopiowatych (Cannabaceae Endl.), jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju konopie (Cannabis Linnaeus, Sp. Pl. 1027. 1 Mai 1753). Występuje w górach Ałtaj, Tienszan oraz na Zakaukaziu i w Afganistanie. Jako roślina uprawna rozpowszechniona w różnych częściach świata. W Polsce może dziczeć i występować jako efemerofit (konopie siewne) lub kenofit (konopie dzikie) zajmujący siedliska ruderalne.
  Gmina Trzebinia (1973-77 gmina Trzebinia-Siersza) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.